Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012
Αρθρο του κ. Ηλία Κ. Αργυρού
Σταθερό και απλό φορολογικό σύστημα ή πολύπλοκο και ευμετάβλητο - πολύνομο φορολογικό πλαίσιο;

Αρθρο του κ. Ηλία Κ. Αργυρού
τ. Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών -
τ. Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ - ΥΠΕΕ

Κατ' αρχήν είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη περίοδο, τόσο από οικονομικής όσο και ψυχολογικής πλευράς, αφού είναι επίσης γνωστό ότι η οικονομία είναι ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό, με τεράστιο όμως και το θέμα της ύφεσης και της ανεργίας.

Θα μπορούσε εκ προοιμίου να δοθεί απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί η τακτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, από το Υπουργείο Οικονομικών, πάνω στη φορολογία και γενικότερα στο Φορολογικό Σύστημα.

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουμε ένα δυσβάσταχτο φορολογικό καταιγισμό με 6 φορολογικούς νόμους αμιγείς εκ των οποίων οι 3 είναι μακροσκελέστατοι και με 18 άλλους μη φορολογικούς νόμους, με αρκετά όμως άρθρα φορολογικών διατάξεων και με αρκετές Αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών (ΑΥΟ)και αρκετές Εγκύκλιοι Διαταγές του Υπ. Οικονομικών (ΕΔΥΟ). Ειδικότερα:

Οι 6 αμιγώς φορολογικοί νόμοι είναι οι εξής: Μέχρι 30/6/2012, για τους νόμους αυτούς, έχουν εκδοθεί:

Οι 6 αμιγώς φορολογικοί νόμοι είναι οι εξής: Μέχρι 30/6/2012, για τους νόμους αυτούς, έχουν εκδοθεί:

1)

Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ Α' 227/10-12-2009) με 7 άρθρα

 

2 ΕΔΥΟ

2)

Ν. 3814/2010 (ΦΕΚ Α' 3/12-1-2010) με 6 άρθρα

 

1 ΕΔΥΟ

3)

Ν. 3815/2010 (ΦΕΚ Α' 5/26-1-2010) με 3 άρθρα

 

1 ΕΔΥΟ

4)

Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58/23-4-2010) με 89 άρθρα

45 ΑΥΟ και

63 ΕΔΥΟ

5)

Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ Α' 175/30-9-2010) με 20 άρθρα

12 ΑΥΟ και

8 ΕΔΥΟ

6)

Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66/31-3-2011) με 52 άρθρα

28 ΑΥΟ και

28 ΕΔΥΟ


Σημειώνουμε ότι ο Νόμος 3842/2010 δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως αφού μέχρι τέλος Ιουνίου τρέχοντος έτους, δεν έχουν εκδοθεί το σύνολο των προβλεπόμενων από τις διατάξεις Αποφάσεων. Από το κείμενο των διατάξεων του νόμου αυτού προβλέπονται να εκδοθούν 67 Αποφάσεις και μέχρι τέλος Ιουνίου έχουν εκδοθεί 45 ΑΥΟ.

Επίσης σημειώνουμε ότι μερικές διατάξεις των νόμων αυτών και ειδικότερα του Ν. 3842/2010 και 3943/2011 δεν έτυχαν πρακτικής εφαρμογής, αφού εκ των υστέρων ανατράπηκαν, τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με νεότερες διατάξεις, να μην αναφερθούμε μάλιστα στην ατυχή και ταλαιπωρημένη, από πλευράς μεταβολών, διάταξη που αναφέρεται στη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών από την Επιτροπή του άρθρου 70Α του Ν. 2238/1994 (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3943/2011. Η διάταξη του άρθρου αυτού (70Α) ίσχυε από του χρόνου της δημοσίευσης του ως άνω νόμου (Ν. 3943/2011), δηλ. από 31/3/2011 και τελικά η Επιτροπή, με αρκετή υστέρηση χρόνου, άρχισε να λειτουργεί από τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, ήτοι μετά από 1 χρόνο και 3 μήνες. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι οι μεταβολές - τροποποιήσεις που έγιναν για το άρθρο 70Α του Ν. 2238/1994, δηλ. ουσιαστικά για το άρθρο 36 του Ν. 3943/2011 είναι οι εξής: α) Ν. 4024/2011 άρθρο 42 παρ. 5, β) Ν. 4038/2012 άρθρο 4 παρ. 5 και 6, γ) Ν. 4051/2012 άρθρο 4 παρ. 1 και δ) Ν. 4072/2012 άρθρο 321 παρ. 7, με έκδοση μάλιστα, για το εν λόγω άρθρο, 4 ΑΥΟ και 2 ΕΔΥΟ.

Πέρα από τους 6 αμιγώς φορολογικούς νόμους υπάρχει και μία εκτεταμένη διασπορά αρκετών φορολογικών διατάξεων σε 18 μη φορολογικούς νόμους.

Οι 18 μη φορολογικοί νόμοι, με φορολογικές διατάξεις, είναι οι εξής:
1) Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α' 40/15-3-2010) με 1 φορολογικό άρθρο (άρθρο 5)

2) Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α' 65/6-5-2010) με 1 άρθρο (άρθρο 4)

3) Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α' 212/17-12-2010) με 2 φορολογικά άρθρα (άρθρα 4-5)

4) Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α' 213/17-12-2010) με 10 άρθρα και 2 ΕΔΥΟ (Τροποποίηση ΚΔΔ) 1 ΕΔΥΟ

5) Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α' 8/1-2-2011) Αναπτυξιακός Νόμος

6) Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152/1-7-2011) με 10 φορολογικά άρθρα (άρθρα 27-36) - 3 ΑΥΟ και 11 ΕΔΥΟ

7) Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α' 180/22-8-2011) με 4 φορολογικά άρθρα (άρθρα 18-21) - 14 ΑΥΟ και 9 ΕΔΥΟ

8) Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α' 218/3-10-2011) με 2 φορολογικά άρθρα (άρθρα 47 § 1 και 53)

9) Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226/27-10-2011) με 3 φορολογικά άρθρα (άρθρα 38, 42 § 1-6 και 43)

10) Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249/25-11-2011) με 2 φορολογικά άρθρα (άρθρα 43 & 44) 1 ΑΥΟ, 1 ΕΔΥΟ

11) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α' 262/16-12-2011) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 5) - ΕΔΥΟ 1

12) Ν. 4038/2012, (ΦΕΚ Α' 14/2-2-2012) με 2 φορολ. άρθρα (άρθρα 3 & 4) 5 ΑΥΟ, 3 ΕΔΥΟ

13) Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α' 28/14-2-2012) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 3)

14) Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α' 31/23-3-2012) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 3 του δεύτερου και πέμπτου άρθρου της Πραξ. Νομοθ. Περιεχομένου) 2 ΑΥΟ

15) Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α' 40/29-2-2012) με 3 φορολ. άρθρα (άρθρα 4, 11 και 12)

16) Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α' 51/12-3-2012) με 24 άρθρα (τροποποίηση - συμπλήρωση ΚΔΔ) 1 ΕΔΥΟ

17) Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86/11-4-2012) με 3 φορολ. άρθρα (άρθρα 320-322) 1 ΑΥΟ, 6 ΕΔΥΟ

18) Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α' 69/11-4-2012) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 62) 1 ΕΔΥΟ

Από το ως άνω νομικό πλαίσιο καταδεικνύεται και προκύπτει αφενός μεν ένας συνεχής και τεράστιος όγκος φορολογικών μεταβολών (τροποποιήσεων, καταργήσεων, συμπληρώσεων, αντικαταστάσεων, νέων φορολογικών διατάξεων, κ.λ.π.) μέσω των 6 αμιγώς φορολογικών νόμων και των 18 μη φορολογικών νόμων, και αφετέρου από το διοικητικό πλαίσιο να έχουμε την έκδοση πάνω από 230 ΑΥΟ και ΕΔΥΟ με υλικό πάνω από 3.500 σελίδες, για τις εν λόγω ΑΥΟ και ΕΔΥΟ.

Έτσι η συνεχής μεταβολή των φορολογικών νόμων, που κατά τον Αριστοτέλη «η συνεχής μεταβολή των νόμων, ισοδυναμεί με μη εφαρμογή των νόμων», σε συνδυασμό με την δαιδαλώδη αυτή πολυνομία και πολυπλοκότητα δημιουργούν τους κύριους παράγοντες της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, τις τριβές φορολογουμένων και Υπηρεσιών, ακόμη και τους άκρως αρνητικούς παράγοντες σε ότι αφορά την ευνομία και την ανάπτυξη της χώρας.

Είναι επίσης γνωστό ότι η φορολογία δεν μπορεί να είναι στάσιμη και στατική, πρέπει να είναι εξελισσόμενη - μεταβαλλόμενη και να παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση της χώρας, αποβλέποντας τόσο στην υλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής (πραγματοποιήσεις - εκτελέσεις προϋπολογισμών) όσο και στη σταθερότητα της κοινωνικής πολιτικής, σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την άρση της ύφεσης. Από το σημείο αυτό, δηλαδή της αναγκαίας προσαρμογής μέχρι του σημείου της συνεχούς και ακατάσχετης πολυνομίας, όπως και της διασποράς και πανσπερμίας φορολογικών διατάξεων σε άλλους μη φορολογικούς νόμους υπάρχει τεράστια διαφορά.

Στη φορολογία δεν πάσχουμε από έλλειψη νόμων, πάσχουμε από πολυνομία, πολυπλοκότητα, συνεχή μεταβολή των νόμων και μερικές φορές από την μη εφαρμογή τους.

Εν κατακλείδι, με βάση τα ως άνω δεδομένα σε αδρές γραμμές, καταλήγουμε συμπερασματικά, αβίαστα και ανεπιφύλακτα στη θέση ότι το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να καθιερώσει ένα σταθερό, ευέλικτο, απλό και λιτό Φορολογικό Σύστημα, ίσως με νέες εξ υπαρχής διατάξεις για κάθε φορολογικό αντικείμενο με σχετική κατάργηση -μετάταξη του Κ.Β.Σ.

Επομένως στο αρχικό τεθέν ερώτημα αρμόζει η απάντηση ότι επιβάλλεται να καθιερωθεί άμεσα ένα σταθερό, απλό και κατανοητό Φορολογικό Σύστημα.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2154/23.07.2021
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α' 101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169/21.07.2021
Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2153/19.07.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με: (α) την τήρηση διατυπώσεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και (β) την οριστικοποίηση ανοιχτών εξαγωγών με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα "Ελ. Βενιζέλος".
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2152/22.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α' 107/25.06.2021)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2149/19.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 67, 129, 146, 147, 148, 149, 151 και 158 ν. 4808/2021 (Α 101/19.06.-2021)
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο