Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - ΣχόλιαΚεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Ενώ η πλατφόρμα του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ήταν έτοιμη να λειτουργήσει, τίθεται εκτός λειτουργίας προσωρινά, διότι ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπουν την ακριβή και σύμφωνη με τη νομοθεσία καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων.
Η αναστολή λειτουργίας σκοπόν έχει τη διόρθωση των ανωτέρω προβλημάτων.
Υπενθυμίζουμε ότι το ανωτέρω Μητρώο έχει συσταθεί με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4557/2018, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019 και είχε δοθεί παράταση για την καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο Κ.Μ.Π.Δ. στα νομικά πρόσωπα της υπ’ αριθμ. 67343/2019 απόφασης ως εξής:
Ομάδα Α΄ (γραφεία Α.Ν. 89/19767, πλην ναυτιλιακών και δικηγορικών εταιρειών) μέχρι 25.11.2019
Ομάδα Β΄ (μονοπρόσωπες Α.Ε., Ι.Κ.Ε., αλλοδαπές εταιρείες ακινήτων και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών) μέχρι 28.11.2019
Ομάδα Γ΄ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) μέχρι 12.12.2019.

Διαδικασία φορολογικών ελέγχων από το γραφείο
Με την υπ’ αριθμ. Α. 1413/2019 απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, προσδιορίζεται επακριβώς η διαδικασία των ελέγχων που αποσκοπούν στη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων). Για το λόγο αυτό δίδεται άμεση προτεραιότητα ώστε να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν τα έσοδα του Δημοσίου.

Φρένο στην παρενόχληση των εισπρακτικών εταιρειών με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα από τα συναρμόδια Υπουργεία (Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης)
Και άλλοτε γράψαμε για τις ενοχλητικές εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες ονομάζονται Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών (βλ. «Λογιστής» Οκτωβρίου 2018, σελ. 1027). Οι εταιρείες αυτές ενοχλούν τους οφειλέτες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας στην οικία τους με τηλεφωνικές κλήσεις (και όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ζητώντας επιμόνως Α.Φ.Μ., Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας κ.λπ. για πιστοποίηση. Το λυπηρό είναι ότι τη δουλειά αυτή την κάνουν δικηγορικά γραφεία χωρίς να πτοούνται από τις πειθαρχικές κυρώσεις που τους επιβάλλουν οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν ενοχλούν μόνον τους οφειλέτες μικρών ποσών αλλά μερικές φορές και τους συγγενείς αυτών. Ήδη λοιπόν με νομοσχέδιο ετοιμάζονται αυστηρές ποινές και καθορίζεται το πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να ενεργούν. Καιρός ήταν!!!

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο