Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 24 Ιουνίου 2014
Υπ. Οικ. Πολ. 1091/02.04.2014

Καταβολή επί πλέον ανταλλάγματος από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Υπ. Οικ. Πολ. 1091/02.04.2014

ΣΧΕΤ. : Η υπ' αριθ. ΠΟΛ.1240/30.10.2013 εγκύκλιό μας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 4179/2013 (175 Α') με θέμα «Καθορισμός ανταλλάγματος για τη χρήση αιγιαλού», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 (285 Α΄) και με την οποία σας ζητήθηκε να προβείτε στον έλεγχο όλων των άνευ δημοπρασίας μισθώσεων, που αφορούσαν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, και είχαν υπαχθεί στην εν λόγω διάταξη για το έτος 2013, σας διευκρινίζουμε ότι στις περιπτώσεις που έχει συναφθεί απευθείας μίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πριν την ισχύ του άρθρου 25 του ν. 4179/2013 και μετά την εφαρμογή αυτού προκύπτει επιπλέον ποσόν προς καταβολή ως αντάλλαγμα, λόγω της δυσαναλογίας του μισθώματος, μεταξύ του υπολογισθέντος με την τιμή του δίκλινου δωματίου (1/4) και της τιμής που προκύπτει με βάση τις μισθωτικές αξίες της περιοχής, εφόσον:

α) ο Ο.Τ.Α. έχει συντάξει τροποποιητικό μισθωτήριο (μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας) και η επιχείρηση αρνείται να το συνυπογράψει να δίνεται άμεσα η εντολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να βεβαιώσει το οφειλόμενο ποσοστό του 20% επί του επιπλέον ανταλλάγματος,

β) ο Ο.Τ.Α. δεν έχει συντάξει νέο τροποποιητικό μισθωτήριο ή αρνείται να το συντάξει τότε το επιπλέον ποσό στο σύνολό του θα πρέπει να βεβαιώνεται επίσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο