Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 31 Μαρτίου 2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 12/31.03.2020
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών


Αρ. Πρωτ. 67830

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 12

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325/26-03-2020 (ΦΕΚ Β', 1044/26-03-2020) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19.» και της υπ. αριθμ. 12998/232/23-03-2020 (ΦΕΚ Β', 1078/28-03-2020) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών, «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.».

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης οφειλετών - εργοδοτών

Με την υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325/26-03-2020 (ΦΕΚ Β', 1044/26-03-2020) Κ.Υ.Α. παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 31/03/2020 κατά τρεις (3) μήνες. Αντίστοιχα παρατείνεται και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

Διευκρινίζεται ότι στις εν λόγω διατάξεις υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που: α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/03/2020, που συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο στην εν λόγω Κ.Υ.Α. πίνακα.

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Μαρτίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30/06/2020. Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Απριλίου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παρατείνεται κατά τρεις μήνες. Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της παράτασης είναι η μη καταγγελία της σύμβασης των εργαζομένων, που κατά μέρος ή στο σύνολο τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής αυτής, καθώς και η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου. Σε αντίθετη περίπτωση η παράταση καταβολής παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Παράταση καταβολής δόσεων για εργαζόμενους (μισθωτούς) - οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 του υποκεφαλαίου Α.1 και 5 του υποκεφαλαίου Α.2 του Κεφαλαίου Α' της υπ. αριθμ. 12998/232/23-03-2020 (ΦΕΚ Β', 1078/28-03-2020) Κ.Υ.Α., η προθεσμία καταβολής δόσεων ρυθμίσεων ή τμηματικών διευκολύνσεων εργαζομένων, που λήγουν την 31/03/2020, παρατείνεται για τρεις μήνες (3). Κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης παράτασης δεν επιβάλλονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις. Ως εκ τούτου, η δόση Μαρτίου δύναται να καταβληθεί εμπρόθεσμα έως 30/06/2020.

Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις για τις οποίες σύμφωνα με τον ΚΑΔ έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα ή πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι οποίοι έχουν οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, οφειλές από οικοδομοτεχνικά έργα, οφειλές από προγενέστερη αυτοαπασχόληση κ.λπ.) σε ρύθμιση ή τμηματική διευκόλυνση.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του υποκεφαλαίου Α.2 του Κεφαλαίου Α', στους ως άνω εργαζομένους συμπεριλαμβάνονται και τυχόν εργαζόμενοι - μισθωτοί που απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις, σε επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες και σε λοιπούς επιτηδευματίες, εφόσον τεθούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον ο ΚΑΔ των εν λόγω επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους κλάδους.


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2039/30.05.2023
Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2038/30.05.2023
Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση απαλλαγής α κατοικίας από τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίου με βάση την απογραφή πληθυσμού έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1085/30.05.2023
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2037/26.05.2023
Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της καταβαλλόμενης στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (Α 167) με τη παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023 (Α 77)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1083/25.05.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1137/12.09.2017 (β 3293) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του εδαφίου γ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4428/2016 (Α 190) και σχετικά με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (α 163), έναντι της Ελλάδας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο