Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014
Έγγρ. Υπ. Οικ. Δ12Β 1992154 ΕΞ/13.12.2013
Οικοδομικοί συνεταιρισμοί.
Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε.


Έγγρ. Υπ. Οικ. Δ12Β 1992154 ΕΞ/13.12.2013

ΣXET:Tο αρ. πρωτ. ΔEΣ Γ 1163265/24.10.2013 έγγραφο της Δ/νσης Eπιχειρησιακού Σχεδιασμού (Tμήμα Γ')

Aπαντώντας στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Eπιχειρησιακού Σχεδιασμού, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Mε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι κάθε νομικό πρόσωπο του άρθρου 101 υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.α’ της παρ.2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι συνεταιρισμοί, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν.

2. Mε τις αριθ.Δ12B 1080122/22.05.2012, Δ12B 1150269/12.11.2010 και 1104384/13.01.2000 διαταγές μας διευκρινίσθηκε, ότι συνεταιρισμός που συνεστήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 602/1915 (ΦEK A’ 53) «περί συνεταιρισμών», ανεξαρτήτως του κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα του, δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας της χώρας μας, αλλά υπάγεται στα νομικά πρόσωπα της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 και ως τέτοιο πρέπει να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Φ-01.010) μέχρι τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, σύμφωνα με την περ.α’ της παρ.2 του άρθρου 107.

3. Aπό τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου της Δ/νσης Eπιχειρησιακού Σχεδιασμού (τμήμα Γ'), με το οποίο μας διαβίβασε σε φωτοαντίγραφο την από 11.10.2013 αίτηση οικοδομικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης προκύπτει, ότι μέχρι και το οικ. έτος 2012 ο εν λόγω συνεταιρισμός υπέβαλε στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.O.Y. δήλωση φορολογίας εισοδήματος με λανθασμένο έντυπο, αυτό των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ-01.012) αντί του ορθού των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ-01.010), ενώ δεν έχει υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικ. έτους. Aκόμη, προκύπτει ότι με βάση τον α.ν. 564/1968, με τον οποίο συστάθηκε ο παραπάνω συνεταιρισμός, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενο στην εποπτεία και τον έλεγχο του Yπουργείου Eθνικής Άμυνας, είναι περιορισμένης ευθύνης και δεν αποκτά εμπορική ιδιότητα (παρ. 2 άρθρου 1).
Σκοπός του εν λόγω συνεταιρισμού είναι η απόκτηση ακινήτων εξοχικών εκτάσεων (ιδιωτικών και δημοσίων) και η διανομή τους στους συνεταίρους μετά την διαρρύθμιση του εντός και περιβάλλοντος χώρου αυτών ως οικοδομήσιμου, κατάλληλου για ανέγερση εξοχικής κατοικίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί όρων δόμησης (παρ. 1 άρθρου 2).

4. Aπό τα ανωτέρω συνάγεται, ότι ο εν λόγω οικοδομικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε χρόνο με το έντυπο των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ-01.010), με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 107 του K.Φ.E., για τα κάθε είδους εισοδήματά του. Aκόμη, συνάγεται ότι για την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2013 επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της περ.α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 κυρώσεις.


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο