Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 2/25.01.2019
Ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων και εργοδοτών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος επλήγη από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018


Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./24/106704
Σχετ: Γενικό Έγγραφο, Δ.ΕΙΣΦ./586/1343765/9-11-2018

Με το πιο πάνω σχετικό έγγραφο των Υπηρεσιών μας, δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση οφειλών, ασφαλισμένων, εργοδοτών των οποίων οι επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιά κατά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018, στο Ν. Ζακύνθου. Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την διαχείριση οφειλών των επιχειρήσεων του Ν. Ζακύνθου, που δεν υπέστησαν ζημιά από τον σεισμό.

Ειδικότερα σας κοινοποιούμε:

α) τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200 Α/3-12- 2018), όπως προστίθεται στις διατάξεις του Ν.2256/1994 του άρθρου 8 παρ.2 στις οποίες ορίζεται ότι : «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και εργοδοτών, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες επιδρούν στη γενικότερη οικονομική ζωή της περιοχής, χωρίς να απαιτείται η επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται κάθε φορά η πληγείσα περιοχή, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια των μέτρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την αναστολή και τη ρύθμιση των εισφορών».

β) τις διατάξεις της κατ εξουσιοδότησης του ανωτέρου νόμου εκδοθείσας Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ : Δ.15/Δ/63100/1742 (ΦΕΚ 5503, Β/7-12-2018), αναφορικά με την «ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου του 2018, κατά εξουσιοδότηση του άρθρου Ν. 4578/2018.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις, πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε υποχρεωτική ασφάλιση, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που οφείλονται από επιχειρήσεις ή εργοδότες ή ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου του 2018, ρυθμίζονται ως εξής:

1. Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι 28/9/2018.

2. Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι 1/10/2018 - 29/3/2019).

Οι εισφορές των ανωτέρω περιπτώσεων, εξοφλούνται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή, ήτοι 1/4/2019.

Η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσης μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται από την έναρξη ισχύος της, ήτοι έως την 31/1/2019.

Τα πρόσωπα της παρ. 1 που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, και εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα.

Τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων. Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί. Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στις ρυθμίσεις της παρούσας υπάγονται τα πρόσωπα της παρ. 1 που δεν έχουν υποστεί υλική ζημία στις εγκαταστάσεις.

Τα πρόσωπα της παρ. 1 που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να υπαχθούν είτε στις ρυθμίσεις της παρούσας είτε στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως ισχύει, και της αριθμ. Φ.14/ οικ.333/6.3.1998 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 272).

Μετά την υπαγωγή τους σε μία εκ των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στη δεύτερη.

Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2004/11.01.2022
Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1271/30.12.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (Β 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α 170)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1270/30.12.2021
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1002/29.12.2021
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τον συμψηφισμό ή επιστροφή των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων που έχουν καταβληθεί για καταστρεφόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά καθώς και για την αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ένσημων ταινιών φορολογίας, κατ εφαρμογή του άρθρου 105 και της παρ. 5 του άρθρου 106 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α 265).
Κ.Υ.Α. Α 1272/29.12.2021
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας» - Παράταση προθεσμίας».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 62/29.11.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων α) του άρθρου 86 του ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α' 160) περί παράτασης προθεσμίας υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων και β) της υπ' αρ. 65118/6-9-2021 Υπουργικής Απόφασης «Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης για οφειλές....
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο