Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016
Υπ. Οικ. ΔΕΕΦ Α 1026204/11.02.2016

Δικαίωμα έκπτωσης τουριστικού γραφείου για ΕΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο

Υπ. Οικ. ΔΕΕΦ Α 1026204/11.02.2016


Σχετ.: Το από 27.8.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Με το ανωτέρω ηλεκτρονικό σας μήνυμα ζητάτε να σας πληροφορήσουμε εάν, τουριστικό γραφείο το οποίο έχει αγοράσει επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων, και το οποίο έχει λάβει βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ……. – Τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων) ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό, έχει δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ της αγοράς αλλά και των δαπανών συντήρησης και καυσίμων του εν λόγω αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

1. Με την περίπτωση ε της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προβλέπεται ότι δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες για την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, ……. καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά, ενώ με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης διευκρινίζεται ότι, η διάταξη δεν έχει εφαρμογή για τα προαναφερθέντα μεταφορικά μέσα, εφόσον αυτά προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

2. Με την παρ. 2 της Υποπαραγράφου ΣΤ.14 του ν. 4254/2014 (με την οποία αντικαταστάθηκε η προγενέστερη αντίστοιχη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012) προβλέφθηκε ότι «επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία … η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευόμενης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.»

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας (ολικής) εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό από τουριστικά γραφεία έχουν περιγραφεί σε σχετική υπουργική απόφαση (ΥΑ 15732/13.11.2012 ΦΕΚ Β 3053/18.11.2012).

Με τις διατάξεις αυτές δόθηκε η δυνατότητα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και τα τουριστικά γραφεία, να ασκούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μία επιπλέον δραστηριότητα, αυτή της ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ αυτοκινήτου (υπηρεσία rent a car) αλλά με οδηγό. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται προς τους πελάτες των τουριστικών γραφείων (ταξιδιώτες – τουρίστες) κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης μίσθωσης με ελάχιστη διάρκεια 6 ωρών τουλάχιστον.

3. Από τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας προκύπτει ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρότι έχει λάβει έγκριση για την παροχή υπηρεσίας ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ αυτοκινήτου με οδηγό προς τους (τουρίστες) πελάτες της, στην πραγματικότητα παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων με κόμιστρο (διενέργεια εκδρομών με εισιτήριο), η οποία ρητώς απαγορεύεται στα πλαίσια της έγκρισης που έχει λάβει.

Περαιτέρω είναι προφανές ότι η δυνατότητα που παρέχεται με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 30.4.ε του Κώδικα ΦΠΑ προϋποθέτει την νόμιμη άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε αυτό, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του πελάτη σας.

4. Κατόπιν των ανωτέρω δεν παρέχεται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αγοράς, δαπανών συντήρησης και καυσίμων, του συγκεκριμένου ΕΙΧ αυτοκινήτου της.
Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο