Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008
Υπ. Ε.Ε. 8465/09.06.2008

Προγραμματισμός δράσης των υπηρεσιών της Υπ.Ε.Ε. έως το τέλος του Γ τριμήνου 2008 - Θερινή τουριστική περίοδος.  Όλες τις Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις της Υπ.Ε.Ε.
(Αρ. Πρωτ. 8465/ 09.06.08)


ΓΕΝΙΚΑ

Με την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου, που αναμένεται αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2008, είναι αναγκαίο, πέραν των ελέγχων διακίνησης, να προγραμματιστούν στοχευμένοι έλεγχοι για το χρονικό διάστημα από 9 Ιουνίου 2008 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008, σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και οικονομικού μεγέθους, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον τουριστικό τομέα, ενταγμένες στα πλαίσια της χωρικής αρμοδιότητας και συναρμοδιότητας των διευθύνσεών σας.

Στόχος αυτών των ελέγχων πρέπει να είναι η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας ως προς την τήρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και η απόδοση επιρριπτόμενων και παρακρατούμενων εμμέσων φόρων και κυρίως του Φ.Π.Α., και η δημιουργία κλίματος πρόληψης και αποφυγής παραλείψεων εκ μέρους των επιχειρήσεων, αλλά και προστασίας των καταναλωτών.

Πρώτη προτεραιότητα έχουν οι περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως νησιά και παραλίες της ηπειρωτικής χώρας, όπου αναπτύσσονται μεγάλες τουριστικές μονάδες και άλλες επιχειρήσεις του τομέα που μας ενδιαφέρει και αναμένεται ο μεγαλύτερος όγκος τουριστών και παραθεριστών.

1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η επιλογή των επιχειρήσεων για έλεγχο θα πρέπει να γίνεται με βάση:

Στοιχεία που προσδιορίζουν την επικινδυνότητα, κυρίως ως προς την εικόνα του ΦΠΑ (μη απόδοση, μεγάλα ποσά πιστωτικού ΦΠΑ), καταγγελίες, πληροφοριακά δελτία και προηγούμενο ιστορικό.

Το οικονομικό μέγεθος της επιχείρησης.

Χωροταξικά και χρονικά δεδομένα.

Σημειώνεται ότι κύριος  στόχος του προγραμματισμού αυτού πρέπει να αποτελεί, με βάση την χαρτογράφηση και καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής αρμοδιότητάς σας, ο έλεγχος όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να μην επαναλαμβάνονται έλεγχοι στις ίδιες επιχειρήσεις χωρίς ουσιαστικό λόγο, σε αντίθεση όμως με επιχειρήσεις στις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις και παραλείψεις της φορολογικής νομοθεσίας. Τέλος οι εν λόγω έλεγχοι πρέπει να  στοχεύουν στη διαπίστωση ουσιαστικών παραβάσεων, όπως χρήση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, μη κανονική απόδοση του οφειλόμενου Φ.Π.Α., τυχόν χρήση μη δηλωμένων φορολογικών μηχανισμών και ταμειακών μηχανών καθώς και στη διαπίστωση περιπτώσεων μη εμφάνισης εσόδων  και όχι στη διαπίστωση τυπικών και μόνο παραβάσεων του Κ.Β.Σ.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί σταδιακά, ο έλεγχος των επιλεγμένων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα με αριθμ. πρωτ. 4/2.1.2008 και 6639/12.5.2008 έγγραφά μας.

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου 2008 πρέπει να περιλαμβάνει ελέγχους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και ειδικότερα να δοθεί προτεραιότητα σε δραστηριότητες του ευρύτερου τουριστικού τομέα όπως:

2.1 Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

2.2 Επιχειρήσεις παροχής διασκέδασης και ψυχαγωγίας (κέντρα διασκέδασης, ντίσκο μπαρ κ.λ.π.).

2.3 Διοργάνωση συναυλιών με επώνυμους καλλιτέχνες.

2.4 Επιχειρήσεις παροχής φαγητού και ποτού, για επιτόπια κατανάλωση (ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π.).

2.5 Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, κανό, jet ski κ.λ.π.

2.6 Επιχειρήσεις μεταφοράς προσωπικού (τουριστικά λεωφορεία, πλοία κ.λ.π).

2.7 Επιχειρήσεις διοργάνωσης ή διαμεσολάβησης σε εκδρομές, περιηγήσεις κ.λ.π.

2.8 Επιχειρήσεις πώλησης ειδών τουριστικού ενδιαφέροντος (καταστήματα ειδών λαϊκής και παραδοσιακής τέχνης, κοσμημάτων, δερματίνων ειδών κ.λ.π.).

2.9 Επιχειρήσεις Τουριστικών καταλυμάτων, Κάμπινγκ, Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα - δωμάτια

2.10 Επιχειρήσεις διοργάνωσης κοινωνικών εκδήλωσεων (λαμβάνοντας υπόψη και το με αριθμ. Πρωτ. 1054027/948/Α0012/12.5.2008 έγγραφο των Διευθύνσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Ελέγχου, το οποίο επισυνάπτεται).

Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις δραστηριοτήτων (2.2, 2.4, 2.5 και 2.8) να διενεργούνται και ως παράλληλες δραστηριότητες σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων.

3.ΤΡΟΠΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Από την μέχρι τώρα εμπειρία, ως κυριότερες μέθοδοι φοροδιαφυγής αναφέρονται οι εξής:

3.1 Υποτιμολόγηση των εσόδων των υπηρεσιών στις περιπτώσεις του οργανωμένου τουρισμού και κυρίως του εισερχόμενου, με την μέθοδο των «διπλών συμβολαίων» που συντάσσονται μεταξύ των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών γραφείων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού.

3.2 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από παρεπόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες, όπως:

Χρήση  μέσων ψυχαγωγίας (θαλάσσιο σκι, ποδήλατα κ.λ.π.)

Χρήση ομπρελών, γηπέδων αθλοπαιδιών κ.λ.π.

Χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων

Χρήση χρηματοθυρίδων

Υπηρεσίες καθαριστηρίων, σάουνας, κομμωτηρίων κ.λ.π.

Πολλές από τις παραπάνω υπηρεσίες, επισήμως εμφανίζονται ως υπηρεσίες «πακέτου», ενώ στην πραγματικότητα εισπράττεται ιδιαίτερο τίμημα το οποίο και δεν εμφανίζεται.

3.3 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση εμπορευμάτων από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε μεγάλη έκταση στις επιχειρήσεις εκείνες που ο φορέας τους ασκεί άμεση εποπτεία (ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες), όπως:

Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων

Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών μέσων.

Επιχειρήσεις τοπικών περιηγήσεων και εκδρομών (εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, πλοίων).

3.4 Χρήση εικονικών - πλαστών φορολογικών στοιχείων κυρίως από μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με στόχο την διόγκωση των δαπανών συντήρησης επισκευών, εξόδων προβολής και διαφήμισης, καθώς και του κόστους των επενδύσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποτελεσμάτων και του καταβλητέου ποσού Φ.Π.Α. ή τη διεύρυνση του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. για συμψηφισμό στην επόμενη φορολογική περίοδο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και μέσων μεταφοράς προσώπων, με τη λήψη και χρήση εικονικών - πλαστών φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις συνεργείων και πώλησης ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών εφοδίων.

3.5 Μη τήρηση, ανακριβής ή ελλιπής τήρηση του ειδικού βιβλίου κίνησης πελατών από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κυρίως από τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και δωματίων. Σημειώνεται ότι πολλές από τις ανωτέρω επιχειρήσεις ενώ λειτουργούν και παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες εμφανίζουν τη διαμονή των πελατών τους, ως αστική μίσθωσης ακινήτου, χωρίς να τηρούν τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ..) καθώς και το ειδικό (πρόσθετο) βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 περίπτ. α) του άρθρου 10 του ίδιου Κώδικα. Σημειώνεται ότι το βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας) ενημερώνεται με την είσοδο του πελάτη και εκτός των άλλων δεδομένων πρέπει να αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία αναχώρησης (κατά δήλωση του πελάτη).

Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αναχώρησης, διενεργείται σχετική καταχώρηση με τη νέα ημερομηνία αναχώρησης.

Επισημαίνεται ότι, κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των ελέγχων της κατηγορίας αυτής, εξετάζεται κάθε φορά και κατά περίπτωση, αν η συγκεκριμένη επιχείρηση ανήκει στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 2238/94, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του  ν. 2753/1999, όπως ερμηνεύθηκαν με τις εγκ. ΠΟΛ. 1043/10-2-2000 και ΠΟΛ. 1251/13-10-2000 του Υπουργείου Οικονομικών. Η περίπτωση αυτή ως γνωστόν αφορά επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά (7) δωμάτια, οι οποίες δύναται να μη τηρούν βιβλία και στοιχεία λόγω απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή αναζητούνται, η σχετική δήλωση μεταβολών - μετάταξης καθώς και το οικείο τριπλότυπο καταβολής του ετήσιου φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιχειρήσεις αυτές, αντιμετωπίζονται όπως και οι λοιπές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του ν. 2859/2000 (περί Φ.Π.Α.).

3.6 Μη έκδοση ή ανακριβής ή ελλιπής έκδοση, από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων, του τριπλότυπου δελτίου κίνησης.

3.7  Μη έκδοση Α.Λ.Π. ή χρήση τέτοιων που έχουν εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο, από επιχειρήσεις επιτόπιας κατανάλωσης ποτών κ.λ.π. (καφετέριες κ.λ.π.) 

3.8 Μη ύπαρξη φορολογικών στοιχείων αγοράς ή ύπαρξης τέτοιων με προγενέστερη ημερομηνία για ευπαθή προϊόντα (ψάρια, κρέατα κ.λ.π.) από επιχειρήσεις παροχής φαγητού (ταβέρνες, εστιατόρια κ.λ.π.)

4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4. 1 Έλεγχοι ενεργειακών προϊόντων.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για περιορισμό του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα των υγρών καυσίμων κάθε Περιφερειακή Δ/νση θα πρέπει να συγκροτήσει ικανό αριθμό συνεργείων, ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα δράσης του τριμήνου και να διενεργήσει ελέγχους σε όλα τα στάδια  από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση και χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών από τον τελικό καταναλωτή.

α) Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν κατά το στάδιο της διακίνησης σε εθνικούς δρόμους, διόδια, λιμάνια θα αφορούν:

βυτιοφόρα οχήματα

φορτηγά Δ.Χ. και Ι.Χ.
λεωφορεία - ταξί

Οι έλεγχοι στις δραστηριότητες αυτές θα εστιάζονται στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2960/2001, του άρθρου 20 του ν. 2873/2000 και του άρθρου 35 του ν. 2093/1992. Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχεται η ύπαρξη των προβλεπόμενων συνοδευτικών τελωνειακών και φορολογικών παραστατικών.

Οι παραπάνω έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται με τη χρήση των ειδικών αυτοκινούμενων μονάδων χημικής ανάλυσης τύπου VAN που διαθέτουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, των test ανίχνευσης και με τη λήψη δειγμάτων για αποστολή στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Οι δειγματοληψίες θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα των δειγμάτων.

Εφόσον από τους ελέγχους αυτούς προκύψουν βάσιμα στοιχεία ότι εταιρείες εμπορίας (πρατήρια κλπ) έχουν τροφοδοτήσει φορτηγά αυτοκίνητα με πετρέλαιο θέρμανσης ή νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης με θέρμανσης ή άλλα παράγωγα πετρελαίου, είναι αυτονόητο ότι οι  έλεγχοι θα πρέπει να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις αυτές για διαπίστωση τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων.

β) Θα διενεργηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός στοχευμένων ελέγχων στις παρακάτω δραστηριότητες:

Πρατήρια υγρών καυσίμων

Εκτός του φορολογικού και τελωνειακού ελέγχου, οι έλεγχοι στα πρατήρια υγρών καυσίμων θα  εστιαστούν σε δειγματοληψίες βενζινών (σούπερ αμόλυβδης, L.R.P.) και πετρελαίου κίνησης για ενδεχόμενη νόθευση  τους.

Πωλητές πετρελαίου θέρμανσης

Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες

Ξενοδοχεία - Εστιατόρια

Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστεία

Δημόσια - Ιδιωτικά Νοσοκομειακά και Προνοιακά Ιδρύματα

Λατομεία

Κατασκευαστικές - Χωματουργικές επιχειρήσεις,

προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν παράνομη χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή νοθευμένου πετρελαίου κίνησης.

γ) Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των παρακάτω μέσων:

Εφοδιαστικών - Μεταφορικών δεξαμενοπλοίων (σλέπια)

Πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού - εξωτερικού - μικτόπλοα

Αλιευτικά

Θαλαμηγοί

Ρυμουλκά - Λάντζες - Ναυαγοσωστικά - Γερανοί

Οι θαλάσσιοι έλεγχοι θα διενεργηθούν από την Π.Δ. Αττικής με σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύστερα από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια λιμενική αρχή σε εφαρμογή της αριθμ. 113451/20-09-2002 Κ.Υ.Α., διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και στο παρελθόν.

Κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι, οι έλεγχοι των εφοδιαζόμενων πλοίων που είναι ελλιμενισμένα στα κρηπιδώματα των λιμένων (εντός και εκτός υποκείμενων χώρων) καθώς και στα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν ναυτιλιακά καύσιμα, θα διενεργηθούν από όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις.

Θεωρείται αυτονόητο ότι οι έλεγχοι των ενεργειακών προϊόντων θα καταστούν αποτελεσματικότεροι αν αξιοποιείτε όλα τα διαθέσιμα μέσα και τις πληροφορίες που σας παρέχονται και λαμβάνετε υπόψη τα επιχειρησιακά σχέδια, τους οδηγούς ελέγχων και το σύνολο των οδηγιών που έχουν δοθεί από τη Διεύθυνσή μας.

4. 2 Έλεγχοι αλκοόλης και αλκοολούχων  προϊόντων.

Λόγω της αυξημένης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών κατά τη θερινή περίοδο, οι  έλεγχοι  των επιχειρήσεων  παραγωγής (ποτοποιοί) και διάθεσης τους (Μπαρ, disco, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες κλπ), θα εντατικοποιηθούν και σε κάθε περίπτωση  θα πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα των αλκοολούχων ποτών με τη λήψη δειγμάτων.

Oι δειγματοληψίες, δεδομένου ότι η αλκοόλη δεν είναι μόνο ένα προϊόν υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά προορίζεται και για ανθρώπινη κατανάλωση και για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερο υγειονομικό ενδιαφέρον, θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Δ/νσης του Γ.Χ.Κ., που σας στάλθηκαν με τα αριθμ. 110651/10-07-2002 & 104420/17-05-04 έγγραφά μας.

Ιδιαίτερη προσοχή, να δίνεται όταν κατά τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων (τιμολόγια αγορών) ή των αποθηκευτικών χώρων των παραπάνω επιχειρήσεων, εντοπίζονται φθηνά και αμφιβόλου προέλευσης ποτά (ουϊσκι, βότκα κ.λ.π.), τα οποία, συνήθως διατίθενται αυτούσια ή χρησιμοποιούνται για ανάμειξη με άλλα επώνυμα ποτά.

Θα απευθύνεστε στις κατά τόπους υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους για τη διάθεση Χημικού Υπαλλήλου, ο οποίος θα συνδράμει τα συνεργεία μας κατά τον έλεγχο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στη λήψη δειγμάτων και γενικότερα στον παραπέρα ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο και η συμμετοχή χημικού υπαλλήλου, στους εν λόγω ελέγχους, τα συνεργεία της ΥΠ.Ε.Ε. θα προβαίνουν στη λήψη δειγμάτων και αποστολή  αυτών στο Γ.Χ.Κ. που είναι αρμόδιο για τον ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών.

Η πραγματοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ελέγχων και δειγματοληψιών από  την  Υπηρεσία μας, θα  συμβάλλει ώστε να αποτραπεί, κατά την επίμαχη θερινή περίοδο, η διάθεση στην κατανάλωση λαθραίας αλκοόλης και νοθευμένων  αλκοολούχων ποτών «μπόμπες».

4. 3 Έλεγχοι καπνικών  προϊόντων.

Οι έλεγχοι των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων θα πρέπει να   εστιαστούν κυρίως στη μεταφορά αυτών στο στάδιο της διακίνησης, έξω από τα λιμάνια, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, στα σύνορα, στα αεροδρόμια καθώς και στην  παράνομη διάθεση  αυτών στους καταναλωτές σε εμπορικά κέντρα, σε πλατείες, σε σταθμούς ΜΕΤΡΟ και στις λαϊκές αγορές.

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται, όταν κατά τον έλεγχο προκύπτουν ενδείξεις για διακίνηση και διάθεση παραποιημένων (απομιμητικών) τσιγάρων, τα οποία μπορεί να περιέχουν ουσίες εξαιρετικά επικίνδυνες για τη υγεία των καταναλωτών.

Οι έλεγχοι στον συγκεκριμένο τομέα θα καταστούν αποτελεσματικότεροι εφαρμόζοντας τον σχετικό Οδηγό Ελέγχου που σας έχει αποσταλεί με το αριθμ. 103313/18-03-03 έγγραφό μας.

5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στα πλαίσια των διενεργούμενων ελέγχων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα  στον έλεγχο της  νόμιμης κυκλοφορίας και μεταφοράς των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3446/2006.

6. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ

Στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε και σε κάθε περίπτωση ελέγχου, στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης και διάθεσης αγαθών σε μη στεγασμένους χώρους, όπως σε λαϊκές αγορές, σε παζάρια, στο στόχαστρο των υπηρεσιών της  ΥΠ.Ε.Ε. επιβάλλεται και πρέπει να είναι το παραεμπόριο που διενεργείται εκτός των χώρων αυτών, στις παρυφές τους, καθώς και σε εμπορικούς δρόμους ή κοντά σε σταθμούς λεωφορείων, τρένων, Μετρό, σε πεζόδρομους κ.λ.π., σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 106100/12-06-05, 108409/3-09-04 & 104831/20-5-04 έγγραφά μας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο ειδών ένδυσης, οικιακής χρήσης, μικροσυσκευές, εργαλεία, γυαλιά ηλίου, ρολόγια, υφάσματα, τσάντες, κεντήματα κ.λ.π., που προέρχονται από τρίτες χώρες (Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Κορέα κ.λ.π.) και τα οποία εισάγονται ή διακινούνται εντός των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικείμενο των ελέγχων αυτών είναι η διαπίστωση  της νόμιμης κατοχής των εμπορευμάτων που διακινούνται και διατίθενται  προς πώληση όπως, παραστατικά τελωνειακά  έγγραφα, φορολογικά στοιχεία  διακίνησης και αξίας καθώς και δημόσια έγγραφα νομιμοποίησης διενέργειας συναλλαγών πλανόδιου εμπορίου.

7. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Οι ανωτέρω έλεγχοι θα συνεχισθούν και θα εντατικοποιηθούν το εν λόγω χρονικό διάστημα, με βάση τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί και ειδικότερα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. 5941/22.12.2005 εγκύκλιό μας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε περιπτώσεις (ιδίως όταν    μεταφέρονται αγαθά σημαντικής αξίας που λόγω απόστασης είναι δυνατόν να γίνει διπλή μεταφορά) που το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης είναι αθεώρητο ή έχει σημανθεί  με φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), όπου, εκτός των άλλων επαληθεύσεων, λαμβάνεται φωτοτυπία αυτού (εάν είναι δυνατόν) ή γίνεται καταγραφή των στοιχείων του εκδότη και του λήπτη καθώς και το είδος των μεταφερομένων αγαθών (ή των βασικών) στο σχετικό έντυπο έντυπο και εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες (η επιχείρηση του εκδότη είναι σε κοντινή απόσταση κ.λ.π.) γίνεται έλεγχος στο στέλεχος του εκδοθέντος στοιχείου για τη διαπίστωση της ακρίβειας των δεδομένων. Σε διαφορετική περίπτωση τα έντυπα που έχουν συμπληρωθεί, κατ’ εκτίμηση των υπευθύνων του προγραμματισμού, χρεώνονται για περαιτέρω έλεγχο.

8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

Και την περίοδο αυτή θα συνεχισθούν οι ουσιαστικοί και ποιοτικοί έλεγχοι στον τομέα αυτό, δίνοντας βαρύτητα στα σημεία εκείνα όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Στα διεθνή αεροδρόμια της χώρας μας   οι έλεγχοι θα ενταθούν από τα τοπικά κλιμάκια της υπηρεσίας μας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πτήσεις charter που προέρχονται από χώρες που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα είτε  γιατί  είναι χώρες παραγωγής ναρκωτικών ή γιατί  είναι χώρες που έχουν καταστεί   κέντρα διαμετακόμισης ναρκωτικών ουσιών.

Στον αερολιμένα ΕΛ. Βενιζέλος οι έλεγχοι επιβατών και αποσκευών θα ενταθούν από το τοπικό κλιμάκιο, δίνοντας βαρύτητα στις πτήσεις που προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου η έχουν ενδιάμεσο σταθμό αεροδρόμιο εντός της συνθήκης Schengen. Παράλληλα θα ενταθούν οι έλεγχοι εμπορευμάτων που προέρχονται από τις παραπάνω χώρες.

Στα λιμάνια που αποτελούν κομβικά σημεία σύνδεσης της χώρας μας με την Ιταλία οι έλεγχοι επιβατών και οχημάτων θα ενταθούν, αξιοποιώντας παράλληλα  κάθε  πληροφορία που θα προκύψει την περίοδο αυτή και ιδιαίτερα τις προερχόμενες από διεθνής υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεται η υπηρεσία μας. Βαρύτητα θα δοθεί επίσης σε ελέγχους επιβατών και σκαφών αναψυχής, που πραγματοποιούν ημερήσια δρομολόγια μεταξύ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και λιμένων των Τουρκικών παραλίων.

Οι έλεγχοι εμπορευματοκιβωτίων (containers)  θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς, ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Οι έλεγχοι σε  κομβικά οδικά σημεία στα βόρεια  της χώρας μας  θα ενταθούν με τη βοήθεια και των  τεχνικών μέσων  που διαθέτει η υπηρεσία μας, λόγω   της αύξησης  τουριστών που καταφθάνουν στην χώρα μας οδικώς.

Και την περίοδο αυτή θα συνεχιστούν οι έλεγχοι ταχυδρομικών δεμάτων, ενώ θα συνεχισθούν  οι έλεγχοι των φαρμακείων - φαρμακαποθηκών κ.λ.π., προκείμενου να διαπιστωθεί η σωστή τήρηση των διαδικασιών χορήγησης φαρμάκων που υπάγονται στο νόμο περί ναρκωτικών.

Οι έλεγχοι στο διαδίκτυο θα ενταθούν με σκοπό να εντοπιστούν συγκεντρώσεις νέων (συναυλίες-rave parties), στις οποίες υπάρχουν υποψίες διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, προκειμένου να υπάρξουν επιχειρήσεις παρέμβασης σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Τέλος η υπηρεσία μας  θα ελέγξει κάθε πληροφορία  που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της στον τομέα των ναρκωτικών -  προδρόμων ουσιών και όπλων,

9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για να καταστούν αποτελεσματικότεροι οι στοχευμένοι έλεγχοι πρέπει να υπάρξει:

Πλήρης αξιοποίηση του REGDATA V

Συγκέντρωση στοιχείων μέσω των υποσυστημάτων του TAXIS

Σωστή αξιοποίηση των μέσων δίωξης (VAN κ.λ.π.)

Αξιοποίηση των πληροφοριών που λαμβάνονται από διάφορες υπηρεσίες, επαγγελματικές οργανώσεις και μεμονωμένα άτομα (μετά από αξιολόγηση).

10. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κεντρικός στόχος των υπηρεσιών πρέπει να είναι η εμφανής και διαρκής παρουσία του συνόλου της διαθέσιμης, κάθε φορά, δύναμης προσωπικού στην τουριστική αγορά για τη δημιουργία κλίματος πρόληψης και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων διακίνησης και αξίας, καθώς και τη διασφάλιση είσπραξης των εμμέσων φόρων, κυρίως Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική στελέχωση (σύνθεση) των συνεργείων ελέγχου (επάρκεια γνώσεων και εμπειρίας κ.λ.π.), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Για την καλύτερη απόδοση των αναφερομένων ελέγχων, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την πλήρη αξιοποίηση των διαθεσίμων μέσων, υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των Β.Α.Ν. (έλεγχοι διακίνησης), να γίνεται η σωστή αξιοποίηση της δυνατότητας των ελέγχων συναρμοδιότητας, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση του ελεγκτικού έργου των υπηρεσιών σας. Για το λόγο αυτό, για τους ελέγχους συναρμοδιότητας, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων, με τα στοιχεία των επιχειρήσεων που  ελέγχθηκαν, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις που θα δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις στους ελεγχόμενους.

11. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Ο.Π.Σ. ΥΠ.Ε.Ε.

Προκειμένου να είναι εύκολη η παρακολούθηση και ο απολογισμός των ελέγχων για τις τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο, μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ, θα πρέπει, να αναγράφονται υποχρεωτικά και να καταχωρούνται στο πεδίο «Περιγραφή», στις εντολές ελέγχου για τις τουριστικές περιοχές, με κεφαλαία ελληνικά - χωρίς τελείες και κενά - οι χαρακτήρες «ΘΕ2008», και στο νέο σύστημα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) ΥΠ.Ε.Ε., στην οθόνη  εντολή ελέγχου : οπτική ελέγχου: εποχιακοί έλεγχοι και στην ειδική οπτική ελέγχου: «ΘΕ2008» και στην παρατήρηση εντολής: «ΘΕ2008».

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1110/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1249/09.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών/γονικών παροχών -"Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής"» (Β 5779).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1109/09.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1059/18.04.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - "Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY"» (Β 2334).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1099/27.06.2024
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» ως προς τον χώρο της αποθήκης, στον Κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».
Α.Υ.Ο. Α 1087/28.05.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/02.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1155/09.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β 6514) - Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης με Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με εμπορικό/λογιστικό Πρόγραμμα (ERP).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο