Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 23 Απριλίου 2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 16/23.04.2020
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 84)

ΣΧΕΤ: Οι εγκύκλιοι 61/2014, 14/2015, 21/2015, 36/2015 και τα Γενικά Έγγραφα Γ36/02/128/03-03-16 και Γ36/02/203/14-04-16

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 11 «Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α 84/13-04-2020).

Πιο συγκεκριμένα, στο ως άνω αναφερόμενο άρθρο προβλέπεται ότι «Η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 4321/2015 (Α 32) και το άρθρο 54 του ν. 4305/2014 (Α 237), δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ. 1 της παρ. ΙΑ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α107), της οποίας οι όροι τηρούνται.»

Όπως είναι γνωστό στους όρους απώλειας των ευνοϊκών ρυθμίσεων των νόμων 4305/2014 και 4321/2015 συμπεριλαμβάνεται, πλην της -πέραν του νομίμου- καθυστέρησης δόσεων, η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στα ανωτέρω σχετικά Γενικά Έγγραφα, στην έννοια των τρεχουσών εισφορών δεν περιλαμβάνονται τυχόν πρόστιμα που καταλογίζονται, τα οποία δύνανται να ρυθμίζονται αυτοτελώς σε δώδεκα (12) δόσεις.

2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Από την ισχύ της κοινοποιούμενης διάταξης, για οφειλές που καθίστανται απαιτητές από 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής, είναι δυνατή η υπαγωγή τους σε παράλληλη ρύθμιση δώδεκα δόσεων, διατηρώντας σε ισχύ την ευνοϊκή ρύθμιση των νόμων 4321/2015 και 4305/2014.

Πιο συγκεκριμένα, για τους οφειλέτες που διατηρούν ενεργή ρύθμιση στους προαναφερόμενους νόμους, παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής σε παράλληλη ρύθμιση των διατάξεων του ν.4152/2013 (πάγια ρύθμιση) τυχόν οφειλών που αφορούν στις χρονικές περιόδους Δώρο Χριστουγέννων 2019, 01/2020 και κάθε επόμενης αυτών. Ευνόητο είναι ότι τυχόν οφειλές πριν την κρίσιμη ημερομηνία θα πρέπει να εξοφληθούν ολοσχερώς προκειμένου να διατηρηθούν οι εν λόγω ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Οφειλέτης που θα ρυθμίσει οφειλές σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της παράλληλης ρύθμισης προκειμένου να διατηρηθούν τα ευεργετήματα της ευνοϊκής ρύθμισης. Τυχόν νεότερες οφειλές δύναται να ενταχθούν σε νέο δωδεκάμηνο διακανονισμό μόνο σε περίπτωση ολοκλήρωσης (εξόφλησης) της παράλληλης πάγιας ρύθμισης.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, στην περίπτωση που καταλογιστούν οφειλές κατά τα ανωτέρω εις βάρος του οφειλέτη, ο τελευταίος θα πρέπει να προβεί άμεσα σε ενέργειες για την υπαγωγή αυτών σε ρύθμιση ή για την αναστολή είσπραξης αυτών, εφόσον για τις ίδιες οφειλές δεν ισχύει αναστολή εκ του νόμου.

Για το σκοπό αυτό, κατόπιν σχετικής τροποποίησης του λογισμικού, θα χρησιμοποιηθούν οι τύποι ρύθμισης 91 και 92 που συνδέονται με τη ρύθμιση του ν.4321/2015 και του ν.4305/2014 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ν.4152/2013 (πάγια ρύθμιση).

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση τυχόν καταλογισθέντων προστίμων είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες ως προς την απώλεια ρύθμισης που διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 4305/2014 και 4321/2015.

Για τους οφειλέτες που είναι ήδη πιστοποιημένοι ή δύνανται να πιστοποιηθούν ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο., διευκρινίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα καταβολής των δόσεων μέσω ΔΙΑΣ με χρήση της Ταυτότητας Οφειλέτη.

4. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν προβεί σε άμεσες ενέργειες για την υπαγωγή των προαναφερόμενων οφειλών σε ρύθμιση ή / και στην περίπτωση που αυτές δεν τελούν σε αναστολή είσπραξης (είτε δικαστική, διοικητική είτε εκ του νόμου), οι εν λόγω οφειλές είναι απαιτητές και εισπράττονται κατά προτεραιότητα των δόσεων ρύθμισης.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥΕγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/15.09.2023
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Εγκύκλιος κοινοποίησης διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2023/1594 του Συμβουλίου της 03ης Αυγούστου 2023 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και παροχής οδηγιών.
Κ.Υ.Α Α.1142/14.09.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105/22.12.2016 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β 4241)
Α.Υ.Ο. Α 1143/21.09.2023
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1139/13.09.2023
Αλλαγή Τράπεζας κατάθεσης του αποθεματικού της Ο.Φ.Α.Ε.
Α.Υ.Ο. Α 1141/15.09.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο