Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009
Α.Υ.Ο. 1124770/12.11.2008/Πολ. 1164

Τεκμαρτά εισοδήματα για τον υπολογισμό του φόρου σε ορισμένες επιχειρήσεις και επαγγέλματα.- Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2008 (οικονομικό έτος 2009) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.

Α.Υ.Ο. 1124770/12.11.2008/Πολ. 1164

1. Με τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, κάμπινγκ και εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, και για τους πλανόδιους λιανοπωλητές και λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές, εφόσον δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας, καθόσον αν τηρούν Β' κατηγορίας φορολογούνται με τα βιβλία τους.

2. Τα ποσά του φόρου που καταβάλλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις, αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο, όπως αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2009 (εισοδήματα χρήσης 2008), προσεγγίζουν τα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος.

Α. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός δωματίων

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

10.953,00

11.953,00

12.752,00

20.752,00

2

11.407,00

12.226,00

13.004,00

21.004,00

3

11.860,00

12.478,00

13.256,00

21.256,00

4

12.174,00

12.730,00

13.507,00

21.507,00

5

12.426,00

12.981,00

13.759,00

21.759,00

6

12.678,00

13.233,00

14.011,00

22.011,00

7

12.930,00

13.485,00

14.263,00

22.263,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός μονόχωρων διαμερισμάτων

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

11.053,00

12.030,00

12.807,00

20.807,00

2

11.607,00

12.337,00

13.115,00

21.115,00

3

12.089,00

12.644,00

13.422,00

21.422,00

4

12.396,00

12.952,00

13.730,00

21.730,00

5

12.704,00

13.259,00

14.037,00

22.037,00

6

13.011,00

13.567,00

14.344,00

22.344,00

7

13.319,00

13.874,00

14.652,00

22.652,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός δίχωρων διαμερισμάτων

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

11.247,00

12.137,00

12.915,00

20.915,00

2

11.993,00

12.552,00

13.330,00

21.330,00

3

12.411,00

12.967,00

13.744,00

21.744,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός Τρίχωρων διαμερισμάτων

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

1

11.640,00

12.356,00

13.133,00

21.133,00

2

12.433,00

12.989,00

13.767,00

21.767,00

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1, 2, 3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός θέσεων κάμπινγκ

Ποσά φόρου

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

40

1.200,00

15.611,00

16.167,00

16.944,00

24.944,00

41

1.230,00

15.722,00

16.278,00

17.056,00

25.056,00

42

1.260,00

15.833,00

16.389,00

17.167,00

25.167,00

43

1.290,00

15.944,00

16.500,00

17.278,00

25.278,00

44

1.320,00

16.056,00

16.611,00

17.389,00

25.389,00

45

1.350,00

16.167,00

16.722,00

17.500,00

25.500,00

46

1.380,00

16.278,00

16.833,00

17.611,00

25.611,00

47

1.410,00

16.389,00

16.944,00

17.722,00

25.722,00

48

1.440,00

16.500,00

17.056,00

17.833,00

25.833,00

49

1.470,00

16.611,00

17.167,00

17.944,00

25.944,00

50

1.500,00

16.722,00

17.278,00

18.056,00

26.056,00

51

1.530,00

16.833,00

17.389,00

18.167,00

26.167,00

52

1.560,00

16.944,00

17.500,00

18.278,00

26.278,00

53

1.590,00

17.056,00

17.611,00

18.389,00

26.389,00

54

1.620,00

17.167,00

17.722,00

18.500,00

26.500,00

55

1.650,00

17.278,00

17.833,00

18.611,00

26.611,00

56

1.680,00

17.389,00

17.944,00

18.722,00

26.722,00

57

1.710,00

17.500,00

18.056,00

18.833,00

26.833,00

58

1.740,00

17.611,00

18.167,00

18.944,00

26.944,00

59

1.770,00

17.722,00

18.278,00

19.056,00

27.056,00

60

1.800,00

17.833,00

18.389,00

19.167,00

27.167,00

61

1.830,00

17.944,00

18.500,00

19.278,00

27.278,00

62

1.860,00

18.056,00

18.611,00

19.389,00

27.389,00

63

1.890,00

18.167,00

18.722,00

19.500,00

27.500,00

64

1.920,00

18.278,00

18.833,00

19.611,00

27.611,00

65

1.950,00

18.389,00

18.944,00

19.722,00

27.722,00

66

1.980,00

18.500,00

19.056,00

19.833,00

27.833,00

67

2.010,00

18.611,00

19.167,00

19.944,00

27.944,00

68

2.040,00

18.722,00

19.278,00

20.056,00

28.056,00

69

2.070,00

18.833,00

19.389,00

20.167,00

28.167,00

70

2.100,00

18.944,00

19.500,00

20.278,00

28.278,00

71

2.130,00

19.056,00

19.611,00

20.389,00

28.389,00

72

2.160,00

19.167,00

19.722,00

20.500,00

28.500,00

73

2.190,00

19.278,00

19.833,00

20.611,00

28.611,00

74

2.220,00

19.389,00

19.944,00

20.722,00

28.722,00

75

2.250,00

19.500,00

20.056,00

20.833,00

28.833,00

76

2.280,00

19.611,00

20.167,00

20.944,00

28.944,00

77

2.310,00

19.722,00

20.278,00

21.056,00

29.056,00

78

2.340,00

19.833,00

20.389,00

21.167,00

29.167,00

79

2.370,00

19.944,00

20.500,00

21.278,00

29.278,00

80

2.400,00

20.056,00

20.611,00

21.389,00

29.389,00

81

2.430,00

20.167,00

20.722,00

21.500,00

29.500,00

82

2.460,00

20.278,00

20.833,00

21.611,00

29.611,00

83

2.490,00

20.389,00

20.944,00

21.722,00

29.722,00

84

2.520,00

20.500,00

21.056,00

21.833,00

29.833,00

85

2.550,00

20.611,00

21.167,00

21.944,00

29.944,00

86

2.580,00

20.722,00

21.278,00

22.056,00

30.041,00

87

2.610,00

20.833,00

21.389,00

22.167,00

30.122,00

88

2.640,00

20.944,00

21.500,00

22.278,00

30.203,00

89

2.670,00

21.056,00

21.611,00

22.389,00

30.284,00

90

2.700,00

21.167,00

21.722,00

22.500,00

30.365,00

91

2.730,00

21.278,00

21.833,00

22.611,00

30.446,00

92

2.760,00

21.389,00

21.944,00

22.722,00

30.527,00

93

2.790,00

21.500,00

22.056,00

22.833,00

30.608,00

94

2.820,00

21.611,00

22.167,00

22.944,00

30.689,00

95

2.850,00

21.722,00

22.278,00

23.056,00

30.770,00

96

2.880,00

21.833,00

22.389,00

23.167,00

30.851,00

97

2.910,00

21.944,00

22.500,00

23.278,00

30.932,00

98

2.940,00

22.056,00

22.611,00

23.389,00

31.014,00

99

2.970,00

22.167,00

22.722,00

23.500,00

31.095,00

100

3.000,00

22.278,00

22.833,00

23.611,00

31.176,00

101

3.030,00

22.389,00

22.944,00

23.722,00

31.257,00

102

3.060,00

22.500,00

23.056,00

23.833,00

31.338,00

103

3.090,00

22.611,00

23.167,00

23.944,00

31.419,00

104

3.120,00

22.722,00

23.278,00

24.056,00

31.500,00

105

3.150,00

22.833,00

23.389,00

24.167,00

31.581,00

106

3.180,00

22.944,00

23.500,00

24.278,00

31.662,00

107

3.210,00

23.056,00

23.611,00

24.389,00

31.743,00

108

3.240,00

23.167,00

23.722,00

24.500,00

31.824,00

109

3.270,00

23.278,00

23.833,00

24.611,00

31.905,00

110

3.300,00

23.389,00

23.944,00

24.722,00

31.986,00

111

3.330,00

23.500,00

24.056,00

24.833,00

32.068,00

112

3.360,00

23.611,00

24.167,00

24.944,00

32.149,00

113

3.390,00

23.722,00

24.278,00

25.056,00

32.230,00

114

3.420,00

23.833,00

24.389,00

25.167,00

32.311,00

115

3.450,00

23.944,00

24.500,00

25.278,00

32.392,00

116

3.480,00

24.056,00

24.611,00

25.389,00

32.473,00

117

3.510,00

24.167,00

24.722,00

25.500,00

32.554,00

118

3.540,00

24.278,00

24.833,00

25.611,00

32.635,00

119

3.570,00

24.389,00

24.944,00

25.722,00

32.716,00

120

3.600,00

24.500,00

25.056,00

25.833,00

32.797,00

121

3.630,00

24.611,00

25.167,00

25.944,00

32.878,00

122

3.660,00

24.722,00

25.278,00

26.056,00

32.959,00

123

3.690,00

24.833,00

25.389,00

26.167,00

33.041,00

124

3.720,00

24.944,00

25.500,00

26.278,00

33.122,00

125

3.750,00

25.056,00

25.611,00

26.389,00

33.203,00

126

3.780,00

25.167,00

25.722,00

26.500,00

33.284,00

127

3.810,00

25.278,00

25.833,00

26.611,00

33.365,00

128

3.840,00

25.389,00

25.944,00

26.722,00

33.446,00

129

3.870,00

25.500,00

26.056,00

26.833,00

33.527,00

130

3.900,00

25.611,00

26.167,00

26.944,00

33.608,00

131

3.930,00

25.722,00

26.278,00

27.056,00

33.689,00

132

3.960,00

25.833,00

26.389,00

27.167,00

33.770,00

133

3.990,00

25.944,00

26.500,00

27.278,00

33.851,00

Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις εκατόν τριάντα τρεις (133) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 75,00 ευρώ. Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 750,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των Πινάκων 1 έως και 5 ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2836/2000, καταβάλλουν τον φόρο της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό 40%.

Β. Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά φόρου

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

107,50

11.217,00

12.120,00

12.898,00

20.898,00

213,00

11.920,00

12.511,00

13.289,00

21.289,00

215,00

11.933,00

12.519,00

13.296,00

21.296,00

230,00

12.019,00

12.574,00

13.352,00

21.352,00

276,00

12.189,00

12.744,00

13.522,00

21.522,00

335,00

12.407,00

12.963,00

13.741,00

21.741,00

426,00

12.744,00

13.300,00

14.078,00

22.078,00

550,00

13.204,00

13.759,00

14.537,00

22.537,00

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Γ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οδηγός ιδιοκτήτης - Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά φόρου

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

μέχρι 5 τόνους

590,00

13.352,00

13.907,00

14.685,00

22.685,00

5-11 τόνους

825,00

14.222,00

14.778,00

15.556,00

23.556,00

11-16,5 τόνους

1.415,00

16.407,00

16.963,00

17.741,00

25.741,00

Πάνω από 16,5 τόνους

1.765,00

17.704,00

18.259,00

19.037,00

27.037,00

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Οδηγός τρίτος - Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά φόρου

Χωρίς παιδιά

Ένα (1) παιδί

Δύο (2) παιδιά

Τρία (3) παιδιά

μέχρι 5 τόνους

415,00

12.704,00

13.259,00

14.037,00

22.037,00

5-11 τόνους

590,00

13.352,00

13.907,00

14.685,00

22.685,00

11-16,5 τόνους

940,00

14.648,00

15.204,00

15.981,00

23.981,00

Πάνω από 16,5 τόνους

1.180,00

15.537,00

16.093,00

16.870,00

24.870,00

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τα παραπάνω ποσά φόρου μειώνονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά Δ.Χ. και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους, κατά ποσοστό 20%.

Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από τον φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους Κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης, με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από τον φόρο και δεν αναλώθηκε.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο