Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018
Αρθρο του Ιωάννη Ρόνα
Κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιάΗ Έκτη Οδηγία περί ΦΠΑ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έτους 1977, την οποία Οδηγία όλα τα κράτη- μέλη επιβάλλεται να τηρούν, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των Κανόνων (στα κράτη που ήταν τότε ενταγμένα και σ’ αυτά που θα εντάσσονταν στη συνέχεια ως σήμερα και αύριο βέβαια), το άρθρο 28 αυτής της Οδηγίας, που επικαλούμαστε, αναφέρει:

Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να επιβάλλει συντελεστές ΦΠΑ κατώτερους μέχρι τριάντα στα εκατό (30%) από τους αντίστοιχους συντελεστές που επιβάλλονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και στα ακόλουθα νησιά του Αιγαίου : Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρος.

Εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί τη λέξη μπορεί και όχι «δεν μπορεί», ούτε «απαγορεύεται», ούτε «είναι δυνατόν», ούτε «επιτρέπεται», ούτε «υποχρεούται» ή κάποια άλλη φράση ή λέξη. Το μπορεί, είναι προφανώς στην διακριτική ευχέρεια της Ελλάδας. Και εφ’ όσον μπόρεσε(!) να μειώσει τον συντελεστή στο 30% σε κάποια από τα νησιά της, δημιούργησε, η Ελλάδα, ένα προηγούμενο, μια κατάσταση σ’ αυτά, με δική της θέληση, που αν διαφοροποιηθεί θα επιφέρει κάποια δεινά σε όλους τους τομείς εκεί, ακόμα και στην ίδια τη χώρα, γενικότερα.

Υπενθυμίζουμε ότι στην Ελλάδα επιβλήθηκε, για την ομοιόμορφη έμμεση φορολογία με όλα τα άλλα κράτη- μέλη της Ε.Ε, ο ν. 1642/1986 περί ΦΠΑ και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε αυτός με τον ισχύοντα και σήμερα εφαρμοζόμενο ν. 2859/2000 .
Αναφορικά λοιπόν με την επιβολή αυτού του κατώτερου συντελεστή 30% στα νησιά, σύμφωνα με τον ως άνω Ελληνικό νόμο, εναρμονισμένου με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως προαναφέρθηκε, η μείωση προβλέπεται από το άρθρο 21 αυτού του Νόμου και εφαρμόζεται, όπως άλλωστε και για τους άλλους συντελεστές.

Όμως στη συνέχεια, με τον ν. 4334/2015 επιβλήθηκε η σταδιακή κατάργηση αυτού του μειωμένου συντελεστή, του 30%, στα παραπάνω νησιά.

Σημασία έχει ότι κάποια στιγμή θα οριστικοποιηθεί αυτή η σταδιακή κατάργηση για όλα τα νησιά και θα εφαρμόζονται και εκεί οι ακέραιοι συντελεστές που ισχύουν σε όλη την Ελλάδα.

Ήδη, με τον εν λόγω νόμο, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί, η διαδικασία της κατάργησης του μειωμένου συντελεστή, στις 31/12/2016. Φαίνεται ότι δίδονται συνεχώς παρατάσεις αλλά κάποτε θα τελειώσουν και αυτές, όπως είπαμε. ( Πρόσφατα, με Κυβερνητική βέβαια παρέμβαση, παρατάθηκε η εκτέλεση του μέτρου για τα νησιά : Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω, Λέρου, μάλλον για ένα εξάμηνο ακόμα ).

Το εάν με το ν. 4334/2015 συμφωνήθηκαν τα παραπάνω με τους 15 εταίρους- δανειστές μας, της Ε.Ε, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε, ως χώρα, την δανειακή μας υποχρέωση προς αυτούς, με βάση το ν. 3845/2010, ως προς την σύμβαση που τότε υπογράφηκε, έτσι που υπογράφηκε, για την ένταξη μας στο «μνημόνιο», δεν σημαίνει ότι από την Ε.Ε, των 28 κρατών-μελών, μπορεί να γίνουν δεκτές οι όποιες ενέργειες στις οποίες προβαίνει κάποιο κράτος- μέλος (η Ελλάδα επί του προκειμένου) με τα 15 (του Ευρογκρούπ), από τα 28 κράτη-μέλη για δικό τους θέμα, χωρίς να δεσμεύεται αυτό ή αυτά από την όποια Οδηγία της, για ομοιόμορφη εφαρμογή με τα υπόλοιπα 13 κράτη- μέλη .
Με τη συμφωνία αυτή της Ελλάδας, με τους δανειστές, βάσει του παραπάνω ν. 4334/2015, τα άλλα 13 από τα 28 κράτη- μέλη, που είπαμε, όφειλαν κανονικά να προσφύγουν στο Συμβούλιο γιατί τα 15, με την συμφωνία τους αυτή, συμπεριέλαβαν και την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή για τα νησιά της Ελλάδας, και έτσι παραβιάζεται η συγκεκριμένη Οδηγία της Ε.Ε απ αυτά.

Παρόμοιες συμφωνίες μπορεί να ακολουθήσουν 2-5 κράτη-μέλη, ας πούμε, για δικούς τους λόγους. Τι θα γίνεται τότε, θα παραβιάζονται οι όποιες Οδηγίες της Ε.Ε επειδή έτσι συμφέρει στα 2-5 αυτά κράτη- μέλη; Μα, αν είναι έτσι μοιραία διαλύεται το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κατά συνέπεια η Ε.Ε.

Στον ίδιο νόμο 4334/2015 αλλά και στον νόμο 4336/2015 είχε ενταχθεί σε ΦΠΑ και μέρος της εκπαίδευσης (φροντιστήρια), με γνώμονα την εξεύρεση πόρων προς εξυπηρέτηση, όπως προείπαμε, της αναφερόμενης δανειακής μας υποχρέωσης (!). Αυτό όμως προσέκρουσε στις διατάξεις της Έκτης Οδηγίας της Ε.Ε, απ’ ότι διαπιστώθηκε, που έβλαπτε τις άλλες χώρες- μέλη οι οποίες εφήρμοζαν κανονικά τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας και αμέσως η Ελλάδα επανήλθε συμμορφούμενη, κατά τη γνώμη μας, μάλλον ύστερα από διαμαρτυρίες κάποιων κρατών- μελών αλλά και των άμεσα ενδιαφερομένων . Πώς αλλιώς θα γινόταν; ( σχετικό άρθρο μας είχε δημοσιευθεί στο ΛΟΓΙΣΤΗ τον Δεκέμβριο του 2015)

Το λεγόμενο Ευρογκρούπ, που είπαμε, πρόσφατα, με την επιβολή των ισχυρότερων του, συνεχίζει πάλι να παραβιάζει την παραπάνω Οδηγία της Ε.Ε, επιβάλλοντας(!) στην Ελλάδα την απόρριψη(!) του νόμιμου δικαιώματος της επί της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή του ΦΠΑ (30%) στα νησιά, επικαλούμενο την σύμβαση που υπογράφηκε το 2015, με βάση το ν. 4334/2015 και στον οποίο και εμείς αναφερόμαστε, προβάλλοντας το τυπικό της συμφωνίας για την υποχρέωση της εφαρμογής του.

Στην περίπτωση, ναι μεν πρέπει να εφαρμόζονται από την Ελλάδα τα συμφωνηθέντα με νόμο, αλλά και το Ευρογκρούπ να εφαρμόζει πρώτα τα προβλεπόμενα στις Οδηγίες της Ε.Ε, που και αυτό εκεί ανήκει, και να μη τα παραβαίνει. Υπογράφοντας συμβάσεις με άλλα κράτη- μέλη δεν θα πρέπει αυτές, οι συμβάσεις, να προσκρούουν σε άρθρα των Οδηγιών, που είπαμε, ούτε και στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους- μέλους με το οποίο συναλλάσσονται , επειδή έτσι τους συμφέρει. Δυό μέτρα και δυό σταθμά δεν γίνεται. Ή σέβεσαι το Σύνταγμα και τους νόμους κάποιου κράτους- μέλους ή όχι. Η Ε.Ε ιδρύθηκε με μια συνθήκη οικονομικής συνεργασίας των κρατών-μελών για ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη των και κοινή πολιτική αλλά όμως να μη διαφεντεύεται από κανέναν, αλλιώς χάνει το νόημα της ισότιμης συμμετοχής των μελών. Έτσι νομίζουμε.

Ερχόμαστε τώρα εμείς να σχολιάσουμε περισσότερο το θέμα :

Όπως προαναφερθήκαμε, η κοινοτική Οδηγία προβλέπει ότι η Ελλάδα μπορεί να επιβάλλει κατώτερους συντελεστές ΦΠΑ μέχρι 30%. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποχρεούται, αλλά μπορεί, όπως γράψαμε. Αφού μπόρεσε, κάποια στιγμή, σήμερα αποφασίζει την κατάργησή των. Δεν επιθυμεί δηλαδή πλέον την μείωση αυτή των συντελεστών, για λόγους που οι Κυβερνήσεις της κρίνουν.

Αρα, δεν πρόκειται, αρχικά, περί επιβολής της κατάργησης του συντελεστού αυτού, από τα κράτη- μέλη της Ε.Ε, που είναι 28, και βέβαια ούτε και από τα 15 κράτη- δανειστές της Ελλάδας ( τους λεγόμενους θεσμούς ). Διερωτόμαστε όμως αν τα 15 από τα 28 κράτη- μέλη της Ε.Ε, επειδή είναι δανειστές μας, με σύμβαση από το 2010 ( νομίμως ή παρανόμως(!), ως προς το διαδικαστικό), μπορούν να επιβάλλουν ή να θελήσουν να συμφωνήσουν ακόμα στην όποια πρόταση κατάργησης της εφαρμογής του μέτρου στην Ελλάδα, με κάποιο σύμφωνο- νόμο, παραβιάζοντας έτσι κατάφορα την συγκεκριμένη Οδηγία, που είναι εν γνώσει τους, επειδή αυτούς βολεύει ; Εμείς νομίζουμε ότι κάποιο κράτος ή κράτη- μέλη της Ε.Ε δεν μπορούν να το επιβάλλουν αυτό με οποιοδήποτε σύμφωνο.

Κατά συνέπεια, η Ελλάδα επέβαλε την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή στα νησιά επειδή «αλλιώς δεν βγαίνει (!)» στις δανειακές της υποχρεώσεις ; Είναι ανεξάρτητο ή αδιάφορο το ότι θίγονται σοβαρά αυτά τα νησιά, που σταδιακά θα υποστούν ή υπέστησαν, κάποια εξ αυτών, μικρή ή μεγάλη επιχειρηματική και οικονομική επιβάρυνση, εξ αιτίας της κατάργησης του μειωμένου συντελεστή που ίσχυε ή ισχύει ακόμα σε κάποια απ αυτά ;

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία, όπως είπαμε, προβλέπει μέχρι 30% μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τα συγκεκριμένα νησιά. Υπάρχει δηλαδή περιθώριο μείωσης του εκ μέρους της Ελλάδας. Γιατί λοιπόν να μη υπάρξει ένας άλλος μικρότερος συντελεστής από αυτόν του 30%, αφού νομίμως μπορεί να επιβληθεί; Έτσι, δεν θα υποστούν τα νησιά την όποια μεγαλύτερη ζημιά που επικαλούνται, δεδομένου ότι είναι τουριστικοί προορισμοί και το εισόδημά των, λένε, εξ αυτού του αντικειμένου, εν πολλοίς, εξαρτάται.

Ένα άλλο ερώτημα που γεννάται είναι, το εάν ο επιχειρηματικός κόσμος, τουλάχιστον αυτός, των αναφερομένων νησιών, προσφύγει στο ΔΕΚ ( Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ), προβάλλοντας αυτά που θα ήθελαν για δικαίωση τους, επειδή είναι ευνοούμενοι του μειωμένου συντελεστή με νόμο και τώρα θίγονται, το Δικαστήριο δεν ξέρουμε αν θα απορρίψει την προσφυγή τους. Η αιτιολογία ότι η Ελλάδα μπορεί να επιβάλλει κατώτερους συντελεστές και ας το πράξει, δεν γνωρίζουμε αν θα το κάνει αυτό επίκληση η ΔΕΚ προς τα 28 βέβαια και όχι προς τα 15 κράτη -μέλη της Ε.Ε.

Από την άλλη, που η Ελλάδα θα κληθεί να απολογηθεί στο ΔΕΚ για τον λόγο της κατάργησης του μειωμένου συντελεστή στα νησιά , πρέπει να υποστηρίξει τον λόγο για τον οποίο προβαίνει στην ενέργεια της αυτή σε βάρος των νησιών, επειδή πρώτα εφήρμοζε την επιβολή του για όφελος αυτών, όπως από την αναφερόμενη 6η Οδηγία της Ε.Ε προβλέπεται και της επιτρέπεται. Οι νόμοι των μνημονίων της Ελλάδας με τους όποιους δανειστές της νομίζουμε ότι δεν πρέπει να ενδιαφέρουν τους 28 της Ε.Ε που βλέπουν ότι παραβιάζονται διατάξεις της Οδηγίας και έτσι μπορεί, στη συνέχεια, και κάποια άλλα κράτη- μέλη να πράξουν το ίδιο, οπότε θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην Κοινότητα, όπως και σ αυτό προαναφερθήκαμε.

Τελικά και εφόσον δεν θα εφαρμοσθεί, τυχόν, ο νόμος περί της κατάργησης του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 30% στα νησιά αυτά ή σε κάποια από αυτά, το μικρό ποσόν που θα αποκομισθεί για την δανειακή μας τακτοποίηση θα χρειασθεί να εξευρεθεί από κάποιο άλλο ισοδύναμο ώστε να είναι « και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος», που λέμε.

Εξ αυτού, θα μπορούσε να μη γίνει κατάργηση του μειωμένου συντελεστή αλλά μείωσή του από αυτόν του 30%, με κάποιον άλλον μικρότερο, προς όφελος των νησιών, αφού υπάρχει άλλωστε η νόμιμη δυνατότητα προς τούτο και τα μικρά ισοδύναμα εξευρίσκονται σχετικά εύκολα και με κάποιο πιο ανώδυνο τρόπο, για κάλυψη της υποχρέωσης που συμφωνήθηκε με το νόμο στον οποίο αναφερθήκαμε, εκτός από τις μειώσεις στην άμυνα, κατά το γνώμη μας.

Με την έξοδο μας από τα μνημόνια μπορούμε εμείς σαν χώρα, χωρίς να ρωτούμε τους «θεσμούς», να αποφασίζουμε για το πώς και πόσο αρκεί να είμαστε συνεπείς στα συνολικά συμφωνηθέντα ποσά. Γι αυτό λένε ότι θα μειωθούν οι φόροι (εισοδήματος) και δεν θα μειωθούν οι συντάξεις . Επομένως γιατί να καταργηθεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά;


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο