Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 3 Ιουνίου 2018
Επιμέλεια Χρήστου Ν. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Δήλωση και φορολογία του εισοδήματος του έτους 2017 από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (Air bnb).
Το ετήσιο εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων θα δηλωθεί στη φετινή φορολογική δήλωση σε συγκεκριμένο κωδικό (έντυπο Ε2 στήλη 7 κωδικοί 60 – 61) και θα φορολογηθεί σύμφωνα με την κλίμακα της παρ. 4 του άρθρου 40 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), ήτοι για εισόδημα από 0 – 12.000 με συντελεστή 15%, για εισόδημα από 12.001 – 35.000 με συντελεστή 35% και για εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ με συντελεστή 45%.
Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών (εκτός του ενοικίου και των κλινοσκεπασμένων), το εισόδημα αυτό δεν θεωρείται εισόδημα από ακίνητα, αλλά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 15 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), ήτοι για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ με συντελεστή 22%, για εισόδημα από 21.000 μέχρι 30.000 ευρώ με συντελεστή 29%, για εισόδημα από 30.001 μέχρι 40.000 ευρώ με συντελεστή 37% και για το πλέον των 40.000 ευρώ εισόδημα με συντελεστή 45%. Σημειώνεται ότι το εισόδημα από την δραστηριότητα αυτή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.
Επίσης, σημειώνεται ότι όσοι εκμισθώνουν ακίνητα μέσω Air bnb και δεν τα δηλώνουν, θα καταβάλλουν πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των στοιχείων για τις ενοικιάσεις αυτές θα ανοίξει αρχές Ιουνίου.
Βλ. Λεπτομέρειες για τα παραπάνω αναφερόμενα στην πολ. 1059/2018 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος.

Διεύρυνση των capital controls από 1.3.2018
Από την 1η Μαρτίου 2018 επιτρέπεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού, καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, τούτο δε ανεξάρτητα αν έχουν ήδη λογαριασμό.
Επί πλέον από την ίδια ημερομηνία υπάρχει διεύρυνση των κάπιταλ κοντρόλς στο ποσό των 2.300 ευρώ ανά μήνα, αντί των μέχρι τότε 1.800 ευρώ ανά μήνα καθώς και μεταφορά κεφαλαίων στην αλλοδαπή μέχρι το ποσό των 2.000 ευρώ ανά κωδικό πελάτη και ανά ημερολογιακό δίμηνο.
Υπενθυμίζεται ότι η φράση capital controls μπήκε στη καθημερινότητά μας τα τελευταία χρόνια της κρίσης και σημαίνει ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων.

Η ηλεκτρονική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής.
Με την απόφαση πολ. 1076/23.4.18 του διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, παρέχεται από τις 9 Μαΐου 2018 η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά της ενδικοφανούς προσφυγής και της αιτήσεως αναστολής ενώπιον της ΔΕΔ.
Η ηλεκτρονική υποβολή ξεκίνησε πιλοτικά από την ημερομηνία για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις ΔΟΥ ΦΑΕ, Χολαργού, Ψυχικού, Αμπελοκήπων και Ιωνίας Θεσσαλονίκης. Αργότερα θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες ΔΟΥ και ελεγκτικά κέντρα.
Στην παρούσα φάση η ηλεκτρονική υποβολή παρέχεται εναλλακτικά με τον έντυπο τρόπο υποβολής, για τον οποίο βλ. Λεπτομέρειες στην απόφαση πολ. 1064/2017 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στο «Λογιστή» Ιουλίου 2017, σελ. 873. Από την ΑΑΔΕ θα εκτιμηθεί αν θα μπορούσε η ηλεκτρονική υποβολή να καταστεί η μοναδική διαδικασία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών.

Και πάλι στο προσκήνιο ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.
Στο προηγούμενο τεύχος του «Λογιστή» είχαμε επισημάνει από την ίδια στήλη, τις δηλώσεις του κ. Φώτη Κουρμούση, ειδικού γραμματέα Διαχειρίσεως Ιδιωτικού χρέους για το μαρτύριο και το δύσκολο τεστ που υφίστανται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για την επιθυμία και προσπάθειά τους να ενταχθούν στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών.
Όπως φαίνεται, οι αρμόδιοι άρχισαν να ξυπνούν από τον λήθαργό τους και να καταλαβαίνουν τον γραφειοκρατικό λαβύρινθο που επικρατεί στη διαδικασία αυτή, αφού ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης απαντώντας στη Βουλή σε σχετική ερώτηση της κ. Ντόρας Μπακογιάννη, παραδέχθηκε ότι από τις περίπου 30.000 επιχειρήσεις που έχουν δείξει ενδιαφέρον για την ένταξή τους στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών, οι 26 μόνον περιπτώσεις έληξαν επιτυχώς.
Φυσικά, όπως είπε, το βασικό πρόβλημα είναι η υποχρέωση συγκέντρωσης των 27 δικαιολογητικών εγγράφων (εάν είναι δυνατόν) για την κατάθεση και υποβολή της αίτησης.
Ο κ. Υπουργός με απόφασή του αφενός μεν μειώνει τον αριθμό των δικαιολογητικών και αφετέρου ορίζει ότι ορισμένα από αυτά, όπως ποινικό μητρώο, πιστοποιητικά μη πτώχευσης και οικογενειακής κατάστασης, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να τα προσκομίζει στην πορεία της υπόθεσης και όχι από την αρχή.
Να σημειωθεί ότι η Ν.Δ. δεν ήταν κατ΄ αρχήν αντίθετη στην διαδικασία του εξωδικαστικού, πρότεινε όπως π.χ. ότι έπρεπε να επικεντρωθεί σε χρέη έως δύο εκατομμυρίων ευρώ και να μειωθεί ο αριθμός των δικαιολογητικών.

Φιλοξενούμενοι και κατέχοντες περιουσία στο εξωτερικό.
΄Οσοι φιλοξενούν στο σπίτι τους ενήλικες που δεν είναι εξαρτώμενα μέλη πρέπει να δηλώσουν το ΑΦΜ τους και τους μήνες φιλοξενίας. Τούτο για να μπορεί η Δημόσια Διοίκηση να εντοπίζει εικονικές περιπτώσεις φιλοξενίας.
Οι φορολογούμενοι που έχουν ακίνητα ή καταθέσεις στο εξωτερικό, πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 029 – 030 του πίνακα 2, ανεξάρτητα από το αν αποκτούν από αυτά εισόδημα. Το ίδιο ισχύει και για τους φορολογούμενους που έχουν επενδύσει μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα αλλοδαπού εκδότη.

Αποδείξεις δαπανών με πλαστικό χρήμα
Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες, πρέπει στη φετινή φορολογική δήλωση να δηλώσουν στους κωδικούς 049 – 050 τις δαπάνες με πλαστικό χρήμα (κάρτες, τράπεζες) που έχουν κάνει το 2017 και οι οποίες εξασφαλίζουν την έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ (έμμεσο αφορολόγητο όριο). Οι κωδικοί αυτοί δεν είναι προσυμπληρωμένοι στο ηλεκτρονικό Ε1. Είναι «ξεκλείδωτοι» και οι φορολογούμενοι θα πρέπει οι ίδιοι να δηλώσουν το ποσό με τις δαπάνες που πραγματοποίησαν το 2017 με ηλεκτρονικό χρήμα.

Το αίτημα αναστολής για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου από την ΔΕΔ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) «ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. H Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».
Σύμφωνα με τον απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), κατά το έτος 2017 και τον Ιανουάριο του 2018 εκ των αιτημάτων αναστολής των υποχρέων, η ΔΕΔ έκανε δεκτά μόνο 34 σε σύνολο 533, ήτοι μόνο το 6,4%.

Καθορισμός αριθμού και νέα κριτήρια φορολογικών ελέγχων κατά το έτος 2018.
Με την ΔΙΠΑΕΕ 1045535/20.3.2018 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του «Λογιστή» επιλέγονται οι υποθέσεις προς έλεγχο από τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπαίνοντας πρώτες στο στόχαστρο οι υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρων ή προκύπτουν από εισαγγελικές παραγγελίες και εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων. Επίσης ολοκληρώνονται άμεσα υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου ή αίτημα παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ.
Τα ανωτέρω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και ΚΒΣ για τις οποίες επέρχεται 5ετής παραγραφή, καθόσον για τις φορολογίες κεφαλαίου, ΦΠΑ και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων καθίστανται υποχρεωτικές από 1.1.2019 και 1.1.2020.
Σε σύσκεψη που έγινε στις 23.4.2018 που συμμετείχαν η κ. Κ. Παπανάτσου, ο κ. Γ. Πιτσιλής, ο κ. Γ. Τριάρχης, ο κ. Κ. Μίχαλος, ο κ. Κ. Κόλλιας, ο κ. Π. Κορκίδης και άλλοι, αποφασίστηκε η ταυτόχρονη εφαρμογή δύο μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα μέτρα αυτά είναι α) η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και η κατάργηση της διαδικασίας εκτύπωσης σε χάρτινη μορφή και β) η εφαρμογή της υποχρεωτικής τήρησης των φορολογικών βιβλίων. Τα εν λόγω μέτρα θα εφαρμοσθούν κατά ένα ποσοστό μέσα στο 2019 και στο σύνολο των επιχειρήσεων από 1.1.2020.

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα και μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και καταβολής του φόρου νομικών προσώπων.
Δύο τροπολογίες κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/23661 ΕΕ για τις υπηρεσίες πληροφοριών και άλλες διατάξεις» με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992 και της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013.
Έτσι, με την πρώτη τροπολογία παρέχεται για το 2018 εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2018, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού, ως εξής:
α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορία,
γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2018 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας.
Εξάλλου με την δεύτερη τροπολογία ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017 και επόμενων, προκειμένου να διατηρηθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δόσεων και παράλληλα να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων.
Προτεινόμενη διάταξη:
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 η φράση «μέχρι και την τελευταία ημέρα» αντικαθίστανται με τη φράση «μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα».

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο