Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 11 Μαϊου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Ανοιγμα taxis για τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Από την 15η Απριλίου έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου τ.έ., αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα χορηγηθεί παράταση τουλάχιστον ενός μηνός. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 67 παρ. 6 Ν. 4172/2013) η καταβολή του φόρου γίνεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.
Σύμφωνα με την διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 το οποίο προστέθηκε με την παρ. 15β του άρθρου 115 του Ν. 4549/2018 και ισχύει από 14.6.2018, η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου.
Το Υπουργείο Οικονομικών όμως εξετάζει και προσανατολίζεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής του φόρου ή ακόμα και στην καταβολή μηνιαίων δόσεων αντί των διμηνιαίων και τούτο για να μοιραστεί καλύτερα το φορολογικό βάρος.
Επίσης σχεδιάζεται και η μείωση των φόρων κατά 5% έως 10%, υπό την προϋπόθεση της εφάπαξ εξόφλησης, όπως ίσχυε και παλαιότερα.

Τύπος και περιεχόμενο των εντύπων Ε1 και Ε2 των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και κοινή δήλωση εγγάμων.
Με την υπ’ αριθμ. Α. 1070/31.3.2020 απόφαση που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 571), ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στο σύστημα ΤΑΧΙSnet με τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, υποβάλλονται και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, καθώς και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, καταχωρούνται πρώτα τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο. Το έντυπο Ε16 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Σε κάθε περίπτωση εγγάμων που υποβάλλουν κοινή δήλωση θα διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και θα εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου. Παραδείγματος χάριν αν από την κοινή δήλωση προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου προς καταβολή ύψους 1000 ευρώ για τον σύζυγο και επιστροφή φόρου 500 ευρώ για τη σύζυγο, δεν θα γίνεται συμψηφισμός των δύο ποσών σε ένα ενιαίο εκκαθαριστικό. Στην περίπτωση αυτή ο σύζυγος θα καλείται με δικό του εκκαθαριστικό να πληρώσει 1000 ευρώ και η σύζυγος θα καλείται, με δικό της εκκαθαριστικό, να εισπράξει επιστροφή φόρου 500 ευρώ. Στην περίπτωση που έχουν και οι δύο σύζυγοι εκκαθαριστικά με πιστωτικά ποσά, αυτά θα επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2020.
Η προθεσμία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2020 για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, έληξε στις 13.3.2020.
Να σημειωθεί όμως ότι κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος θα έχει δικαίωμα να επιλέξει αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, την οποία και θα πρέπει να εξυπηρετεί για 12 μήνες έως ότου προχωρήσει σε νέα επιλογή.
Μέχρι τις 13 Μαρτίου τ.έ. είχαν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία 358.659 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι καθώς και 63.812 νέοι ασφαλισμένοι (κάτω της 5ετίας). Από τους 358.659 ασφαλισμένους το 75% επέλεξε την 1η (δηλ. την υποχρεωτική) κατηγορία, ενώ το 25% επέλεξε από την 2η έως την 6η ασφαλιστική κατηγορία, προσδοκώντας σε μεγαλύτερη σύνταξη.

Παράταση μέχρι 31 Αυγούστου τ.έ. της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ.
Με την ΑΥΟ Α. 1054/20.3.2020 που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ.619) αποφασίστηκε η παράταση μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020 των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσόν φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11.3.2020 έως και 30.4.2020 των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα της απόφασης. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Ρύθμιση οφειλών που έχουν ήδη δημιουργηθεί αλλά και θα δημιουργηθούν αργότερα με τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.
Ζήτημα προέκυψε και τέθηκε και σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, εάν τα συσσωρευμένα χρέη που θα δημιουργηθούν, θα ρυθμιστούν σε 48 ή σε 120 δόσεις.
Το πιθανότερο σενάριο είναι οι 48 δόσεις που σήμερα είναι ο αριθμός της πάγιας ρύθμισης για φόρους από κληρονομιές ή από κάποια έκτακτη αιτία, όπως π.χ. η επιβολή προστίμων. Δεν αποκλείεται όμως και η ρύθμιση των 120 δόσεων αν και τα 10 χρόνια είναι πολλά για να μεταφερθούν όλα τα χρέη (υφιστάμενα και προστεθησόμενα) όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται και η έκπτωση 25% στις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, εφόσον αυτές εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Τούτο θεσπίστηκε με την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020.

Η εφαρμογή της παράτασης των 75 ημερών για την πληρωμή των επιταγών.
Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο δεύτερο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ανεστάλησαν οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.
Η εν λόγω πράξη προνοεί ότι οι εκδότες των επιταγών θα πρέπει να ενημερώνουν την τράπεζά τους εάν επιθυμούν ή όχι να υπαχθούν στην ευνοϊκή διάταξη της παράτασης των 75 ημερών.
Οι τράπεζες, όμως, για να είναι κατοχυρωμένες, ανεξαρτήτως της βούλησης των εκδοτών και επιταγών, επιστρέφουν όλες τις επιταγές στις εταιρείες, με την εντολή να εμφανισθούν σε 75 ημέρες, καίτοι πολλές από αυτές μπορούν να εξοφληθούν διότι υπάρχει σχετικό αντίκρισμα και διότι οι εκδότες επιθυμούν να ικανοποιήσουν τους κομιστές. Η ανωτέρω σύγχυση που έχει δημιουργηθεί, προκαλεί προβλήματα στην εμπορική δραστηριότητα, γι’ αυτό και πρέπει να εκδοθεί κάποια διευκρινιστική οδηγία.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Κατάστασης Συμφωνητικών.
Με την υπ’ αριθμ. Α. 1092/2020 απόφαση της ΑΑΔΕ που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 617), παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρμογής TAXISnet, της Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 του Α’ τριμήνου 2020 (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Ιουλίου 2020.

Ο χρόνος παραγραφής των τελών χαρτοσήμου.
Με την απόφαση 432/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (σελ. 560), κρίθηκε ότι η προθεσμία παραγραφής των τελών χαρτοσήμου είναι 5ετής και όχι εικοσαετής και τούτο διότι στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι γενικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα, όπως η διάταξη του άρθρου 249 Α.Κ. που ορίζει «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια». Η διάταξη αυτή αφορά αστικές σχέσεις και δικαιώματα και όχι φορολογικές διαφορές. (Βλ. και σχετικό άρθρο της Τζένης Πάνου στο παρόν τεύχος).
Σημειώνεται εδώ και η διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ. που ισχύει όμως από 1.1.2014 και μετά, με την οποία ορίζεται ότι «Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης». Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν και τα τέλη χαρτοσήμου (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. ε’ Ν. 4174/2013).

Νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Με την απόφαση 209/2020 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος (βλ. σελ. 557) κρίθηκε ότι η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου περί παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο προσφυγής δικηγόρο, αρκεί για την νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφ’ όσον στο εν λόγω πληρεξούσιο βεβαιώνεται η ύπαρξη των λοιπών νομιμοποιητικών στοιχείων (ήτοι του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ.λπ.), από τα οποία προκύπτει ότι το πρόσωπο που χορήγησε την πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο ήταν όντως το, κατά το νόμο και το καταστατικό, αρμόδιο για την εκπροσώπηση της εταιρείας όργανο, χωρίς να απαιτείται, στην τελευταία αυτή περίπτωση, για το παραδεκτό της προσφυγής εξ απόψεως νομιμοποιήσεως της εταιρείας, η επιπλέον προσκόμιση των στοιχείων αυτών στο δικαστήριο.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2193/19.10.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Α 181).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/18.10.2021
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1229/07.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2191/11.10.2021
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2021-2022, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
Α.Υ.Ο. Α 1227/07.10.2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021.
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο