Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb και οι αντιφατικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου για την νομιμότητα αυτών.
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδει η Βικιπαίδεια, η Airbnb είναι η ιστοσελίδα καταχώρησης, εύρεσης και ενοικίασης καταλυμάτων, η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2008 στο Σαν Φραγκίσκο της Καλιφόρνιας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που φέρνει σε επικοινωνία τον οικοδεσπότη (ιδιοκτήτη) με τον πελάτη και είναι υπεύθυνη για την διεκπεραίωση της διαδικασίας της κράτησης.
Περαιτέρω με το άρθρο 111 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240Α΄/22.12.2016) ρυθμίζεται η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και με το άρθρο 83 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α΄/19.05.2017) προστέθηκε άρθρο 39Α στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) με τίτλο «εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού».
Τέλος, με την απόφαση ΠΟΛ. 1187/23.11.2017 της Α.Α.Δ.Ε. δίδονται ορισμοί της εν λόγω μίσθωσης, ρυθμίζονται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων, του ελέγχου, της δήλωσης και ορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις.
Ζήτημα προέκυψε για τη νομιμότητα του θεσμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες, ο οποίος θεσμός έχει λάβει τελευταίως διαστάσεις χιονοστιβάδας. Επί του θέματος αυτού πρώτο το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου με την υπ’ αριθμ. 263/2015 απόφασή του έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ιδιοκτητών διαμερισμάτων σε πολυκατοικία του Ναυπλίου και υποχρέωσε ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας να παύσει την εκμετάλλευση του διαμερίσματός της ως τουριστικού καταλύματος και να περιοριστεί στη χρήση αυτού ως κατοικίας, απειλώντας εις βάρος της προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης.
Επιπροσθέτως για την ίδια υπόθεση εκδόθηκε και προσωρινή διαταγή απαγόρευσης.
Αντιθέτως, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1259/2019 απόφασή του, απέρριψε αντίστοιχη αγωγή ιδιοκτητών διαμερισμάτων σε πολυκατοικία των Αθηνών κατά ιδιοκτήτριας που εκμεταλλεύεται το ακίνητό της μέσω Airbnb και επέτρεψε σ’ αυτήν να συνεχίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ως τουριστικό κατάλυμα.
Επί του θέματος αυτού έλαβε θέση και ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κος Στράτος Παραδιάς, υποστηρίζοντας ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν επιτρέπονται μόνον εάν το απαγορεύει ρητά ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας και επειδή ο θεσμός αυτός είναι νέος, δεν υπάρχουν σήμερα τέτοιοι Κανονισμοί Πολυκατοικιών.
Εν αναμονή, λοιπόν, των εξελίξεων από τα ανώτερα δικαστήρια, ή από κάποια νομοθετική ρύθμιση ειδικά για τις πολυκατοικίες, καθόσον στην παράγραφο 1 του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 «ως ακίνητο νοείται α) το διαμέρισμα β) η μονοκατοικία ...... γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος».

Το ποσοστό και οι δαπάνες που αναγνωρίζονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Στο τεύχος Δεκεμβρίου 2019 του Λογιστή από τη στήλη αυτή είχαμε επισημάνει το νέο μέτρο για τις ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του εισοδήματος με ανώτερο πλαφόν 20.000 ευρώ, που προβλεπόταν στο φορολογικό νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί στη Βουλή (σελ. 1282). Ήδη, το εν λόγω μέτρο περιλήφθηκε στο άρθρο 7 του Ν. 4646/2019 που δημοσιεύτηκε στο Λογιστή Ιανουαρίου 2020 (σελ. 79) με προσθήκη νέας παραγράφου 6 στο άρθρο 15 και νέου εδαφίου στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 μετά την κλίμακα του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013).
Επίσης στο κατατεθέν στη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο είχε περιληφθεί διάταξη για περιορισμό στο όριο πληρωμών με τη χρήση μετρητών από τα 500 ευρώ στα 300 ευρώ. Η διάταξη όμως αυτή δεν περιλήφθηκε τελικά στο Ν. 4446/2019 και έτσι εξακολουθεί να ισχύει το όριο των 500 ευρώ στις πληρωμές με μετρητά.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Στις ήδη υπάρχουσες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, πάγια ρύθμιση οφειλών, επίδομα ενοικίου) προστίθεται από το 2020 και η πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Με τη νέα αυτή πλατφόρμα ανοίγει ο δρόμος για επιστροφές φόρων που δικαιούνται οι συνεπείς φορολογούμενοι σε χρόνο ντετέ και παρέχεται βοήθεια στο ελεγκτικό έργο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Επίσης με την πλατφόρμα αυτή απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες από την χρονοβόρο υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών που αυξάνει το κόστος των λογιστηρίων.
Με το νέο σύστημα, όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να δηλώσουν τα τιμολόγιά τους και να συμπληρώνουν τα βιβλία τους με ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση σύνδεση με το Taxisnet.
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 45 του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019 τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 «περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» (Ε.Λ.Π.) σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου και ορίζεται ότι η μορφή του πρότυπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) για τη φορολογική κατοικία.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4646/2019 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.»
Με τη νέα διάταξη διευκρινίζεται ότι το κριτήριο των 183 ημερών παραμονής στην Ελλάδα για να θεωρηθεί ένα φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας, είναι η διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, δηλ. δεν απαιτείται πλέον να είναι κατ΄ ανάγκη μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, αλλά οι 183 ημέρες θα μπορούν να είναι μέσα σε δύο διαδοχικά έτη. Με την τροποποίηση αυτή δεν υπάρχει αναφορά σε διαστήματα παραμονής στο εξωτερικό, προκειμένου να μην υφίστανται αμφισβητήσεις αναφορικά με το πότε λογίζεται κάποιος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.
Εδώ όμως προκύπτει ζήτημα του τρόπου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εάν δηλαδή η δήλωση θα είναι ενιαία ή διπλή.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο