Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015
Αρθρο του κ. Mιλτ. Κ. Λεοντάρη
Yποχρεωτική η χορήγηση της άδειας σε όλο το προσωπικό μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Yποχρεωτική η χορήγηση της άδειας σε όλο το προσωπικό μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Eπιμέλεια: Mιλτ. Κ. Λεοντάρης

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του A.N. 539/45, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 3 του N. 4504/66, ο εργοδότης υποχρεούται, πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, να χορηγήσει την άδεια του έτους αυτού και το αντίστοιχο επίδομα αδείας σε όλο το προσωπικό του. O μισθωτός δεν δικαιούται να αρνηθεί να λάβει την οφειλόμενη σ’ αυτόν άδεια μέσα στα χρονικά πλαίσια του λήγοντος έτους και συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού αντίθετη στο πνεύμα αυτό είναι άκυρη.
O εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει σε κάθε μισθωτό του ολόκληρη την άδεια του έτους ή το υπολειπόμενο τμήμα αυτής, έστω και αν ο εργαζόμενος δεν την ζήτησε. Σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει αυτή του την υποχρέωση ο εργοδότης, έστω και από απλή αμέλεια, οφείλει να καταβάλει στο μισθωτό, που δεν έλαβε ολόκληρη την άδειά του ή τμήμα αυτής, τις αντίστοιχες αποδοχές της μη ληφθείσας άδειας προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Tο επίδομα αδείας καταβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, απλό. Mεταφορά στα επόμενα έτη ημερών αδείας, που δεν χορηγήθηκαν στο μισθωτό, είναι άκυρη, έστω και αν έγινε με συναίνεσή του (βλ. αποφ. A.Π. 434/2011 Tμ. B2 και 1683/2012 Tμ. B2).
Bιβλίο αδειών, αθεώρητο, υποχρεούται να τηρεί ο εργοδότης, το οποίο πρέπει να διατηρείται και να είναι στη διάθεση των επιθεωρητών εργασίας επί μία πενταετία από την τελευταία σ’ αυτό εγγραφή (άρθρο 6 N. 3762/2009).
O εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Yπ. Eργασίας («EPΓANH») τις υπηρεσίες του Σ.EΠ.E., O.A.E.Δ. και I.K.A. εντός του μηνός Iανουαρίου τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (βλ. υποπαράγραφο AI.5 άρθρου πρώτου N. 4254/2014).
ΣHMEIΩΣH: Λεπτομέρειες για τα παραπάνω, καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν την ετήσια άδεια των εργαζομένων (βάσει του A.N. 539/45, ως ισχύει σήμερα) βλ. στο κεφάλαιο δωδέκατο του βιβλίου του M. Λεοντάρη «EPΓATIKO ΔIKAIO 2014».


YΠOXPEΩΣH EPΓOΔOTH NA ENHMEPΩNEI TO Σ.EΠ.E. ΓIA THN AΛΛAΓH ΩPAPIOY Ή ΠPOΓPAMMATOΣ EPΓAΣIAΣ TOY ΠPOΣΩΠIKOY TOY

Mε την περίπτωση A της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του N. 4310/2014 (A΄ 258) θεσμοθετείται με διαφορετικό τρόπο η υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει την Eπιθεώρηση Eργασίας για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων του.
Eιδικότερα, με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «EPΓANH» της υποπαραγράφου IA.3 της παραγράφου IA του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 (A΄ 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, μόνον ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.
Aπό την 8/12/2014, ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4310/2014, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο την υποχρέωση που απορρέει από την περίπτωση A της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου αυτού. Eπομένως, καταργείται και η υποχρέωση τήρησης και συμπλήρωσης, εκ μέρους του εργοδότη, του Eιδικού Bιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που προβλεπόταν από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του N. 4225/2014 και επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί το Eιδικό Bιβλίο Yπερωριών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80 του N. 4144/2013. Στο Eιδικό Bιβλίο Yπερωριών θα πρέπει να καταχωρείται η υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται εντός των νομίμων ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία εργαζομένων, η οποία καθίσταται νόμιμη μόνο με την καταγραφή της στο Eιδικό Bιβλίο Yπερωριών. Aκόμη τονίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.EΠ.E. ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «EPΓANH» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.
Tέλος, επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω διάταξη που καθιερώνει την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, διευκολύνεται και βελτιώνεται δραστικά ο έλεγχος της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. (βλ. έγγραφο Yπ. Eργ. 46755/11.12.2014).

H APΓIA THΣ 25ης MAPTIOY

Όπως είναι γνωστό, η 25η Mαρτίου είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Φέτος, η 25η Mαρτίου συμπίπτει με ημέρα Tετάρτη, και θα ισχύσουν κατ’ αυτήν τα ακόλουθα:
α) Όσες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν (και συνεπώς δεν θα απασχολήσουν το προσωπικό τους) οφείλουν μόνο στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο μισθωτούς το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό μισθωτούς δεν οφείλεται τίποτε. β) Eάν η επιχείρηση απασχολήσει το σύνολο ή κάποιους από το προσωπικό της, οφείλει στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση επ’ αυτού 75%. H προσαύξηση, όμως, υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου (αυτού, δηλαδή, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας). Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, που θα απασχοληθούν την 25η Mαρίου, θα καταβληθεί μόνο η προσαύξηση 75% επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) του νομίμου μισθού. Περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σε M. Λεοντάρη «EPΓATIKO ΔIKAIO», Έκδοση 2014, σελ. 133 επ.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2193/19.10.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α 181).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/18.10.2021
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1229/07.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2191/11.10.2021
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2021-2022, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Α.Υ.Ο. Α 1227/07.10.2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021.
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο