Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 11/13.03.2019
Επικαιροποίηση του Πίνακα Α


Αριθμ. Πρωτ.: 323155

Ο νέος οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το Π.Δ.8/2019 (ΦΕΚ: 8/τ. Α /23.1.2019) επιβάλλει την επικαιροποίηση των στοιχείων τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών που τον απαρτίζουν και τον εκ νέου καθορισμό των αποδεκτών του Πίνακα Α .

Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων να λάβουν γνώση με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Κ.Α..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
(που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α )

1 Διεύθυνση Διοίκησης
2 Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων
3 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων
4 Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
5 Γενική Διεύθυνση Εισφορών
6 Διεύθυνση Ασφάλισης
7 Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών
8 Διεύθυνση Εισφορών μη Μισθωτών
9 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
10 Γενική Διεύθυνση Ελέγχων - Κεντρική Υπηρεσία
11 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων
12 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Περιφερειακές Υπηρεσίες
13 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή
14 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη
15 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη
16 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα
17 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα
18 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία
19 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα
20 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη
21 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττικής με έδρα την Αθήνα
22 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο
23 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρήτης με έδρα τη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης
24 Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
25 Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων
26 Διεύθυνση Α' Απονομής Συντάξεων Γήρατος
27 Διεύθυνση Β' Απονομής Συντάξεων Γήρατος
28 Διεύθυνση Γ' Απονομής Συντάξεων
29 Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Δημόσιου Τομέα
30 Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου
31 Διεύθυνση Απονομής Διεθνών Συντάξεων
32 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
33 Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας
34 Διεύθυνση Α' Παροχών
35 Διεύθυνση Β' Παροχών
36 Διεύθυνση Γ' Παροχών
37 Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης
38 Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης
39 Τμήμα Νομοθεσίας Παροχών
40 Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών
41 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
42 Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας - Κεντρική Υπηρεσία
43 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
44 Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών
45 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)
46 ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Κομοτηνή
47 ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη
48 ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη
49 ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα
50 ΠΥΣΥ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα
51 ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία
52 ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα
53 ΠΥΣΥ Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη
54 ΠΥΣΥ Αττικής με έδρα την Αθήνα
55 ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη
56 ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ρόδο
57 ΠΥΣΥ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο
58 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
59 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών
60 Διεύθυνση Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών
61 Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων
62 Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών
63 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
64 Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
65 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
66 Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης
67 Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας
68 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

69 Διεύθυνση Προμηθειών
70 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
71 Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου
72 Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
73 Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας
74 Διεύθυνση Υποδομών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
75 Διεύθυνση Εφαρμογών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
76 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
77 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών
78 Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης
79 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής
80 Διεύθυνση Μελετών
81 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
82 Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) - Κεντρική Υπηρεσία
83 Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών
84 Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών
85 Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου
86 Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης
87 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης
88 Διεύθυνση Πληροφορικής

Περιφερειακές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ
89 Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Κομοτηνή
90 Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη
91 Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα
92 Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα
93 Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία
94 Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου με έδρα την Πάτρα
95 Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη
96 Α' Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Αττικής με έδρα την Αθήνα
97 Β' Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Αττικής με έδρα την Αθήνα
98 Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά
99 Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
100 Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ
101 Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
102 Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων & Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ- ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ &ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ
103 Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ & του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ

104 Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ.
105 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή
106 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δράμας με έδρα τη Δράμα
107 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη
108 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο
109 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα την Ορεστιάδα
110 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καβάλας με έδρα την Καβάλα
111 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη
112 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
113 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης
114 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά
115 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης
116 Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Τούμπα
117 Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου
118 ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο
119 Ζ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Πύλη Αξιού Θεσσαλονίκης
120 Η' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης
121 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια
122 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Νάουσα
123 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα την Αλεξάνδρεια
124 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς με έδρα την Αξιούπολη
125 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς
126 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Αριδαία
127 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Έδεσσα
128 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά
129 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πιερίας με έδρα την Κατερίνη
130 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σερρών με έδρα τις Σέρρες
131 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο
132 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τα Νέα Μουδανιά
133 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη
134 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαΐδα
135 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά
136 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Καστοριάς με έδρα την Καστοριά
137 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα
138 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα
139 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Άρτας με έδρα την Άρτα
140 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα
141 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα
142 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα
143 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα

144 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα
145 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μαγνησίας με έδρα τον Βόλο
146 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα
147 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη
148 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία
149 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα
150 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τη Λειβαδιά
151 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τα Οινόφυτα
152 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα το Αλιβέρι
153 Β Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία
154 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα
155 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα την Κύμη
156 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι
157 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα
158 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα
159 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ζακύνθου με έδρα την Ζάκυνθο
160 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης με έδρα το Αργοστόλι
161 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα
162 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα το Αίγιο
163 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα
164 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα
165 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο
166 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο
167 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι
168 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας με έδρα την Αμαλιάδα
169 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας με έδρα τον Πύργο
170 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη
171 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα τη Μεγαλόπολη
172 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Άργος
173 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο
174 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Κρανίδι
175 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με έδρα το Κιάτο
176 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο
177 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη
178 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα
179 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με έδρα την Κυπαρισσία
180 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
181 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
182 Α' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
183 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
184 Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

185 Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
186 ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
187 Ζ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
188 Η' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
189 Β' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
190 Θ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα το Γαλάτσι
191 Ι Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Δάφνη
192 ΙΑ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Ηλιούπολη
193 ΙΒ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Ν. Φιλαδέλφεια
194 ΙΓ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα του Ζωγράφου
195 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα την Αγ. Παρασκευή
196 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα το Αμαρούσιο
197 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα την Κηφισιά.
198 Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα το Χαλάνδρι
199 Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα τη Νέα Ιωνία
200 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα με έδρα το Αιγάλεω
201 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα με έδρα τους Αγίους Αναργύρους
202 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα με έδρα το Περιστέρι
203 Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα με έδρα την Πετρούπολη
204 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τομέα με έδρα τη Γλυφάδα
205 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τομέα με έδρα την Καλλιθέα
206 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τον Άγιο Στέφανο
207 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τις Αχαρνές
208 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Κορωπί
209 Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Λαύριο
210 Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τη Ραφήνα
211 ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τα Σπάτα
212 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα τα Άνω Λιόσια
213 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα την Ελευσίνα
214 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα τα Μέγαρα
215 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα το Πέραμα
216 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τη Δραπετσώνα
217 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Κορυδαλλό
218 Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τη Νίκαια
219 Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά
220 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά
221 ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά

222 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου με έδρα τη Μύρινα
223 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου με έδρα τη Μυτιλήνη
224 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σάμου-Ικαρίας με έδρα τη Σάμο
225 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χίου με έδρα τη Χίο
226 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη
227 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με έδρα τη Θήρα
228 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο
229 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα την Κάλυμνο
230 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα την Κω
231 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο
232 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα τη Λέρο
233 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης
234 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης
235 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό
236 Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο
237 Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με έδρα την Ιεράπετρα
238 Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με έδρα τη Σητεία
239 Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο
240 Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Χανίων με έδρα τα Χανιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ
241 Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή
242 Α' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
243 Β' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
244 Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη
245 Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα
246 Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα
247 Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία
248 Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα
249 Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη
250 Α' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
251 Β' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
252 Γ' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα
253 Γ' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τομέα με έδρα την Καλλιθέα
254 Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Ηράκλειο
255 Γ' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα την Αθήνα
256 Α' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά
257 Β' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά
258 Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ
259 Α' Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών

260 Β' Διεύθυνση Υγείας Αγροτών
261 Γ' Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Αγροτών
262 Δ' Διεύθυνση Συντάξεων Αγροτών
263 Ε' Διεύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων
264 Τμήμα Υγείας Προσωπικού ΟΓΑ
265 Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή
266 Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη
267 Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη
268 Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα
269 Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα
270 Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία
271 Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα
272 Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη
273 Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ
274 Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
275 Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας του τομέα Υγειονομικών
276 Περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών του τομέα Ασφάλισης Νομικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
277 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ροδόπης – με έδρα την Κομοτηνή
278 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δράμας – με έδρα την Δράμα
279 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Έβρου – με έδρα την Αλεξανδρούπολη
280 Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – με έδρα την Καβάλα
281 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ξάνθης – με έδρα την Ξάνθη
282 Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη
283 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ημαθίας – με έδρα την Βέροια
284 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κιλκίς – με έδρα το Κιλκίς
285 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πέλλας – με έδρα την Έδεσσα
286 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πιερίας – με έδρα την Κατερίνη
287 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Σερρών – με έδρα τις Σέρρες
288 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χαλκιδικής – με έδρα τον Πολύγυρο

289 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κοζάνης – με έδρα την Κοζάνη
290 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Καστοριάς – με έδρα την Καστοριά
291 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φλώρινας – με έδρα την Φλώρινα
292 Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηπείρου – με έδρα τα Ιωάννινα
293 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Άρτας – με έδρα την Άρτα
294 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πρέβεζας- με έδρα την Πρέβεζα
295 Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας – με έδρα την Λάρισα
296 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Καρδίτσας – με έδρα την Καρδίτσα
297 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μαγνησίας – με έδρα τον Βόλο
298 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Τρικάλων – με έδρα τα Τρίκαλα
299 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φθιώτιδας – με έδρα την Λαμία
300 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Βοιωτίας – με έδρα τη Λιβαδειά
301 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Εύβοιας – με έδρα τη Χαλκίδα
302 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φωκίδας – με έδρα την Άμφισσα
303 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κέρκυρας – με έδρα την Κέρκυρα
304 Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας – με έδρα την Πάτρα
305 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αιτωλοακαρνανίας – με έδρα το Αγρίνιο
306 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηλείας – με έδρα τον Πύργο
307 Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου – με έδρα την Τρίπολη
308 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κορινθίας – με έδρα την Κόρινθο
309 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λακωνίας – με έδρα την Σπάρτη
310 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μεσσηνίας – με έδρα την Καλαμάτα
311 Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας & Νήσων – με έδρα την Αθήνα
312 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής – με έδρα την Αγ. Παρασκευή

313 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Αττικής – με έδρα το Περιστέρι
314 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πειραιώς – με έδρα τον Πειραιά
315 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λέσβου – με έδρα τη Μυτιλήνη
316 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χίου – με έδρα τη Χίο
317 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κυκλάδων – με έδρα την Ερμούπολη
318 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δωδεκανήσου – με έδρα την Ρόδο
319 Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κρήτης – με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης
320 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λασιθίου – με έδρα τον Αγ. Νικόλαο
321 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ρεθύμνου – με έδρα το Ρέθυμνο
322 Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χανίων – με έδρα τα Χανιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ
323 Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Έβρου – με έδρα την Αλεξανδρούπολη
324 Διεύθυνση Υγειονομικών Θεσσαλονίκης – με έδρα τη Θεσσαλονίκη
325 Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Σερρών – με έδρα τις Σέρρες
326 Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Κοζάνης – με έδρα την Κοζάνη
327 Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Ιωαννίνων – με έδρα τα Ιωάννινα
328 Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Λάρισας – με έδρα τη Λάρισα
329 Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Καρδίτσας – με έδρα την Καρδίτσα
330 Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Μαγνησίας – με έδρα τον Βόλο
331 Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Φθιώτιδας – με έδρα την Λαμία
332 Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Αχαΐας – με έδρα την Πάτρα
333 Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Αρκαδίας – με έδρα την Τρίπολη
334 Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Μεσσηνίας – με έδρα την Καλαμάτα
335 Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Πειραιώς – με έδρα τον Πειραιά
336 Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Λέσβου – με έδρα την Μυτιλήνη
337 Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Δωδεκανήσου – με έδρα την Ρόδο
338 Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Ηρακλείου – με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
339 Α' Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ)
340 Β' Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΙΣΥΤ)
341 Γ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΤΤΑ)
342 Δ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΕΥΠ)
343 Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης Παροχών Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΤΑΥΤΕΚΩ
344 Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΝΑΤ
345 Διεύθυνση Παροχών Ναυτικών


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2004/11.01.2022
Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1271/30.12.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (Β 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α 170)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1270/30.12.2021
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1002/29.12.2021
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τον συμψηφισμό ή επιστροφή των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων που έχουν καταβληθεί για καταστρεφόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά καθώς και για την αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ένσημων ταινιών φορολογίας, κατ εφαρμογή του άρθρου 105 και της παρ. 5 του άρθρου 106 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α 265).
Κ.Υ.Α. Α 1272/29.12.2021
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας» - Παράταση προθεσμίας».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 62/29.11.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων α) του άρθρου 86 του ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α' 160) περί παράτασης προθεσμίας υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων και β) της υπ' αρ. 65118/6-9-2021 Υπουργικής Απόφασης «Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης για οφειλές....
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο