Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2212/29.12.2020

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 3 μέρους Α' του ν. 4728/2020 περί αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», των άρθρων 2 και 5 μέρους Α' περί αφορολογήτου και ακατάσχετου των πάσης φύσεως ενισχύσεων που καταβάλλονται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2212/29.12.2020

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 μέρους Α' του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α', 186) με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Ειδικότερα:

I) Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του μέρους Α' του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ως αυτές εξειδικεύονται κατωτέρω), εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», αναστέλλεται από τη δημοσίευση αυτού, ήτοι από τις 29 Σεπτεμβρίου 2020 και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων. Στις ανωτέρω πράξεις συμπεριλαμβάνεται η έκδοση και εκτέλεση παραγγελιών κατάσχεσης, η έκδοση, η κοινοποίηση, η δημοσίευση προγράμματος πλειστηριασμού και η διενέργεια αυτού, καθώς και η άσκηση αναγγελίας στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του ως άνω άρθρου κατά το χρονικό διάστημα της ανωτέρω αναστολής, ήτοι από τις 29 Σεπτεμβρίου 2020 και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» είναι οι ακόλουθες:

1.- οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αρ. πρωτ. 6895/18-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ)
2.- ο Δήμος Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. ΓΓ5486/19-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 9ΞΤΗ46ΜΤΛΒ-66Τ)
3.- α) οι Κοινότητες Βαλκάνου, Λιβαδοχωρίου, Μεσοχώρας και Πολυνερίου της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων του Δήμου Πύλης
β) οι Κοινότητες Αγίου Νικολάου, Βροντερού, Δέσης, Δροσοχωρίου, Ελάτης, Καλογήρων, Νεραιδοχωρίου και Περτουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων του Δήμου Πύλης
γ) οι Κοινότητες Νεράιδας, Αρματολικού και Κορυφής της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας του Δήμου Πύλης
δ) η Κοινότητα Γόμφων της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων του Δήμου Πύλης και ε) η Κοινότητα Αγίου Προκοπίου, Κοτρωνίου και Ροπωτού της Δημοτικής Ενότητας Πύλης του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
στ) οι Κοινότητες Βαθυρρεύματος, Μοσχοφύτου, Ν. Πεύκης και Στουρναραίικων
της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων, η Κοινότητα Μυροφύλλου της Δημοτικής Ενότητας Μυροφύλλου, η Κοινότητα Παχτουρίου της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας, οι Κοινότητες Παλαιοκαρυάς και Πετροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πύλης, οι Κοινότητες Αθαμανίας, Γαρδικίου και Πύρρας της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. (αρ. πρωτ. 6904/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΡΠ8446ΜΤΛΒ-3ΤΕ)
4.- ο Δήμος Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. 6916/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 66ΤΟ46ΜΤΛΒ-408)
5.- ο Δήμος Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. 6917/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΨΤΨΡ46ΜΤΛΒ-Ν6Φ)
6.- ο Δήμος Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 6918/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΨΝΤΧ46ΜΤΛΒ-ΥΧ5)
7.- ο Δήμος Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 6919/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 6ΚΦ246ΜΤΛΒ-Β9Ξ)
8.- η Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 6920/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 62Κ846ΜΤΛΒ-92Ψ)
9.- ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 6921/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 94ΣΓ46ΜΤΛΒ-6Ξ2)
10.- ο Δήμος Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 6922/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 627Ω46ΜΤΛΒ-ΑΚΗ)
11.- ο Δήμος Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 6923/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΩΖΚΣ46ΜΤΛΒ-ΞΤΝ)
12.- ο Δήμος Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 6924/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 690646ΜΤΛΒ-4ΦΡ)
13.- ο Δήμος Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 6925/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΨΤ7046ΜΤΛΒ-Ω5Φ)
14.- η Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων του Δήμου Λευκάδας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αρ. πρωτ. 6938/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΩΔΘ146ΜΤΛΒ-Μ24)
15.- ο Δήμος Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 6939/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: Ψ71Ξ46ΜΤΛΒ-2ΕΑ)
16.- η Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 6949/20-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 9ΞΑΖ46ΜΤΛΒ-Π2Ο)
17.- α) η Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού του Δήμου Μετεώρων της ΠΕ Τρικάλων β) οι Τοπικές Κοινότητες Κονισκού και Μαυρελίου της Δημοτικής Ενότητας
Τυμφαίων του Δήμου Μετεώρων της ΠΕ Τρικάλων γ) οι Τοπικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Καλλιρόης, Κρανιάς και Πολυθέας της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων της ΠΕ Τρικάλων δ) οι Τοπικές Κοινότητες Αχλαδέας, Αγναντιάς, Ασπροκκλησιάς και Κακοπλευρίου της Δημοτικής Ενότητας Χασίων του Δήμου Μετεώρων της ΠΕ Τρικάλων ε) οι Τοπικές Κοινότητες Καστανιάς, Καλομοίρας και Ματονερίου της Δημοτικής Ενότητας Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων της ΠΕ Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 6952/21-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΩΨΞ446ΜΤΛΒ-8ΨΠ)
18. η Δημοτική Ενότητα Αγράφων του Δήμου Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. 6953/21-09¬2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 64Κ346ΜΤΛΒ-ΔΩΖ)
19. ο Δήμος Πηνειού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αρ. πρωτ. 7004/24-09-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΨΖΡ646ΜΤΛΒ-ΒΦΠ)
20. η Δημοτική Ενότητα Πυλάρου, του Δήμου Σάμης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αρ. πρωτ. 7384/01-10-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 6Η7Θ46ΜΤΛΒ-ΦΧΠ)
21. Η Τοπική Κοινότητα Νυφίου, του Δήμου Αργοστολίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αρ. πρωτ. 7403/01-10-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 6ΚΤΛ46ΜΤΛΒ-ΒΔΠ)
22.- η Δημοτική Ενότητα Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αρ. πρωτ. 7421/03-10-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: 6ΜΣΟ46ΜΤΛΒ-76Ν)
23.- ο Δήμος Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 7464/05-10-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: Ω8ΤΘ46ΜΤΛΒ-ΙΦ3)
24. η Κοινότητα Μικρού Βουνού της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνα του Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 8397/13-10-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ΑΔΑ: ΨΕΝΙ46ΜΤΛΒ-6ΦΠ)
25. η Δημοτική Ενότητα Κραννώνα του Δήμου Κιλελέρ (κοινότητες Μαυροβουνίου, Βουναίνων, Κραννώνα, Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου, Δοξαρά) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 8399/13-10-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και αρ. πρωτ. Ε.Π. 30/13-10-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ΑΔΑ: 9ΨΧΣ7ΛΡ-ΑΥΖ)

II) Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του μέρους Α' του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 του ως άνω νόμου που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από το μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 ως ειδικότερα ορίζεται, είναι αφορολόγητη, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α'167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α'167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

III) Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του μέρους Α' του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι, σε επιχειρήσεις-εργόδοτες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας που επλήγησαν από το μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 ως ειδικότερα ορίζεται. των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο