Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2139/06.07.2021

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2139/06.07.2021

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν προκύψει μετά την υποβολή των «Δηλώσεων Covid», διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση λύσης της μίσθωσης για ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης (εξωσυμβατική χρήση) και καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ευνοϊκές ρυθμίσεις της {start}παρ. 2 του άρθρου 13{end} του ν.4690/2020, για το λόγο αυτό και μόνο, θα πρέπει να υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», στο πεδίο «Είδος μίσθωσης» να επιλεγεί «Εξωσυμβατική χρήση» και να αναγραφεί στο πεδίο «Συνολικό μηνιαίο μίσθωμα» το ποσό της αποζημίωσης χρήσης. O εκμισθωτής αυτής της περίπτωσης καλείται να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το πραγματικό γεγονός όπως ενδεικτικά το μισθωτήριο που έληξε (ανάλογα με τη χρονική περίοδο έναρξης της μίσθωσης, ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο) και το Ε2 των προηγούμενων ετών στο οποίο δηλωνόταν το ποσό της αποζημίωσης ή του μισθώματος που καταβαλλόταν.

2. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και «Δήλωση Covid» για την παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου πριν από την έκδοση της Α.1058/2021 ΚΥΑ (Β' 1072), δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των ως άνω δηλώσεων. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και η «Δήλωση Covid» υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, στις περιπτώσεις που ο ΚΑΔ της μισθώτριας επιχείρησης εντάσσεται στο 40%, όποτε η υποβολή των δηλώσεων γίνεται κατά τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1057/2021 ( Β' 1069).

3. Οι μισθωτές κυλικείων δημόσιων σχολείων έχουν το δικαίωμα καταβολής μειωμένου μισθώματος με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 44 του ν.4735/2020. Ωστόσο, οι σχολικές επιτροπές που εκμεταλλεύονται τα ως άνω κυλικεία, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν δικαιούνται αποζημίωση, για το διάστημα από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2020, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020.

4. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο/νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα εκμεταλλεύεται ακίνητο για το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εταιρεία leasing το οποίο στη συνέχεια εκμισθώνει σε τρίτο, προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, θα πρέπει να υποβάλλει «Δήλωση Covid» και «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει. Ο εκμισθωτής της περίπτωσης αυτής, εφόσον κληθεί, πρέπει να στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση diloseiscovid@aade.gr τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

5. Δεν εφαρμόζονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020 για τις περιπτώσεις εκμίσθωσης με δικαίωμα υπεκμίσθωσης βραχυχρόνια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (άρθρο 111 ν.4446/2016).

6. Εφόσον υπάρχει συνιδιοκτησία, στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» θα πρέπει να δηλώνονται τα ορθά ποσοστά συνιδιοκτησίας ενός ακινήτου, προκειμένου να αντλούνται σωστά κατά την εκκαθάριση της «Δήλωσης Covid».

7. Επισημαίνεται ότι ο εκμισθωτής ή και ο υπεκμισθωτής ενός ακινήτου, κατά περίπτωση, δεν εμπίπτει στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, εφόσον:
i) έχει λυθεί η συμφωνία μίσθωσης κατά την περίοδο ισχύος των ως άνω ευνοϊκών ρυθμίσεων,
ii) δεν έχει γίνει χρήση του δικαιώματος μειωμένης ή μη καταβολής μισθώματος από τους μισθωτές / υπομισθωτές.
iii) πρόκειται για νομικό πρόσωπο το οποίο είναι σε κατάσταση αναστολής για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή έχει προβεί σε διακοπή εργασιών εντός του μήνα που αφορά η σχετική «Δήλωση Covid».
v) πρόκειται για νομικό πρόσωπο του οποίου ο μισθωτής δε δικαιούται πλήρους απαλλαγής μισθώματος άλλα μείωσης αυτού κατά 40% (για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Μάιο του 2021)

8. Τα πρόσωπα που υπεισέρχονται σε υφιστάμενη μίσθωση λόγω επαχθούς ή μη αιτίας (για παράδειγμα, αγορά ακινήτου, κληρονομιά ακινήτου, μετασχηματισμός επιχειρήσεων, κλπ.), προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, θα πρέπει να υποβάλλουν τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και τη «Δήλωση Covid», με βάση τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1162/2018 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579).

9. Τα πρόσωπα που παραχωρούν / υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης χώρων εντός ζώνης λιμένα, δηλαδή οι Οργανισμοί Λιμένος, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, θα πρέπει να υποβάλλουν τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και τη «Δήλωση Covid», με βάση τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1162/2018 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579), καθόσον το μίσθωμα (αντάλλαγμα) που αποκτούν από την παραχώρηση / υποπαραχώρηση χρήσης χώρων της ζώνης των λιμένων σε τρίτους αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

10. Στην περίπτωση που λόγω τροποποίησης των σχετικών κανονιστικών πράξεων μεταβλήθηκε το ποσοστό της μείωσης του μισθώματος που δικαιούνται οι μισθωτές ή οι υπομισθωτές, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, απαιτείται οι εκμισθωτές / υπεκμισθωτές να προβαίνουν σε διόρθωση των «Δηλώσεων Covid», μετά από σχετικό μήνυμα της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον η καταβολή ή μη καταβολή του μισθώματος έλαβε χώρα με βάση τα όσα ορίζουν οι κείμενες αποφάσεις.

11. Στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» που υποβάλλεται στο πλαίσιο υποβολής της «Δήλωσης Covid», με βάση τις διατάξεις των παρ.3 και 8 του άρθρου 11 της ΠΟΛ.1162/2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579), δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

12. Διευκρινίζεται ότι για τους μήνες Μάρτιο 2020 και εφεξής, για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα, δύναται να υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», από την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021, ώστε οι υπεκμισθωτές να προβούν σε αντιστοίχιση των ακινήτων που υπεκμισθώνουν στον υπομισθωτή με τους αύξοντες αριθμούς των ακινήτων που μισθώνουν από τον εκμισθωτή, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» που υποβλήθηκε για την αρχική εκμίσθωση.

13. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με τις εγκυκλίους Ε.2184/2020, Ε.2060/2021 και Ε.2123/2021.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο