Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb και οι αντιφατικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου για την νομιμότητα αυτών.
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδει η Βικιπαίδεια, η Airbnb είναι η ιστοσελίδα καταχώρησης, εύρεσης και ενοικίασης καταλυμάτων, η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2008 στο Σαν Φραγκίσκο της Καλιφόρνιας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που φέρνει σε επικοινωνία τον οικοδεσπότη (ιδιοκτήτη) με τον πελάτη και είναι υπεύθυνη για την διεκπεραίωση της διαδικασίας της κράτησης.
Περαιτέρω με το άρθρο 111 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240Α΄/22.12.2016) ρυθμίζεται η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και με το άρθρο 83 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α΄/19.05.2017) προστέθηκε άρθρο 39Α στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) με τίτλο «εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού».
Τέλος, με την απόφαση ΠΟΛ. 1187/23.11.2017 της Α.Α.Δ.Ε. δίδονται ορισμοί της εν λόγω μίσθωσης, ρυθμίζονται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων, του ελέγχου, της δήλωσης και ορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις.
Ζήτημα προέκυψε για τη νομιμότητα του θεσμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες, ο οποίος θεσμός έχει λάβει τελευταίως διαστάσεις χιονοστιβάδας. Επί του θέματος αυτού πρώτο το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου με την υπ’ αριθμ. 263/2015 απόφασή του έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ιδιοκτητών διαμερισμάτων σε πολυκατοικία του Ναυπλίου και υποχρέωσε ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας να παύσει την εκμετάλλευση του διαμερίσματός της ως τουριστικού καταλύματος και να περιοριστεί στη χρήση αυτού ως κατοικίας, απειλώντας εις βάρος της προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης.
Επιπροσθέτως για την ίδια υπόθεση εκδόθηκε και προσωρινή διαταγή απαγόρευσης.
Αντιθέτως, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1259/2019 απόφασή του, απέρριψε αντίστοιχη αγωγή ιδιοκτητών διαμερισμάτων σε πολυκατοικία των Αθηνών κατά ιδιοκτήτριας που εκμεταλλεύεται το ακίνητό της μέσω Airbnb και επέτρεψε σ’ αυτήν να συνεχίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ως τουριστικό κατάλυμα.
Επί του θέματος αυτού έλαβε θέση και ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κος Στράτος Παραδιάς, υποστηρίζοντας ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν επιτρέπονται μόνον εάν το απαγορεύει ρητά ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας και επειδή ο θεσμός αυτός είναι νέος, δεν υπάρχουν σήμερα τέτοιοι Κανονισμοί Πολυκατοικιών.
Εν αναμονή, λοιπόν, των εξελίξεων από τα ανώτερα δικαστήρια, ή από κάποια νομοθετική ρύθμιση ειδικά για τις πολυκατοικίες, καθόσον στην παράγραφο 1 του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 «ως ακίνητο νοείται α) το διαμέρισμα β) η μονοκατοικία ...... γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος».

Το ποσοστό και οι δαπάνες που αναγνωρίζονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Στο τεύχος Δεκεμβρίου 2019 του Λογιστή από τη στήλη αυτή είχαμε επισημάνει το νέο μέτρο για τις ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του εισοδήματος με ανώτερο πλαφόν 20.000 ευρώ, που προβλεπόταν στο φορολογικό νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί στη Βουλή (σελ. 1282). Ήδη, το εν λόγω μέτρο περιλήφθηκε στο άρθρο 7 του Ν. 4646/2019 που δημοσιεύτηκε στο Λογιστή Ιανουαρίου 2020 (σελ. 79) με προσθήκη νέας παραγράφου 6 στο άρθρο 15 και νέου εδαφίου στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 μετά την κλίμακα του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013).
Επίσης στο κατατεθέν στη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο είχε περιληφθεί διάταξη για περιορισμό στο όριο πληρωμών με τη χρήση μετρητών από τα 500 ευρώ στα 300 ευρώ. Η διάταξη όμως αυτή δεν περιλήφθηκε τελικά στο Ν. 4446/2019 και έτσι εξακολουθεί να ισχύει το όριο των 500 ευρώ στις πληρωμές με μετρητά.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Στις ήδη υπάρχουσες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, πάγια ρύθμιση οφειλών, επίδομα ενοικίου) προστίθεται από το 2020 και η πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Με τη νέα αυτή πλατφόρμα ανοίγει ο δρόμος για επιστροφές φόρων που δικαιούνται οι συνεπείς φορολογούμενοι σε χρόνο ντετέ και παρέχεται βοήθεια στο ελεγκτικό έργο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Επίσης με την πλατφόρμα αυτή απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες από την χρονοβόρο υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών που αυξάνει το κόστος των λογιστηρίων.
Με το νέο σύστημα, όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να δηλώσουν τα τιμολόγιά τους και να συμπληρώνουν τα βιβλία τους με ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση σύνδεση με το Taxisnet.
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 45 του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019 τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 «περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» (Ε.Λ.Π.) σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου και ορίζεται ότι η μορφή του πρότυπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) για τη φορολογική κατοικία.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4646/2019 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.»
Με τη νέα διάταξη διευκρινίζεται ότι το κριτήριο των 183 ημερών παραμονής στην Ελλάδα για να θεωρηθεί ένα φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας, είναι η διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, δηλ. δεν απαιτείται πλέον να είναι κατ΄ ανάγκη μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, αλλά οι 183 ημέρες θα μπορούν να είναι μέσα σε δύο διαδοχικά έτη. Με την τροποποίηση αυτή δεν υπάρχει αναφορά σε διαστήματα παραμονής στο εξωτερικό, προκειμένου να μην υφίστανται αμφισβητήσεις αναφορικά με το πότε λογίζεται κάποιος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.
Εδώ όμως προκύπτει ζήτημα του τρόπου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εάν δηλαδή η δήλωση θα είναι ενιαία ή διπλή.


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2015/14.03.2023
Κοινοποίηση της υπ αρ. 109/2022 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Β Τμ.), περί της τυχόν εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 152 §1, 152 §2, 150, & 163 §3 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130), στα μη ανήκοντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζοντα όργανα, και ειδικότερα σε αυτά της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1031/07.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1169/21.07.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Κ.Υ.Α. Α 1030/17.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β 3193).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο