Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Η άρση των capital controls
Όπως είναι γνωστό, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ 84Α/18.7.18 «Λογιστής» Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2015, σελ. 999) είχαν επιβληθεί περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (θέσπιση των capital controls).
Με την πράξη αυτή δεν επιτρέπονταν οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από ΑΤΜ που υπερέβαιναν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά καταθέτη (420 ευρώ ανά βδομάδα), η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών το εξωτερικό, το άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή καταθετικών και απαγορευόταν να προστεθούν συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ή να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί (άρθρο πρώτο της πνπ).
Έκτοτε, σταδιακά, επήλθε με υπουργικές αποφάσεις χαλάρωση των capital controls με αύξηση του ποσού ανάληψης σε 5.000 ευρώ και του ποσού μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.300 ευρώ σε 3.000. Τέλος, με το από 27.9.2018 δελτίο τύπου του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανηγγέλθη ότι με απόφαση του Υπ. Οικ. που στάλθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση καταργούνται πλήρως οι δύο πυλώνες του οδικού χάρτη των capital controls και έτσι απελευθερώνονται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων εντός της Χώρας και παράλληλα γίνεται σταδιακή άρση των περιορισμών του τρίτου πυλώνα, δηλ. της μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ειδικότερα από την 1η Οκτωβρίου 2018 επιτρέπονται:
• Κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα.
• Κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000 ευρώ μηνιαίως.
• Η μεταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από κεφάλαια εξωτερικού, που επενδύονται στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, έως ποσοστού 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος.
Επίσης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό σε 10.000 ευρώ (από 3.000 ευρώ), ενώ αυξάνεται σε 100.000 ευρώ (από 40.000 ευρώ) το ποσό που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό τα νομικά πρόσωπα ή επιτηδευματίες για κάθε συναλλαγή από πελάτη και ανά ημέρα.
Βλ. την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» στη στήλη «Φορολογική Νομοθεσία – Αποφάσεις» του παρόντος τεύχους.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017
Σε προηγούμενα τεύχη του «Λογιστή» (Μάϊος, Ιούνιος 2018) είχαμε ασχοληθεί από την στήλη αυτή με τις δυσκολίες ένταξης στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματικών. Αποτέλεσμα ήταν από τις 30.000 επιχειρήσεις περίπου να έχουν ολοκληρώσει την σχετική αίτηση μόνον 700 και να έχουν προκριθεί μόνον οι 26 για να περάσουν στο τελικό στάδιο. Βασική αιτία της αποτυχίας αυτής ήταν η υποχρέωση συγκέντρωσης και υποβολής των 27 δικαιολογητικών εγγράφων και πιστοποιητικών.
Αργότερα ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματικών για την ένταξή τους, όπως η μείωση των δικαιολογητικών, αφού πολλά εξ αυτών μπορούν να αντικατασταθούν απευθείας από το σύστημα π.χ. η δήλωση φόρου εισοδήματος, το έντυπο Ε3, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις κ.λπ., αλλά δόθηκε και η δυνατότητα ενσωμάτωσης προς ρύθμιση και των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί εντός του 2017. Εκτός από τη νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων, συγκροτήθηκε και το πρώτο δημόσιο μητρώο εμπειρογνωμόνων οι οποίοι αναλαμβάνουν υποθέσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η σύσταση του δημόσιου μητρώου, που αποτελείται από 350 εμπειρογνώμονες, κρίθηκε αναγκαία, καθώς μέσω αυτού θα μπορούν να επιλέγουν εμπειρογνώμονες το Δημόσιο ή ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης που συμμετέχει ως πιστωτής.
Επ’ ευκαιρία, πληροφορούμε τους συνδρομητές μας ότι ο Όμιλός μας έχει συστήσει ομάδα δικηγόρων, οικονομολόγων, λογιστών – φοροτεχνικών – εμπειρογνωμόνων για την ένταξη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματικών στον Εξωδικαστικό συμβιβασμό του Ν. 4469/2017 (τηλέφωνο 2103388040 κα. Μαρμαρά ή κα. Παπαγιαννακοπούλου).

Επιβολή μειωμένου ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις
Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διατυπωθεί την 1.12.2016 πρόταση οδηγίας για μειωμένα ή και μηδενικά ποσοστά στους συντελεστές του ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή στις 2.10.2018, δηλ. μετά από δύο περίπου χρόνια και από τις 28 Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία αυτή συνίσταται στην εξομοίωση και ευθυγράμμιση των συντελεστών του ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές (ψηφιακές) εκδόσεις με εκείνους των έντυπων εκδόσεων, γιατί όπως είναι γνωστό ο χάρτης αντικαθίσταται κάθε μέρα και περισσότερο από το internet (τάμπλετ, smartphones κ.λπ.).
Εξάλλου από το TAXHEAVEN πληροφορούμαστε ότι στην Νορβηγία τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 1.1.2019 και τα νέα περιοδικά από την 1.7.2019, θα φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2019 που βρίσκεται τώρα στο Κοινοβούλιο και υπόκεινται στην έγκριση της Αρχής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

Η ερμηνεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα το πολυαναμενόμενο σύγγραμμα «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ» επεξεργασμένο από 19 εκλεκτούς ερμηνευτές και υπό την επιστημονική διεύθυνση του δικηγόρου, τέως διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, συγγραφέα και αρθρογράφου Γιάννη Φωτόπουλου.
Πρόκειται για συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του νόμου 4174/2013, που για πρώτη φορά έχει καταστεί αντικείμενο ερμηνείας από ειδικούς που συνδυάζουν θεωρητικές γνώσεις (ακαδημαϊκοί, νομικοί σύμβουλοι του Κράτους) και πρακτική (δικηγόροι, φοροτέχνες) του φορολογικού δικαίου.
Εκτός από τις ερμηνευτικές παρατηρήσεις ο ερμηνευτής παραθέτει το κείμενο κάθε άρθρου του νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους και την σχετική βιβλιογραφία, όπου υπάρχει.
Το ογκώδες επίτομο σύγγραμμα, αποτελούμενο από 2.200 περίπου σελίδες, το οποίο προλογίζει ο Καθηγητής και τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βουλευτής Επικρατείας Θεόδωρος Π. Φορτσάκης έχει αναλάβει ο γνωστός εκδοτικός οίκος Σάκκουλα, στον οποίο ευχόμεθα να είναι καλοτάξιδο γιατί πραγματικά είναι ένα βιβλίο χρήσιμο και απαραίτητο στους ασχολούμενους με το φορολογικό δίκαιο.

Τι διαθέτουν τα νοικοκυριά
Από τα στοιχεία της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) προκύπτει ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν:
• Tηλεόραση έγχρωμη:100,0%
• Kινητό τηλέφωνο: 90,9%
• Σταθερό τηλέφωνο: 85,0%
• Eπιβατηγό αυτοκίνητο Ι.Χ. (τουλάχιστον ένα): 66%
• Προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή: 68,1%
• Πλυντήριο πιάτων: 36,7%
• Kαταψύκτη: 30,6%
• Δεύτερη κατοικία : 15,8%
• Kλειστό χώρο στάθμευσης: 12,9%
• Xρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση ως κύρια πηγή θέρμανσης σε ποσοστό : 41,3%

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2193/19.10.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α 181).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/18.10.2021
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1229/07.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2191/11.10.2021
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2021-2022, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Α.Υ.Ο. Α 1227/07.10.2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021.
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο