Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 2/25.01.2019
Ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων και εργοδοτών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος επλήγη από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018


Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./24/106704
Σχετ: Γενικό Έγγραφο, Δ.ΕΙΣΦ./586/1343765/9-11-2018

Με το πιο πάνω σχετικό έγγραφο των Υπηρεσιών μας, δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση οφειλών, ασφαλισμένων, εργοδοτών των οποίων οι επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιά κατά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018, στο Ν. Ζακύνθου. Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την διαχείριση οφειλών των επιχειρήσεων του Ν. Ζακύνθου, που δεν υπέστησαν ζημιά από τον σεισμό.

Ειδικότερα σας κοινοποιούμε:

α) τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200 Α/3-12- 2018), όπως προστίθεται στις διατάξεις του Ν.2256/1994 του άρθρου 8 παρ.2 στις οποίες ορίζεται ότι : «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και εργοδοτών, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες επιδρούν στη γενικότερη οικονομική ζωή της περιοχής, χωρίς να απαιτείται η επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται κάθε φορά η πληγείσα περιοχή, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια των μέτρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την αναστολή και τη ρύθμιση των εισφορών».

β) τις διατάξεις της κατ εξουσιοδότησης του ανωτέρου νόμου εκδοθείσας Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ : Δ.15/Δ/63100/1742 (ΦΕΚ 5503, Β/7-12-2018), αναφορικά με την «ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου του 2018, κατά εξουσιοδότηση του άρθρου Ν. 4578/2018.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις, πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε υποχρεωτική ασφάλιση, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που οφείλονται από επιχειρήσεις ή εργοδότες ή ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου του 2018, ρυθμίζονται ως εξής:

1. Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι 28/9/2018.

2. Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι 1/10/2018 - 29/3/2019).

Οι εισφορές των ανωτέρω περιπτώσεων, εξοφλούνται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή, ήτοι 1/4/2019.

Η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσης μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται από την έναρξη ισχύος της, ήτοι έως την 31/1/2019.

Τα πρόσωπα της παρ. 1 που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, και εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα.

Τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων. Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί. Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στις ρυθμίσεις της παρούσας υπάγονται τα πρόσωπα της παρ. 1 που δεν έχουν υποστεί υλική ζημία στις εγκαταστάσεις.

Τα πρόσωπα της παρ. 1 που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να υπαχθούν είτε στις ρυθμίσεις της παρούσας είτε στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως ισχύει, και της αριθμ. Φ.14/ οικ.333/6.3.1998 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 272).

Μετά την υπαγωγή τους σε μία εκ των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στη δεύτερη.

Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο