Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 14 Απριλίου 2020
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/10.04.2020

Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/10.04.2020

Αριθ. ΦΕΚ: 1303 Β/11.04.2020

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, του άρθρου 15, της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α').
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
3. Την Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β') απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
4. Την 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την 39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της A.A.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς και την 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 27 Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020).
5. Τη διαπίστωση ότι η προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής νέων χρηστών στο TAXISnet, επανεγγραφής χρηστών και έκδοσης κλειδαρίθμου, δημιουργεί φόρτο στις Δ.Ο.Υ. της χώρας και πρόσθετο διοικητικό βάρος στους πολίτες, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη αδυναμία έγκαιρης εξυπηρέτησης των υποψήφιων χρηστών του TAXISnet.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet

Για την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet απαιτείται η υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος.
Στην ίδια αίτηση ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του (σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο καθώς και e-mail).
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η απόδοση κλειδαρίθμου, ο οποίος δύναται να χορηγείται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ είτε, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, και εξ αποστάσεως, μέσω κινητού τηλεφώνου και e-mail.
Σε περίπτωση επιλογής από τον φορολογούμενο της εξ αποστάσεως απόδοσης κλειδαρίθμου, ο φορολογούμενος οφείλει να συμπληρώσει επιπλέον στην αίτηση, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην αίτησή του, καθώς και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ που διαθέτει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής, με τον οποίο συνεργάζεται.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως, όπου προβλέπεται και εφόσον επιλεγεί από τον φορολογούμενο, απαιτείται η επαλήθευση, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου, των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτει, αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή/και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στην αίτηση του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας. Αν δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, ως ανωτέρω, ο φορολογούμενος δεν δύναται να παραλάβει τον κλειδάριθμο εξ αποστάσεως, αλλά μπορεί να διεκπεραιώσει την παραλαβή του κλειδαρίθμου αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση παραλαβής του κλειδαρίθμου από τη Δ.Ο.Υ, ο φορολογούμενος λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

'Αρθρο 2
Αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ.

Ο φορολογούμενος μεταβαίνει στο τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ., εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο, ή αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον πρόκειται για μη Φυσικό Πρόσωπο, για την έγκριση της αίτησής του. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ., εφόσον πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, ή του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον πρόκειται για μη Φυσικό Πρόσωπο.
Απαιτούμενο στοιχείο για την παραλαβή του κλειδαρίθμου είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) του Φυσικού Προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του μη Φυσικού Προσώπου, το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.
Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, φορολογικό εκπρόσωπο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της ΕΕ. Για τα Φυσικά Πρόσωπα που εκ του νόμου εκπροσωπούνται, προσέρχεται ο εκπρόσωπός τους, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.
Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του μη Φυσικού Προσώπου, αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, εκδίδονται δυο βεβαιώσεις, εκ των οποίων στη μια αναγράφεται ο κλειδάριθμος και χορηγείται στον φορολογούμενο, η δε δεύτερη, στην οποία δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος, υπογράφεται από τον φορολογούμενο ή το πρόσωπο που παρέλαβε τη βεβαίωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.
Για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία ολοκληρώνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, χωρίς τη διαμεσολάβηση Δ.Ο.Υ. Δεν απαιτείται, επίσης, προσέλευση σε Δ.Ο.Υ. για την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών συναλλασσόμενων με τα Τελωνεία, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ., αλλά αριθμό EORI, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ 5024905/3083/Α0019/30.06.2009. Ο κλειδάριθμος αποστέλλεται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία δηλώθηκε στην αίτηση εγγραφής.

'Αρθρο 3
Παραλαβή από φυσικά πρόσωπα κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως

Για την παραλαβή του κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως, ελέγχεται η ταυτότητά του μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΙΒΑΝ ΑΦΜ», με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει υποδείξει στην αίτηση εγγραφής του και, σε περίπτωση ταύτισης, ακολουθεί η διασταύρωση των εξής:

Α) Μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Ταυτότητας Κινητού τηλεφώνου» με την εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία της αίτησης Α.Φ.Μ., τύπος και αριθμός ταυτότητας και αριθμός κινητού τηλεφώνου διασταυρώνονται ηλεκτρονικά μέσω ασφαλούς σύνδεσης με την εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος και μετά τον απαιτούμενο αυτόματο έλεγχο, επιστρέφεται η πληροφορία ότι ο ΑΦΜ ή ο ΑΔΤ ταυτότητας και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου «ταυτίζονται» ή «δεν ταυτίζονται» με αυτά που διαθέτει η συγκεκριμένη εταιρία στο Μητρώο πελατών της. Προς τον σκοπό αυτό, θεσπίζεται με την παρούσα έννομη, υποχρέωση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας να προβαίνουν στην αναγκαία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους.

ή

Β) Μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Κινητού τηλεφώνου», με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση αυτή, διασταυρώνονται μέσω διαλειτουργικότητας τα στοιχεία της αίτησης (ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου) με αυτά που διαθέτουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών. Μετά τον απαιτούμενο αυτόματο έλεγχο, επιστρέφεται η πληροφορία ότι ο ΑΦΜ και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου «ταυτίζονται» ή «δεν ταυτίζονται» με αυτά που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών.
Για την ανάγκη υλοποίησης των ελέγχων δημιουργούνται από την ΑΑΔΕ οι ακόλουθες εφαρμογές διαλειτουργικότητας:
i) «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Ταυτότητας Κινητού τηλεφώνου», στην οποία έχουν πρόσβαση οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και
ii) «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Κινητού τηλεφώνου», στην οποία έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν τα στοιχεία που τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης των στοιχείων των φορολογουμένων/υποψηφίων χρηστών, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγράφουν τα διαβιβασθέντα δεδομένα από τα αρχεία τους.
Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της κατοχής του συγκεκριμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου από τον φορολογούμενο κατά τα προαναφερόμενα, το σύστημα TAXISnet αποστέλλει αυτόματα:
με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που συμπληρώθηκε από τον υποψήφιο στην αίτηση εγγραφής, το πρώτο μέρος του κλειδαρίθμου και μέσω sms, το δεύτερο μέρος του κλειδαρίθμου
Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των απαιτούμενων στοιχείων για την εξ' αποστάσεως εγγραφή του φορολογούμενου, ο φορολογούμενος ακολουθεί την εναλλακτική διαδικασία για την αυτοπρόσωπη παραλαβή του κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ.

'Αρθρο 4
Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

Ο λογαριασμός του φορολογούμενου (χρήστη του TAXISnet) ενεργοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση τριών (3) κωδικών: του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) που συμπλήρωσε ο φορολογούμενος κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής του καθώς και του κλειδαρίθμου, τον οποίο παρέλαβε είτε αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ. είτε μέσω sms και e-mail, κατά τα προαναφερόμενα.
Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης, το σύστημα TAXISnet ζητά από τον χρήστη να αλλάξει τον αρχικό του κωδικό πρόσβασης (password), για λόγους ασφάλειας.

'Αρθρο 5
Διαδικασία επανεγγραφής

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απωλέσει τον κωδικό πρόσβασης, η ανάκτησή του γίνεται με τη χρήση του κλειδαρίθμου. Σε περίπτωση που έχει απωλέσει και τον κλειδάριθμο, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής και ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.

'Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις.

1. Oι ρυθμίσεις της παρούσας δεν επηρεάζουν τους υφιστάμενους χρήστες του TAXISnet.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται για όλες τις αιτήσεις εγγραφής νέων χρηστών του TAXISnet και για τις αιτήσεις επανεγγραφής που υποβάλλονται εφεξής.

3. Για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αιτήσεις, οι φορολογούμενοι δύνανται είτε να παραλάβουν αυτοπροσώπως τον κλειδάριθμο από τη Δ.Ο.Υ, είτε να υποβάλουν νέα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, για την απόδοση του κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως.

4. Η ΠΟΛ.1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β'/9.12.2010) εφαρμόζεται συμπληρωματικά, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1035/22.03.2023
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.
Α.Υ.Ο. Α 1033/21.03.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1021/24.02.2023
Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο