Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012
Αρθρο του κ. Ηλία Κ. Αργυρού
Σταθερό και απλό φορολογικό σύστημα ή πολύπλοκο και ευμετάβλητο - πολύνομο φορολογικό πλαίσιο;

Αρθρο του κ. Ηλία Κ. Αργυρού
τ. Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών -
τ. Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ - ΥΠΕΕ

Κατ' αρχήν είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη περίοδο, τόσο από οικονομικής όσο και ψυχολογικής πλευράς, αφού είναι επίσης γνωστό ότι η οικονομία είναι ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό, με τεράστιο όμως και το θέμα της ύφεσης και της ανεργίας.

Θα μπορούσε εκ προοιμίου να δοθεί απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί η τακτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, από το Υπουργείο Οικονομικών, πάνω στη φορολογία και γενικότερα στο Φορολογικό Σύστημα.

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουμε ένα δυσβάσταχτο φορολογικό καταιγισμό με 6 φορολογικούς νόμους αμιγείς εκ των οποίων οι 3 είναι μακροσκελέστατοι και με 18 άλλους μη φορολογικούς νόμους, με αρκετά όμως άρθρα φορολογικών διατάξεων και με αρκετές Αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών (ΑΥΟ)και αρκετές Εγκύκλιοι Διαταγές του Υπ. Οικονομικών (ΕΔΥΟ). Ειδικότερα:

Οι 6 αμιγώς φορολογικοί νόμοι είναι οι εξής: Μέχρι 30/6/2012, για τους νόμους αυτούς, έχουν εκδοθεί:

Οι 6 αμιγώς φορολογικοί νόμοι είναι οι εξής: Μέχρι 30/6/2012, για τους νόμους αυτούς, έχουν εκδοθεί:

1)

Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ Α' 227/10-12-2009) με 7 άρθρα

 

2 ΕΔΥΟ

2)

Ν. 3814/2010 (ΦΕΚ Α' 3/12-1-2010) με 6 άρθρα

 

1 ΕΔΥΟ

3)

Ν. 3815/2010 (ΦΕΚ Α' 5/26-1-2010) με 3 άρθρα

 

1 ΕΔΥΟ

4)

Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58/23-4-2010) με 89 άρθρα

45 ΑΥΟ και

63 ΕΔΥΟ

5)

Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ Α' 175/30-9-2010) με 20 άρθρα

12 ΑΥΟ και

8 ΕΔΥΟ

6)

Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66/31-3-2011) με 52 άρθρα

28 ΑΥΟ και

28 ΕΔΥΟ


Σημειώνουμε ότι ο Νόμος 3842/2010 δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως αφού μέχρι τέλος Ιουνίου τρέχοντος έτους, δεν έχουν εκδοθεί το σύνολο των προβλεπόμενων από τις διατάξεις Αποφάσεων. Από το κείμενο των διατάξεων του νόμου αυτού προβλέπονται να εκδοθούν 67 Αποφάσεις και μέχρι τέλος Ιουνίου έχουν εκδοθεί 45 ΑΥΟ.

Επίσης σημειώνουμε ότι μερικές διατάξεις των νόμων αυτών και ειδικότερα του Ν. 3842/2010 και 3943/2011 δεν έτυχαν πρακτικής εφαρμογής, αφού εκ των υστέρων ανατράπηκαν, τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με νεότερες διατάξεις, να μην αναφερθούμε μάλιστα στην ατυχή και ταλαιπωρημένη, από πλευράς μεταβολών, διάταξη που αναφέρεται στη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών από την Επιτροπή του άρθρου 70Α του Ν. 2238/1994 (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3943/2011. Η διάταξη του άρθρου αυτού (70Α) ίσχυε από του χρόνου της δημοσίευσης του ως άνω νόμου (Ν. 3943/2011), δηλ. από 31/3/2011 και τελικά η Επιτροπή, με αρκετή υστέρηση χρόνου, άρχισε να λειτουργεί από τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, ήτοι μετά από 1 χρόνο και 3 μήνες. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι οι μεταβολές - τροποποιήσεις που έγιναν για το άρθρο 70Α του Ν. 2238/1994, δηλ. ουσιαστικά για το άρθρο 36 του Ν. 3943/2011 είναι οι εξής: α) Ν. 4024/2011 άρθρο 42 παρ. 5, β) Ν. 4038/2012 άρθρο 4 παρ. 5 και 6, γ) Ν. 4051/2012 άρθρο 4 παρ. 1 και δ) Ν. 4072/2012 άρθρο 321 παρ. 7, με έκδοση μάλιστα, για το εν λόγω άρθρο, 4 ΑΥΟ και 2 ΕΔΥΟ.

Πέρα από τους 6 αμιγώς φορολογικούς νόμους υπάρχει και μία εκτεταμένη διασπορά αρκετών φορολογικών διατάξεων σε 18 μη φορολογικούς νόμους.

Οι 18 μη φορολογικοί νόμοι, με φορολογικές διατάξεις, είναι οι εξής:
1) Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α' 40/15-3-2010) με 1 φορολογικό άρθρο (άρθρο 5)

2) Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α' 65/6-5-2010) με 1 άρθρο (άρθρο 4)

3) Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α' 212/17-12-2010) με 2 φορολογικά άρθρα (άρθρα 4-5)

4) Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α' 213/17-12-2010) με 10 άρθρα και 2 ΕΔΥΟ (Τροποποίηση ΚΔΔ) 1 ΕΔΥΟ

5) Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α' 8/1-2-2011) Αναπτυξιακός Νόμος

6) Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152/1-7-2011) με 10 φορολογικά άρθρα (άρθρα 27-36) - 3 ΑΥΟ και 11 ΕΔΥΟ

7) Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α' 180/22-8-2011) με 4 φορολογικά άρθρα (άρθρα 18-21) - 14 ΑΥΟ και 9 ΕΔΥΟ

8) Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α' 218/3-10-2011) με 2 φορολογικά άρθρα (άρθρα 47 § 1 και 53)

9) Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226/27-10-2011) με 3 φορολογικά άρθρα (άρθρα 38, 42 § 1-6 και 43)

10) Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249/25-11-2011) με 2 φορολογικά άρθρα (άρθρα 43 & 44) 1 ΑΥΟ, 1 ΕΔΥΟ

11) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α' 262/16-12-2011) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 5) - ΕΔΥΟ 1

12) Ν. 4038/2012, (ΦΕΚ Α' 14/2-2-2012) με 2 φορολ. άρθρα (άρθρα 3 & 4) 5 ΑΥΟ, 3 ΕΔΥΟ

13) Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α' 28/14-2-2012) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 3)

14) Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α' 31/23-3-2012) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 3 του δεύτερου και πέμπτου άρθρου της Πραξ. Νομοθ. Περιεχομένου) 2 ΑΥΟ

15) Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α' 40/29-2-2012) με 3 φορολ. άρθρα (άρθρα 4, 11 και 12)

16) Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α' 51/12-3-2012) με 24 άρθρα (τροποποίηση - συμπλήρωση ΚΔΔ) 1 ΕΔΥΟ

17) Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86/11-4-2012) με 3 φορολ. άρθρα (άρθρα 320-322) 1 ΑΥΟ, 6 ΕΔΥΟ

18) Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α' 69/11-4-2012) με 1 φορολ. άρθρο (άρθρο 62) 1 ΕΔΥΟ

Από το ως άνω νομικό πλαίσιο καταδεικνύεται και προκύπτει αφενός μεν ένας συνεχής και τεράστιος όγκος φορολογικών μεταβολών (τροποποιήσεων, καταργήσεων, συμπληρώσεων, αντικαταστάσεων, νέων φορολογικών διατάξεων, κ.λ.π.) μέσω των 6 αμιγώς φορολογικών νόμων και των 18 μη φορολογικών νόμων, και αφετέρου από το διοικητικό πλαίσιο να έχουμε την έκδοση πάνω από 230 ΑΥΟ και ΕΔΥΟ με υλικό πάνω από 3.500 σελίδες, για τις εν λόγω ΑΥΟ και ΕΔΥΟ.

Έτσι η συνεχής μεταβολή των φορολογικών νόμων, που κατά τον Αριστοτέλη «η συνεχής μεταβολή των νόμων, ισοδυναμεί με μη εφαρμογή των νόμων», σε συνδυασμό με την δαιδαλώδη αυτή πολυνομία και πολυπλοκότητα δημιουργούν τους κύριους παράγοντες της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, τις τριβές φορολογουμένων και Υπηρεσιών, ακόμη και τους άκρως αρνητικούς παράγοντες σε ότι αφορά την ευνομία και την ανάπτυξη της χώρας.

Είναι επίσης γνωστό ότι η φορολογία δεν μπορεί να είναι στάσιμη και στατική, πρέπει να είναι εξελισσόμενη - μεταβαλλόμενη και να παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση της χώρας, αποβλέποντας τόσο στην υλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής (πραγματοποιήσεις - εκτελέσεις προϋπολογισμών) όσο και στη σταθερότητα της κοινωνικής πολιτικής, σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την άρση της ύφεσης. Από το σημείο αυτό, δηλαδή της αναγκαίας προσαρμογής μέχρι του σημείου της συνεχούς και ακατάσχετης πολυνομίας, όπως και της διασποράς και πανσπερμίας φορολογικών διατάξεων σε άλλους μη φορολογικούς νόμους υπάρχει τεράστια διαφορά.

Στη φορολογία δεν πάσχουμε από έλλειψη νόμων, πάσχουμε από πολυνομία, πολυπλοκότητα, συνεχή μεταβολή των νόμων και μερικές φορές από την μη εφαρμογή τους.

Εν κατακλείδι, με βάση τα ως άνω δεδομένα σε αδρές γραμμές, καταλήγουμε συμπερασματικά, αβίαστα και ανεπιφύλακτα στη θέση ότι το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να καθιερώσει ένα σταθερό, ευέλικτο, απλό και λιτό Φορολογικό Σύστημα, ίσως με νέες εξ υπαρχής διατάξεις για κάθε φορολογικό αντικείμενο με σχετική κατάργηση -μετάταξη του Κ.Β.Σ.

Επομένως στο αρχικό τεθέν ερώτημα αρμόζει η απάντηση ότι επιβάλλεται να καθιερωθεί άμεσα ένα σταθερό, απλό και κατανοητό Φορολογικό Σύστημα.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο