Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 18/08.04.2019
Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλώνΣυνημμένο έγγραφο: Παράρτημα


Α.Π.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./159/446248


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του N.4603/2019 (ΦΕΚ 48/τ.Α /14-03-2019), με τις οποίες ορίζεται ότι «Η παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3846/2010 (Α 66), καταργείται» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις των εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, καθώς δεν κατέβαλαν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)

Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, η υποβολή των Α.Π.Δ. θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο (δισκέτα ή CD), στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., στην ασφαλιστική περιοχή της οποίας, υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

Προς απόδειξη της προσκόμισης των Α.Π.Δ., θα αποδίδεται στα ανωτέρω πρόσωπα, αριθμός πρωτοκόλλου με ημερομηνία παραλαβής.

Προκειμένου να υπάρχει ενιαία διαχείριση από τις Τοπικές Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α., ως προς τη διαδικασία παραλαβής και καταχώρησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Τοπικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α. θα πρέπει να αντλούν από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τα κάτωθι στοιχεία απασχόλησης:

Εντυπο Ε3 Αναγγελίες Πρόσληψης.
Εντυπο Ε4 Πίνακες Προσωπικού Ετήσιου ή Συμπληρωματικού Ετήσιου Συμπληρωματικού Ωραρίου ή Τροποποιητικού Αποδοχών.
Εντυπο Ε9 Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και εκ Περιτροπής Εργασίας.
Εντυπο Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Εργου.
Εντυπο Ε5 Οικειοθελείς Αποχωρήσεις Μισθωτών.
Εντυπο Ε6 Καταγγελίες Εργασιακών Συμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, που δεν είναι εφικτή η άντληση τους από το από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, θα αναζητούνται εγγράφως από τον εργοδότη.

Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζεται η οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), των ετών για τα οποία υποβάλλονται Α.Π.Δ. και να ελέγχεται μέσω της Διασύνδεσης:

I. Αν το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι ενεργό κατά το χρόνο υποβολής των Α.Π.Δ.,

II. Αν έχει δηλωθεί παύση εργασιών της επιχείρησης και πότε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση των Α.Π.Δ., είναι η διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης μέσω Επιτοπίου Ελέγχου, εφόσον απαιτείται και ο έλεγχος των προσκομισθέντων στοιχείων απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της εικονικής ασφάλισης ή κενών διαστημάτων.

Τονίζεται ότι, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τοπικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να εξετάζουν την υποβολή όλων των απαιτητών Α.Π.Δ., υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης απασχόλησης κατά το διάστημα αυτό.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη υποβολή, ενδιάμεσων περιόδων, των υποβληθεισών Α.Π.Δ., εφόσον απορρέει η υποχρέωση αυτή λόγω απασχόλησης, να προβαίνουν:

Στην αναζήτησή τους από τον εργοδότη, κατόπιν προσκλήσεως με αποδεικτικό παραλαβής,

Εφόσον ο εργοδότης δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει να διενεργηθεί έκτακτος ουσιαστικός έλεγχος, για την αυτεπάγγελτη ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων.

3. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Α. Η καταχώρηση των Α.Π.Δ. θα πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (οίκοθεν ακύρωση των Π.Ε.Π.Ε.Ε. για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.), για τις μισθολογικές περιόδους πριν την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, ήτοι για τις Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων έως τον 02/2019, εφόσον υποβληθούν (πρωτοκολληθούν) έως τις 10/05/2019.

Β. Για τις Α.Π.Δ. που θα υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από την παρ. 4 του αρθρ. 9 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/τ. Α /12-2-2004) και του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ. Α /11-4-2012), όπως ισχύουν.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Μετά την καταχώρηση των Α.Π.Δ., σύμφωνα με τα ανωτέρω για την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής τους μέσω διαδικτύου, θα αποστέλλεται έγγραφο προς τη Δ/νση Εισφορών Μισθωτών - Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α., μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax 210-5236558), ως το συνημμένο υπόδειγμα.

Προς διευκόλυνσή σας παρατίθεται παράδειγμα ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου ενεργοποίησης Α.Π.Δ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Μέχρι την ενεργοποίηση, η υποβολή των Α.Π.Δ. θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο (δισκέτα ή CD), έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της απασχόλησης, μήνα.

Εφόσον οι Α.Π.Δ. υποβληθούν εκπρόθεσμα, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι οδηγίες των Γενικών Εγγράφων της Διοίκησης του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., περί της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εξακολουθούν να ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις:

- Μη πραγματικής απασχόλησης (εικονική ασφάλιση). (Ε40/196/27-04-2010, Ε41/42/7-2-2011, Γ99/1/87/20-5-2011, Ε40/463/6.7.2011, Ε40/740/23.11.2011)
- Μακρόχρονης διακοπής απασχόλησης. (Γ99/1/13/16.1.2012)

Β. Στην περίπτωση που οι Α.Π.Δ. δεν υποβληθούν από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης αλλά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ. λογιστή), η εξουσιοδότηση θα πρέπει να ελέγχεται ως προς:
-το λόγο για τον οποίο προσκομίζεται,
-την ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής,
-τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.) καθώς και
-την ιδιότητα ή τη σχέση του εξουσιοδοτούμενου με την επιχείρηση.

Γ. Σε ότι αφορά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης, τη διαχείριση των υποβληθεισών Καταγγελιών από τους εργαζόμενους σε βάρος των επιχειρήσεων των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, που εκκρεμούν καθώς και των ήδη διεκπεραιωμένων Καταγγελιών, θα δοθούν σχετικές οδηγίες, από την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ε.Φ.Κ.Α..

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Φ.Κ.Α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ

Α.Υ.Ο. Α.1102/27.07.2022
Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α' 281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε' του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.
Α.Υ.Ο. Α 1101/27.07.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1100/21.07.2022
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/21.07.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 13 και του άρθρου 50, του ν. 4955/2022 με θέμα «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α 139/14.07.2022).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2054/20.07.2022
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Α 1257/20.12.2021 (Β 6180) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 16/2022
Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο