Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 6/13.02.2019
Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 6/13.02.2019

Αρ.πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./116/182830

Σχετ.: 1) οι διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του ν.4529/2018 (Α' 56)
2) Το αρ. πρωτ. Φ. 40021/οικ. 18530/1001/2018 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης & Παροχών της Γ.Γ.Κ.Α. (ΑΔΑ: 6ΗΕ3465Θ1Ω-ΔΤΞ)
3) η αρ. 5/2019 εγκύκλιος ΕΦΚΑ

Με τις ως άνω σχετικές διατάξεις, προσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. κλάδων, τομέων και λογαριασμών υγείας.

Με την ως άνω εγκύκλιο ΕΦΚΑ (5/2019), δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τις ενέργειες των Υπηρεσιών ΕΦΚΑ για την εξαίρεση ασφαλισμένων από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας ΕΦΚΑ, λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορείς εκτός ΕΦΚΑ.

Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ.4, δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 23, του ν.4529/2018, προβλέπεται ότι οι μη μισθωτοί, οι οποίοι εκπληρώνουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του Ε.Φ.Κ.Α. για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους.

Για την ενιαία εφαρμογή και διαχείριση των ως άνω περιπτώσεων εξαίρεσης, παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες:

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Ως έναρξη ισχύος της διάταξης, ορίζεται η 1/3/2018, (άρθρ.23 παρ.8 δευτ.εδάφιο).

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την νέα διάταξη.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως 28/2/2018, θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες.

Τέλος, αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 31/12/2016 και έχουν κριθεί ή εκκρεμούν, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την άσκηση του δικαιώματος εξαίρεσης λόγω στράτευσης, θα πρέπει να συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
- Υποβολή σχετικού αιτήματος
- Ενεργή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ με ιδιότητα Μη Μισθωτού, για όλο το χρονικό διάστημα στρατιωτικής θητείας ή μέρος αυτής.
- Αποδεδειγμένη περίοδος στρατιωτικής θητείας.

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Η έναρξη εξαίρεσης ανατρέχει την 1η του μήνα της στράτευσης ενώ η λήξη, την τελευταία
ημερολογιακή ημέρα του μήνα λήξης της θητείας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ. Το αίτημα υποβάλλεται κατά την έναρξη της στρατιωτικής θητείας και όχι αργότερα από την ημερομηνία λήξης της.
- Το αίτημα συνοδεύεται από βεβαίωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτουν γενικά στοιχεία στράτευσης του ασφαλισμένου και, οπωσδήποτε, η χρονική διάρκεια της θητείας.
- Ελέγχεται ο ενεργός ασφαλιστικός δεσμός με ιδιότητα Μη Μισθωτού.
- Εκδίδεται απόφαση εξαίρεσης κλάδου υγείας
- Η περίοδος εξαίρεσης απεικονίζεται στο Μηχανογραφικό Σύστημα "Ασφάλιση-Έσοδα", σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το αρ.πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/91/156557/6-2-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αναστολής της θητείας, ή τροποποίησης του αρχικού διαστήματος διάρκειας στρατιωτικής θητείας οι ασφαλισμένοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό Τύπου Α προκειμένου να οριστικοποιηθεί ορθά το χρονικό διαστήματος της εξαίρεσης.

Με την ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, να ενημερωθεί το προσωπικό της αρμοδιότητάς σας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2004/11.01.2022
Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1271/30.12.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (Β 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α 170)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1270/30.12.2021
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1002/29.12.2021
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τον συμψηφισμό ή επιστροφή των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων που έχουν καταβληθεί για καταστρεφόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά καθώς και για την αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ένσημων ταινιών φορολογίας, κατ εφαρμογή του άρθρου 105 και της παρ. 5 του άρθρου 106 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α 265).
Κ.Υ.Α. Α 1272/29.12.2021
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας» - Παράταση προθεσμίας».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 62/29.11.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων α) του άρθρου 86 του ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α' 160) περί παράτασης προθεσμίας υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων και β) της υπ' αρ. 65118/6-9-2021 Υπουργικής Απόφασης «Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης για οφειλές....
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο