Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
Υπ. Οικ.: Δ12Β 1035675/24.02.2014

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που καταβάλλονται σε ιδιωτικές κλινικές

Υπ. Οικ.: Δ12Β 1035675/24.02.2014

ΣΧΕΤ.: Η από 17.1.2014 αίτηση του ……...

Απαντώντας στη σχετική αίτηση που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας από το............................., αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν. 4172/2013, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους οριζόμενους από τις ίδιες διατάξεις συντελεστές κατά περίπτωση και συγκεκριμένα με συντελεστή 8% για την παροχή υπηρεσιών.

2. Με την αριθ. 1060204/25.05.1994/Πολ. 1131 εγκύκλιό μας είχε γίνει δεκτό ότι οι υπόχρεοι παρακράτησης διενεργούν παρακράτηση με συντελεστή 4% στο σύνολο της καθαρής αξίας του τιμολογίου στις περιπτώσεις εξόφλησης δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιωτικές κλινικές που παρέχεται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων.

3. Περαιτέρω, με την ίδια πιο πάνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι η παρακράτηση διενεργείται από την υπηρεσία ή τον υπόλογο κατά το χρόνο της καταβολής (πληρωμής) της αξίας των αγαθών ή των υπηρεσιών και ανεξάρτητα εάν εξοφλείται ολόκληρη η αξία του τιμολογίου αγοράς ή μέρος αυτής.

4. Με το αριθ. Δ12Β 1070914/28.05.2010 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι στις αμοιβές που καταβάλλει το Ι.Κ.Α. για κάθε είδους παροχή υπηρεσίας από ιδιωτικές κλινικές, θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8%, ανακαλούμενης της 1060204/25.05.1994/Πολ. 1131 διαταγής μας.

5. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, οι οποίες εφαρμόζονται για πληρωμές που πραγματοποιούνται από την 1.1.2014 και μετά, ορίζεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

6. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας με τη σχετική αίτηση προκύπτει ότι το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει, κατέβαλλε ποσοστό 90% του ποσού των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονταν από ιδιωτικές κλινικές προς αυτό για παροχή υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και νοσοκομειακής περίθαλψης, προς τους ασφαλισμένους του, εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την υποβολή τους, ενώ το υπόλοιπο 10% του ποσού κάθε φορολογικού στοιχείου καταβαλλόταν με την οριστική εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από το Ι.Κ.Α. Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας ανέκυψε το ερώτημα αν κατά την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού (10%) σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσης του αριθ. Δ12Β1070914/28.05.2010 εγγράφου μας (28.5.2010), για φορολογικά στοιχεία που είχαν εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, πρέπει να διενεργηθεί πρόσθετη παρακράτηση στο ποσό (90%) που είχε καταβληθεί πριν τις 28.5.2010, στο οποίο είχε παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έως τότε ισχύσασα για τις συγκεκριμένες αμοιβές αριθ. 1060204/25.05.1994/Πολ.1131 εγκύκλιό μας.

7. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι το αριθ. Δ12Β 1070914/28.05.2010 έγγραφό μας ισχύει για καταβολές που πραγματοποιούνται από την έκδοσή του και μετά, ανεξάρτητα αν τα σχετικά φορολογικά στοιχεία έχουν εκδοθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, προκύπτει ότι ο συντελεστής παρακράτησης φόρου εισοδήματος 8% δεν εφαρμόζεται αναδρομικά σε καταβολές που είχαν πραγματοποιηθεί πριν τις 28.5.2010 και αφορούσαν στο 90% του ποσού των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων, για τις οποίες είχε διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 4%, καθόσον σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης σε περίπτωση τμηματικών καταβολών εφαρμόζεται κάθε φορά ο οικείος συντελεστής παρακράτησης φόρου που ισχύει κατά το χρόνο καταβολής της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών.

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο