Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2139/06.07.2021

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2139/06.07.2021

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν προκύψει μετά την υποβολή των «Δηλώσεων Covid», διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση λύσης της μίσθωσης για ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης (εξωσυμβατική χρήση) και καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ευνοϊκές ρυθμίσεις της {start}παρ. 2 του άρθρου 13{end} του ν.4690/2020, για το λόγο αυτό και μόνο, θα πρέπει να υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», στο πεδίο «Είδος μίσθωσης» να επιλεγεί «Εξωσυμβατική χρήση» και να αναγραφεί στο πεδίο «Συνολικό μηνιαίο μίσθωμα» το ποσό της αποζημίωσης χρήσης. O εκμισθωτής αυτής της περίπτωσης καλείται να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το πραγματικό γεγονός όπως ενδεικτικά το μισθωτήριο που έληξε (ανάλογα με τη χρονική περίοδο έναρξης της μίσθωσης, ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο) και το Ε2 των προηγούμενων ετών στο οποίο δηλωνόταν το ποσό της αποζημίωσης ή του μισθώματος που καταβαλλόταν.

2. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και «Δήλωση Covid» για την παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου πριν από την έκδοση της Α.1058/2021 ΚΥΑ (Β' 1072), δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των ως άνω δηλώσεων. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και η «Δήλωση Covid» υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, στις περιπτώσεις που ο ΚΑΔ της μισθώτριας επιχείρησης εντάσσεται στο 40%, όποτε η υποβολή των δηλώσεων γίνεται κατά τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1057/2021 ( Β' 1069).

3. Οι μισθωτές κυλικείων δημόσιων σχολείων έχουν το δικαίωμα καταβολής μειωμένου μισθώματος με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 44 του ν.4735/2020. Ωστόσο, οι σχολικές επιτροπές που εκμεταλλεύονται τα ως άνω κυλικεία, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν δικαιούνται αποζημίωση, για το διάστημα από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2020, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020.

4. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο/νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα εκμεταλλεύεται ακίνητο για το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εταιρεία leasing το οποίο στη συνέχεια εκμισθώνει σε τρίτο, προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, θα πρέπει να υποβάλλει «Δήλωση Covid» και «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει. Ο εκμισθωτής της περίπτωσης αυτής, εφόσον κληθεί, πρέπει να στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση diloseiscovid@aade.gr τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

5. Δεν εφαρμόζονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020 για τις περιπτώσεις εκμίσθωσης με δικαίωμα υπεκμίσθωσης βραχυχρόνια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (άρθρο 111 ν.4446/2016).

6. Εφόσον υπάρχει συνιδιοκτησία, στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» θα πρέπει να δηλώνονται τα ορθά ποσοστά συνιδιοκτησίας ενός ακινήτου, προκειμένου να αντλούνται σωστά κατά την εκκαθάριση της «Δήλωσης Covid».

7. Επισημαίνεται ότι ο εκμισθωτής ή και ο υπεκμισθωτής ενός ακινήτου, κατά περίπτωση, δεν εμπίπτει στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, εφόσον:
i) έχει λυθεί η συμφωνία μίσθωσης κατά την περίοδο ισχύος των ως άνω ευνοϊκών ρυθμίσεων,
ii) δεν έχει γίνει χρήση του δικαιώματος μειωμένης ή μη καταβολής μισθώματος από τους μισθωτές / υπομισθωτές.
iii) πρόκειται για νομικό πρόσωπο το οποίο είναι σε κατάσταση αναστολής για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή έχει προβεί σε διακοπή εργασιών εντός του μήνα που αφορά η σχετική «Δήλωση Covid».
v) πρόκειται για νομικό πρόσωπο του οποίου ο μισθωτής δε δικαιούται πλήρους απαλλαγής μισθώματος άλλα μείωσης αυτού κατά 40% (για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Μάιο του 2021)

8. Τα πρόσωπα που υπεισέρχονται σε υφιστάμενη μίσθωση λόγω επαχθούς ή μη αιτίας (για παράδειγμα, αγορά ακινήτου, κληρονομιά ακινήτου, μετασχηματισμός επιχειρήσεων, κλπ.), προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, θα πρέπει να υποβάλλουν τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και τη «Δήλωση Covid», με βάση τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1162/2018 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579).

9. Τα πρόσωπα που παραχωρούν / υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης χώρων εντός ζώνης λιμένα, δηλαδή οι Οργανισμοί Λιμένος, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, θα πρέπει να υποβάλλουν τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και τη «Δήλωση Covid», με βάση τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1162/2018 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579), καθόσον το μίσθωμα (αντάλλαγμα) που αποκτούν από την παραχώρηση / υποπαραχώρηση χρήσης χώρων της ζώνης των λιμένων σε τρίτους αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

10. Στην περίπτωση που λόγω τροποποίησης των σχετικών κανονιστικών πράξεων μεταβλήθηκε το ποσοστό της μείωσης του μισθώματος που δικαιούνται οι μισθωτές ή οι υπομισθωτές, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, απαιτείται οι εκμισθωτές / υπεκμισθωτές να προβαίνουν σε διόρθωση των «Δηλώσεων Covid», μετά από σχετικό μήνυμα της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον η καταβολή ή μη καταβολή του μισθώματος έλαβε χώρα με βάση τα όσα ορίζουν οι κείμενες αποφάσεις.

11. Στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» που υποβάλλεται στο πλαίσιο υποβολής της «Δήλωσης Covid», με βάση τις διατάξεις των παρ.3 και 8 του άρθρου 11 της ΠΟΛ.1162/2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579), δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

12. Διευκρινίζεται ότι για τους μήνες Μάρτιο 2020 και εφεξής, για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα, δύναται να υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», από την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021, ώστε οι υπεκμισθωτές να προβούν σε αντιστοίχιση των ακινήτων που υπεκμισθώνουν στον υπομισθωτή με τους αύξοντες αριθμούς των ακινήτων που μισθώνουν από τον εκμισθωτή, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» που υποβλήθηκε για την αρχική εκμίσθωση.

13. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με τις εγκυκλίους Ε.2184/2020, Ε.2060/2021 και Ε.2123/2021.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο