Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια

 


ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ Δικηγόρος-Φορολογικός Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ Eκδότης - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Κοινοί λογαριασμοί και φόρος κληρονομιών

Στο τεύχος Νοεμβρίου 2019 του «Λογιστή» σελ. 1156-1157, ο εξ ημών Χρήστος Τότσης δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Κοινοί και αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί» και υπότιτλο «Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών». Στο άρθρο αυτό, εκτός των άλλων, σημειωνόταν ότι κατά τη φορολογική διοίκηση, η απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών καταλαμβάνει μόνο τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην ημεδαπή, όχι όμως και εκείνους που τηρούνται στην αλλοδαπή. Κατά τη γνώμη όμως της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton (βλ. Καθημερινή της 6.10.2019), την οποία ασπαζόμαστε και εμείς, η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει και τους κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται στην αλλοδαπή και τούτο διότι κάτι τέτοιο αφενός μεν θα απέτρεπε τους Έλληνες από το να επενδύουν στο εξωτερικό και αφετέρου θα παραβίαζε το κοινοτικό δίκαιο «περί ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων». Επί του θέματος αυτού ο κ. Γιώργος Δαλιάνης, ιδρυτής του Ομίλου Artion αναφέρει στη Ναυτεμπορική της 25ης Ιανουαρίου 2021 τα εξής: Αντίθετη προς την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών μόνο των κοινών τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και όχι την επέκτασή της και σε κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Εφόσον η Ελλάδα δεν δώσει επαρκείς εξηγήσεις, η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται πιθανό να ανοίξει η διάταξη και για τους κοινούς λογαριασμούς του εξωτερικού.

Απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των έντοκων χρηματικών δανείων από επιχείρηση υποκείμενη σε ΦΠΑ

Με την υπ΄ αριθμ. 2163/2020 απόφαση της 7μελούς σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 318), κρίθηκε ότι η χορήγηση, έστω και ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει τέλη χαρτοσήμου επί δανείων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής τους, ήτοι το δάνειο να είναι έντοκο και να παρέχεται από επιχείρηση υποκείμενη σε ΦΠΑ, δύνανται να ζητήσουν την επιστροφή των καταβληθέντων τελών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων εντός της πενταετούς προθεσμίας της παραγραφής. Επί του θέματος αυτού αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Επιστρεπτέα προκαταβολή (5η, 6η και 7η)

Εκτός από τις προϋποθέσεις για την λήψη της 5ης επιστρεπτέας προκαταβολής, για τις οποίες γράψαμε στο προηγούμενο τεύχος (πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 κλπ.), θέλουμε να σημειώσουμε ότι το ελάχιστο ποσό των 1000 ευρώ της 5ης επιστρεπτέας, δεν θα συμψηφισθεί με τις καταβολές της 4ης επιστρεπτέας. Όπως έχει ανακοινωθεί, το 50% της ενισχύσεως είναι μη επιστρεπτέο ενώ βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχολήσεως έως και το τέλος Ιουνίου. Επίσης από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε η 6η επιστρεπτέα, η οποία θα ξεκινήσει να χορηγείται εντός του τρέχοντος μηνός Μαρτίου, καθώς και η 7η, η καταβολή της οποίας θα γίνει τον Απρίλιο.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Μετά την παράδοση των εισηγήσεων που έχουν καταθέσει οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων, για τις νέες αντικειμενικές αξίες, στην ειδική ομάδα που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, υπολογίζεται ότι οι νέες τιμές θα ισχύσουν για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ, ενώ για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων αναμένεται να ενεργοποιηθούν από την 1.1.2022. Οι νέες τιμές θα είναι αυξημένες κατά 30%, 50% έως και 100% σε ορισμένες περιοχές, όπως το κέντρο της πρωτεύουσας, τα νότια προάστια της Αττικής αλλά και οι δυτικές περιοχές. Το Υπουργείο Οικονομικών λόγω του ύψους που θα προσλάβει ο ΕΝΦΙΑ θα προχωρήσει σε μείωση των συντελεστών του φόρου αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο τεύχος του Λογιστή (σελ. 148) δημοσιεύεται άρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη με λίστα 20 φόρων και τελών που θα αυξηθούν με την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών τιμών ζώνης.

Η μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος και για την φετινή χρονιά

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παρ. 59 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που προστέθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 4114/2020, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 το ποσό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος μειώθηκε σταδιακά από 30% έως και 100% (βλ. Λογιστή Οκτωβρίου 2020, σελ. 1026). Την ανωτέρω μείωση έως 100% σχεδιάζει να θεσπίσει το Υπουργείο Οικονομικών και για τη φετινή χρονιά. Τούτο θα ανακουφίσει τις επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες θα έχουν το 2020 μείωση του κύκλου εργασιών τους εν σχέσει με το προηγούμενο έτος. Εάν πραγματοποιηθεί και η φετινή μείωση, θα ακολουθηθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε το 2020, δηλ. οι μειώσεις θα γίνουν κλιμακωτά, αναλόγως με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών.

Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

Με την εγκύκλιο Ε. 2173/30.10.2020 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 322 του παρόντος τεύχους, αφενός μεν ορίζονται τα πρόσωπα που ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή των φόρων που οφείλουν τα νομικά πρόσωπα και αφετέρου καθορίζεται με λεπτομέρειες ο κρίσιμος χρόνος για τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης. Με άλλα λόγια παρέχονται οδηγίες εφαρμογής των νέων διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 4646/2019 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Ακύρωση προστίμων

Με την εγκύκλιο Ε. 2028/2/2/2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 338 του παρόντος τεύχους, παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) αναφορικά με την ακύρωση προστίμων που έχουν επιβληθεί για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2014 που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2016.

Έκπτωση διαφημιστικών δαπανών

Με την εγκύκλιο Ε. 2033/4.2.2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 343 του παρόντος τεύχους, παρέχονται οδηγίες εφαρμογής των νέων διατάξεων των άρθρων 22Γ και 22Δ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) σχετικά με την έκπτωση των διαφημιστικών δαπανών.

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ενδιαφέρουσα είναι η εγκύκλιος Ε. 2038/5.2.2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 346 του παρόντος τεύχους, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι με τα άρθρα 66-71 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) τα αδικήματα φοροδιαφυγής μετονομάστηκαν σε εγκλήματα φοροδιαφυγής και όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ρυθμίσεις του Ν. 2523/1997( άρθρα 17-21), εννοούνται στο εξής οι αντίστοιχες διατάξεις των νέων άρθρων 66-70 του Κ.Φ.Δ.

Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρ. 54 Α Ν. 4174/2013)

Με την απόφαση Α. 1008/18.1.2021 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στη σελ. 358 του παρόντος τεύχους, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., ήτοι πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την διαδικασία χορήγησής του, το δικαίωμα λήψης, τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό, ειδικά θέματα και χορήγηση πιστοποιητικού μετά από έλεγχο και σε ειδικές περιπτώσεις.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο