Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια

 


ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ Δικηγόρος-Φορολογικός Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ Eκδότης - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Κοινοί λογαριασμοί και φόρος κληρονομιών

Στο τεύχος Νοεμβρίου 2019 του «Λογιστή» σελ. 1156-1157, ο εξ ημών Χρήστος Τότσης δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Κοινοί και αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί» και υπότιτλο «Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών». Στο άρθρο αυτό, εκτός των άλλων, σημειωνόταν ότι κατά τη φορολογική διοίκηση, η απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών καταλαμβάνει μόνο τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην ημεδαπή, όχι όμως και εκείνους που τηρούνται στην αλλοδαπή. Κατά τη γνώμη όμως της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton (βλ. Καθημερινή της 6.10.2019), την οποία ασπαζόμαστε και εμείς, η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει και τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην αλλοδαπή και τούτο διότι κάτι τέτοιο αφενός μεν θα απέτρεπε τους Έλληνες από το να επενδύουν στο εξωτερικό και αφετέρου θα παραβίαζε το κοινοτικό δίκαιο «περί ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων». Επί του θέματος αυτού ο κ. Γιώργος Δαλιάνης, ιδρυτής του Ομίλου Artion αναφέρει στη Ναυτεμπορική της 25ης Ιανουαρίου 2021 τα εξής: Αντίθετη προς την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών μόνο των κοινών τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και όχι την επέκτασή της και σε κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Εφόσον η Ελλάδα δεν δώσει επαρκείς εξηγήσεις, η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται πιθανό να ανοίξει η διάταξη και για τους κοινούς λογαριασμούς του εξωτερικού.

Απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των έντοκων χρηματικών δανείων από επιχείρηση υποκείμενη σε ΦΠΑ

Με την υπ΄ αριθμ. 2163/2020 απόφαση της 7μελούς σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 318), κρίθηκε ότι η χορήγηση, έστω και ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει τέλη χαρτοσήμου επί δανείων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής τους, ήτοι το δάνειο να είναι έντοκο και να παρέχεται από επιχείρηση υποκείμενη σε ΦΠΑ, δύνανται να ζητήσουν την επιστροφή των καταβληθέντων τελών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων εντός της πενταετούς προθεσμίας της παραγραφής. Επί του θέματος αυτού αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Επιστρεπτέα προκαταβολή (5η, 6η και 7η)

Εκτός από τις προϋποθέσεις για την λήψη της 5ης επιστρεπτέας προκαταβολής, για τις οποίες γράψαμε στο προηγούμενο τεύχος (πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 κλπ.), θέλουμε να σημειώσουμε ότι το ελάχιστο ποσό των 1000 ευρώ της 5ης επιστρεπτέας, δεν θα συμψηφισθεί με τις καταβολές της 4ης επιστρεπτέας. Όπως έχει ανακοινωθεί, το 50% της ενισχύσεως είναι μη επιστρεπτέο ενώ βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχολήσεως έως και το τέλος Ιουνίου. Επίσης από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε η 6η επιστρεπτέα, η οποία θα ξεκινήσει να χορηγείται εντός του τρέχοντος μηνός Μαρτίου, καθώς και η 7η, η καταβολή της οποίας θα γίνει τον Απρίλιο.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Μετά την παράδοση των εισηγήσεων που έχουν καταθέσει οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων, για τις νέες αντικειμενικές αξίες, στην ειδική ομάδα που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, υπολογίζεται ότι οι νέες τιμές θα ισχύσουν για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ, ενώ για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων αναμένεται να ενεργοποιηθούν από την 1.1.2022. Οι νέες τιμές θα είναι αυξημένες κατά 30%, 50% έως και 100% σε ορισμένες περιοχές, όπως το κέντρο της πρωτεύουσας, τα νότια προάστια της Αττικής αλλά και οι δυτικές περιοχές. Το Υπουργείο Οικονομικών λόγω του ύψους που θα προσλάβει ο ΕΝΦΙΑ θα προχωρήσει σε μείωση των συντελεστών του φόρου αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο τεύχος του Λογιστή (σελ. 148) δημοσιεύεται άρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη με λίστα 20 φόρων και τελών που θα αυξηθούν με την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών τιμών ζώνης.

Η μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος και για την φετινή χρονιά

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παρ. 59 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που προστέθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 4114/2020, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 το ποσό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος μειώθηκε σταδιακά από 30% έως και 100% (βλ. Λογιστή Οκτωβρίου 2020, σελ. 1026). Την ανωτέρω μείωση έως 100% σχεδιάζει να θεσπίσει το Υπουργείο Οικονομικών και για τη φετινή χρονιά. Τούτο θα ανακουφίσει τις επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες θα έχουν το 2020 μείωση του κύκλου εργασιών τους εν σχέσει με το προηγούμενο έτος. Εάν πραγματοποιηθεί και η φετινή μείωση, θα ακολουθηθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε το 2020, δηλ. οι μειώσεις θα γίνουν κλιμακωτά, αναλόγως με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών.

Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

Με την εγκύκλιο Ε. 2173/30.10.2020 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 322 του παρόντος τεύχους, αφενός μεν ορίζονται τα πρόσωπα που ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή των φόρων που οφείλουν τα νομικά πρόσωπα και αφετέρου καθορίζεται με λεπτομέρειες ο κρίσιμος χρόνος για τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης. Με άλλα λόγια παρέχονται οδηγίες εφαρμογής των νέων διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 4646/2019 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Ακύρωση προστίμων

Με την εγκύκλιο Ε. 2028/2/2/2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 338 του παρόντος τεύχους, παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) αναφορικά με την ακύρωση προστίμων που έχουν επιβληθεί για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2014 που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2016.

Έκπτωση διαφημιστικών δαπανών

Με την εγκύκλιο Ε. 2033/4.2.2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 343 του παρόντος τεύχους, παρέχονται οδηγίες εφαρμογής των νέων διατάξεων των άρθρων 22Γ και 22Δ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) σχετικά με την έκπτωση των διαφημιστικών δαπανών.

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ενδιαφέρουσα είναι η εγκύκλιος Ε. 2038/5.2.2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 346 του παρόντος τεύχους, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι με τα άρθρα 66-71 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) τα αδικήματα φοροδιαφυγής μετονομάστηκαν σε εγκλήματα φοροδιαφυγής και όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ρυθμίσεις του Ν. 2523/1997( άρθρα 17-21), εννοούνται στο εξής οι αντίστοιχες διατάξεις των νέων άρθρων 66-70 του Κ.Φ.Δ.

Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρ. 54 Α Ν. 4174/2013)

Με την απόφαση Α. 1008/18.1.2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 358 του παρόντος τεύχους, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., ήτοι πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την διαδικασία χορήγησής του, το δικαίωμα λήψης, τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό, ειδικά θέματα και χορήγηση πιστοποιητικού μετά από έλεγχο και σε ειδικές περιπτώσεις.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1007/16.01.2023
Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α. για το έτος 2023.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο