Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Η άρση των capital controls
Όπως είναι γνωστό, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ 84Α/18.7.18 «Λογιστής» Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2015, σελ. 999) είχαν επιβληθεί περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (θέσπιση των capital controls).
Με την πράξη αυτή δεν επιτρέπονταν οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από ΑΤΜ που υπερέβαιναν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά καταθέτη (420 ευρώ ανά βδομάδα), η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών το εξωτερικό, το άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή καταθετικών και απαγορευόταν να προστεθούν συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ή να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί (άρθρο πρώτο της πνπ).
Έκτοτε, σταδιακά, επήλθε με υπουργικές αποφάσεις χαλάρωση των capital controls με αύξηση του ποσού ανάληψης σε 5.000 ευρώ και του ποσού μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.300 ευρώ σε 3.000. Τέλος, με το από 27.9.2018 δελτίο τύπου του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανηγγέλθη ότι με απόφαση του Υπ. Οικ. που στάλθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση καταργούνται πλήρως οι δύο πυλώνες του οδικού χάρτη των capital controls και έτσι απελευθερώνονται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων εντός της Χώρας και παράλληλα γίνεται σταδιακή άρση των περιορισμών του τρίτου πυλώνα, δηλ. της μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ειδικότερα από την 1η Οκτωβρίου 2018 επιτρέπονται:
• Κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα.
• Κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000 ευρώ μηνιαίως.
• Η μεταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από κεφάλαια εξωτερικού, που επενδύονται στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, έως ποσοστού 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος.
Επίσης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό σε 10.000 ευρώ (από 3.000 ευρώ), ενώ αυξάνεται σε 100.000 ευρώ (από 40.000 ευρώ) το ποσό που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό τα νομικά πρόσωπα ή επιτηδευματίες για κάθε συναλλαγή από πελάτη και ανά ημέρα.
Βλ. την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» στη στήλη «Φορολογική Νομοθεσία – Αποφάσεις» του παρόντος τεύχους.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017
Σε προηγούμενα τεύχη του «Λογιστή» (Μάϊος, Ιούνιος 2018) είχαμε ασχοληθεί από την στήλη αυτή με τις δυσκολίες ένταξης στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματικών. Αποτέλεσμα ήταν από τις 30.000 επιχειρήσεις περίπου να έχουν ολοκληρώσει την σχετική αίτηση μόνον 700 και να έχουν προκριθεί μόνον οι 26 για να περάσουν στο τελικό στάδιο. Βασική αιτία της αποτυχίας αυτής ήταν η υποχρέωση συγκέντρωσης και υποβολής των 27 δικαιολογητικών εγγράφων και πιστοποιητικών.
Αργότερα ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματικών για την ένταξή τους, όπως η μείωση των δικαιολογητικών, αφού πολλά εξ αυτών μπορούν να αντικατασταθούν απευθείας από το σύστημα π.χ. η δήλωση φόρου εισοδήματος, το έντυπο Ε3, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις κ.λπ., αλλά δόθηκε και η δυνατότητα ενσωμάτωσης προς ρύθμιση και των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί εντός του 2017. Εκτός από τη νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων, συγκροτήθηκε και το πρώτο δημόσιο μητρώο εμπειρογνωμόνων οι οποίοι αναλαμβάνουν υποθέσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η σύσταση του δημόσιου μητρώου, που αποτελείται από 350 εμπειρογνώμονες, κρίθηκε αναγκαία, καθώς μέσω αυτού θα μπορούν να επιλέγουν εμπειρογνώμονες το Δημόσιο ή ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης που συμμετέχει ως πιστωτής.
Επ’ ευκαιρία, πληροφορούμε τους συνδρομητές μας ότι ο Όμιλός μας έχει συστήσει ομάδα δικηγόρων, οικονομολόγων, λογιστών – φοροτεχνικών – εμπειρογνωμόνων για την ένταξη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματικών στον Εξωδικαστικό συμβιβασμό του Ν. 4469/2017 (τηλέφωνο 2103388040 κα. Μαρμαρά ή κα. Παπαγιαννακοπούλου).

Επιβολή μειωμένου ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις
Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διατυπωθεί την 1.12.2016 πρόταση οδηγίας για μειωμένα ή και μηδενικά ποσοστά στους συντελεστές του ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή στις 2.10.2018, δηλ. μετά από δύο περίπου χρόνια και από τις 28 Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία αυτή συνίσταται στην εξομοίωση και ευθυγράμμιση των συντελεστών του ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές (ψηφιακές) εκδόσεις με εκείνους των έντυπων εκδόσεων, γιατί όπως είναι γνωστό ο χάρτης αντικαθίσταται κάθε μέρα και περισσότερο από το internet (τάμπλετ, smartphones κ.λπ.).
Εξάλλου από το TAXHEAVEN πληροφορούμαστε ότι στην Νορβηγία τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 1.1.2019 και τα νέα περιοδικά από την 1.7.2019, θα φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2019 που βρίσκεται τώρα στο Κοινοβούλιο και υπόκεινται στην έγκριση της Αρχής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

Η ερμηνεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα το πολυαναμενόμενο σύγγραμμα «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ» επεξεργασμένο από 19 εκλεκτούς ερμηνευτές και υπό την επιστημονική διεύθυνση του δικηγόρου, τέως διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, συγγραφέα και αρθρογράφου Γιάννη Φωτόπουλου.
Πρόκειται για συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του νόμου 4174/2013, που για πρώτη φορά έχει καταστεί αντικείμενο ερμηνείας από ειδικούς που συνδυάζουν θεωρητικές γνώσεις (ακαδημαϊκοί, νομικοί σύμβουλοι του Κράτους) και πρακτική (δικηγόροι, φοροτέχνες) του φορολογικού δικαίου.
Εκτός από τις ερμηνευτικές παρατηρήσεις ο ερμηνευτής παραθέτει το κείμενο κάθε άρθρου του νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους και την σχετική βιβλιογραφία, όπου υπάρχει.
Το ογκώδες επίτομο σύγγραμμα, αποτελούμενο από 2.200 περίπου σελίδες, το οποίο προλογίζει ο Καθηγητής και τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βουλευτής Επικρατείας Θεόδωρος Π. Φορτσάκης έχει αναλάβει ο γνωστός εκδοτικός οίκος Σάκκουλα, στον οποίο ευχόμεθα να είναι καλοτάξιδο γιατί πραγματικά είναι ένα βιβλίο χρήσιμο και απαραίτητο στους ασχολούμενους με το φορολογικό δίκαιο.

Τι διαθέτουν τα νοικοκυριά
Από τα στοιχεία της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) προκύπτει ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν:
• Tηλεόραση έγχρωμη:100,0%
• Kινητό τηλέφωνο: 90,9%
• Σταθερό τηλέφωνο: 85,0%
• Eπιβατηγό αυτοκίνητο Ι.Χ. (τουλάχιστον ένα): 66%
• Προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή: 68,1%
• Πλυντήριο πιάτων: 36,7%
• Kαταψύκτη: 30,6%
• Δεύτερη κατοικία : 15,8%
• Kλειστό χώρο στάθμευσης: 12,9%
• Xρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση ως κύρια πηγή θέρμανσης σε ποσοστό : 41,3%

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο