Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016
Υπ. Οικ.: ΑΤΚΕ 1077989/23.05.2015


Βαρύ το πλήγμα στην εγχώρια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος από την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος- Απάντηση ερώτηση

Υπ. Οικ.: ΑΤΚΕ 1077989/23.05.2015
 
Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 4701/12.04.2016 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
A. 1. Για τις ανάγκες επιβολής της άμεσης φορολογίας, στα εισοδήματα που αποκτώνται σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2014 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4172/2013  (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), οι οποίες ορίζουν, μεταξύ άλλων, τις όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις που χορηγούνται στα εισοδήματα που αποκτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
 
2. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 και τις ανάλογου περιεχομένου διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 58 του νόμου αυτού, ορίζεται, ότι οι συντελεστές φορολογίας των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
 
3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 71 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4172/2013.
 
4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι, τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιοσδήποτε νόμου.
 
5. Εξάλλου, με τις διατάξεις των παρ.1 έως 7 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη ψήφιση του ν.4172/2013 (νέου Κ.Φ.Ε.), δόθηκαν κίνητρα για την διατήρηση θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 και της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, τα οποία πλέον ορίζονται στο άρθρο 45 του ν.4172/2013, των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών τους, μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζόμενων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των δύο διαχειριστικών περιόδων και αν σε κάποια προκύπτει ζημιά, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωθούν δύο διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. Τα ίδια ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις - φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά ποσοστό 20%.
 
6. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να είναι σε ισχύ διατάξεις αναπτυξιακών νόμων (ν.3908/2011 ) με τις οποίες παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, τα οποία σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αποτελούν ένα ακόμη μέτρο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη όλων γενικά των επιχειρήσεων.
 
7. Επιπλέον, όσον αφορά το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.
 
8. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις είναι συνάρτηση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, της ανάπτυξης της οικονομίας και της αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης. Κατόπιν των ανωτέρω, οι όποιες προτάσεις για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης μέσω της φορολογίας, βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας και λήψη μέτρων για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι βιομηχανίες γάλακτος, θα εξετασθούν προσεκτικά στο πλαίσιο των βελτιούμενων δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας.
 
Β. Με την περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α') αντικαταστάθηκε το Παράρτημα III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) περιορίζοντας τον αριθμό των αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία έχουν εφαρμογή οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.

Με το νέο αυτό Παράρτημα III προβλέφθηκε η διατήρηση στον μειωμένο συντελεστή 13% των ειδών βασικής διατροφής, μεταξύ των οποίων το γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας (Δ.Κ. 0401 έως και 0406), όπως έχουν συμπεριληφθεί στην περίπτωση 3, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του κόστους των νοικοκυριών αλλά και μια πιθανή μείωση της κατανάλωσης προϊόντων του γαλακτοπαραγωγικού κλάδου.
 
Σε κάθε περίπτωση εξάλλου, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας εξετάζει τα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή μειωμένων συντελεστών, με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία και με βασικό γνώμονα την φορολογική δικαιοσύνη, ιδιαιτέρως σε σχέση με αγαθά ευρείας κατανάλωσης που καλύπτουν βασικές.

 

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο