Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια

 


ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ Δικηγόρος-Φορολογικός Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ Eκδότης - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Κοινοί λογαριασμοί και φόρος κληρονομιών

Στο τεύχος Νοεμβρίου 2019 του «Λογιστή» σελ. 1156-1157, ο εξ ημών Χρήστος Τότσης δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Κοινοί και αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί» και υπότιτλο «Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών». Στο άρθρο αυτό, εκτός των άλλων, σημειωνόταν ότι κατά τη φορολογική διοίκηση, η απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών καταλαμβάνει μόνο τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην ημεδαπή, όχι όμως και εκείνους που τηρούνται στην αλλοδαπή. Κατά τη γνώμη όμως της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton (βλ. Καθημερινή της 6.10.2019), την οποία ασπαζόμαστε και εμείς, η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει και τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην αλλοδαπή και τούτο διότι κάτι τέτοιο αφενός μεν θα απέτρεπε τους Έλληνες από το να επενδύουν στο εξωτερικό και αφετέρου θα παραβίαζε το κοινοτικό δίκαιο «περί ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων». Επί του θέματος αυτού ο κ. Γιώργος Δαλιάνης, ιδρυτής του Ομίλου Artion αναφέρει στη Ναυτεμπορική της 25ης Ιανουαρίου 2021 τα εξής: Αντίθετη προς την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών μόνο των κοινών τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και όχι την επέκτασή της και σε κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Εφόσον η Ελλάδα δεν δώσει επαρκείς εξηγήσεις, η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται πιθανό να ανοίξει η διάταξη και για τους κοινούς λογαριασμούς του εξωτερικού.

Απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των έντοκων χρηματικών δανείων από επιχείρηση υποκείμενη σε ΦΠΑ

Με την υπ΄ αριθμ. 2163/2020 απόφαση της 7μελούς σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 318), κρίθηκε ότι η χορήγηση, έστω και ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει τέλη χαρτοσήμου επί δανείων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής τους, ήτοι το δάνειο να είναι έντοκο και να παρέχεται από επιχείρηση υποκείμενη σε ΦΠΑ, δύνανται να ζητήσουν την επιστροφή των καταβληθέντων τελών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων εντός της πενταετούς προθεσμίας της παραγραφής. Επί του θέματος αυτού αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Επιστρεπτέα προκαταβολή (5η, 6η και 7η)

Εκτός από τις προϋποθέσεις για την λήψη της 5ης επιστρεπτέας προκαταβολής, για τις οποίες γράψαμε στο προηγούμενο τεύχος (πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 κλπ.), θέλουμε να σημειώσουμε ότι το ελάχιστο ποσό των 1000 ευρώ της 5ης επιστρεπτέας, δεν θα συμψηφισθεί με τις καταβολές της 4ης επιστρεπτέας. Όπως έχει ανακοινωθεί, το 50% της ενισχύσεως είναι μη επιστρεπτέο ενώ βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχολήσεως έως και το τέλος Ιουνίου. Επίσης από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε η 6η επιστρεπτέα, η οποία θα ξεκινήσει να χορηγείται εντός του τρέχοντος μηνός Μαρτίου, καθώς και η 7η, η καταβολή της οποίας θα γίνει τον Απρίλιο.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Μετά την παράδοση των εισηγήσεων που έχουν καταθέσει οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων, για τις νέες αντικειμενικές αξίες, στην ειδική ομάδα που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, υπολογίζεται ότι οι νέες τιμές θα ισχύσουν για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ, ενώ για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων αναμένεται να ενεργοποιηθούν από την 1.1.2022. Οι νέες τιμές θα είναι αυξημένες κατά 30%, 50% έως και 100% σε ορισμένες περιοχές, όπως το κέντρο της πρωτεύουσας, τα νότια προάστια της Αττικής αλλά και οι δυτικές περιοχές. Το Υπουργείο Οικονομικών λόγω του ύψους που θα προσλάβει ο ΕΝΦΙΑ θα προχωρήσει σε μείωση των συντελεστών του φόρου αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο τεύχος του Λογιστή (σελ. 148) δημοσιεύεται άρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη με λίστα 20 φόρων και τελών που θα αυξηθούν με την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών τιμών ζώνης.

Η μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος και για την φετινή χρονιά

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παρ. 59 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που προστέθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 4114/2020, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 το ποσό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος μειώθηκε σταδιακά από 30% έως και 100% (βλ. Λογιστή Οκτωβρίου 2020, σελ. 1026). Την ανωτέρω μείωση έως 100% σχεδιάζει να θεσπίσει το Υπουργείο Οικονομικών και για τη φετινή χρονιά. Τούτο θα ανακουφίσει τις επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες θα έχουν το 2020 μείωση του κύκλου εργασιών τους εν σχέσει με το προηγούμενο έτος. Εάν πραγματοποιηθεί και η φετινή μείωση, θα ακολουθηθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε το 2020, δηλ. οι μειώσεις θα γίνουν κλιμακωτά, αναλόγως με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών.

Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

Με την εγκύκλιο Ε. 2173/30.10.2020 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 322 του παρόντος τεύχους, αφενός μεν ορίζονται τα πρόσωπα που ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή των φόρων που οφείλουν τα νομικά πρόσωπα και αφετέρου καθορίζεται με λεπτομέρειες ο κρίσιμος χρόνος για τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης. Με άλλα λόγια παρέχονται οδηγίες εφαρμογής των νέων διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 4646/2019 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Ακύρωση προστίμων

Με την εγκύκλιο Ε. 2028/2/2/2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 338 του παρόντος τεύχους, παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) αναφορικά με την ακύρωση προστίμων που έχουν επιβληθεί για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2014 που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2016.

Έκπτωση διαφημιστικών δαπανών

Με την εγκύκλιο Ε. 2033/4.2.2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 343 του παρόντος τεύχους, παρέχονται οδηγίες εφαρμογής των νέων διατάξεων των άρθρων 22Γ και 22Δ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) σχετικά με την έκπτωση των διαφημιστικών δαπανών.

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ενδιαφέρουσα είναι η εγκύκλιος Ε. 2038/5.2.2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 346 του παρόντος τεύχους, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι με τα άρθρα 66-71 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) τα αδικήματα φοροδιαφυγής μετονομάστηκαν σε εγκλήματα φοροδιαφυγής και όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ρυθμίσεις του Ν. 2523/1997( άρθρα 17-21), εννοούνται στο εξής οι αντίστοιχες διατάξεις των νέων άρθρων 66-70 του Κ.Φ.Δ.

Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρ. 54 Α Ν. 4174/2013)

Με την απόφαση Α. 1008/18.1.2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 358 του παρόντος τεύχους, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., ήτοι πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την διαδικασία χορήγησής του, το δικαίωμα λήψης, τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό, ειδικά θέματα και χορήγηση πιστοποιητικού μετά από έλεγχο και σε ειδικές περιπτώσεις.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2193/19.10.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α 181).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/18.10.2021
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1229/07.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2191/11.10.2021
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2021-2022, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Α.Υ.Ο. Α 1227/07.10.2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021.
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο