Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013
Υπ. Οικ. ΕΔΥΟ Πολ. 1243/11.11.2013

Επιστροφή αχρεωστήρως καταβληθέντων παραβολών.
Οδηγίες για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων που αφορούν ειδικό τέλος εκπρόθεσμου ελέγχου οχήματος σε ΙΚΤΕΟ από τις Δ.Ο.Υ. που τα προμήθευσαν


Υπ. Οικ. ΕΔΥΟ Πολ. 1243/11.11.2013

Σχετ.: 1160850/Φ26

Σχετ. εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων: 39025/4840/7.10.2013

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής με το θέμα εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, και προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σας γνωρίζουμε, τα ακόλουθα:

Η ως άνω επιστροφή (επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων που αφορούν ειδικό τέλος εκπρόθεσμου ελέγχου οχήματος σε ΙΚΤΕΟ από τις Δ.Ο.Υ. που τα προμήθευσαν) διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α') «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.» στις οποίες καθορίζονται και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την επιστροφή ποσών που έχουν εισπραχθεί οίκοθεν στη Δ.Ο.Υ. με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α ή με παράβολο.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των στοιχείων που συνοδεύουν τον τίτλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ), είναι και το διπλότυπο είσπραξης τύπου Α/παράβολο ώστε να αποφευχθεί πιθανή εκ νέου επιστροφή του ποσού. Εφόσον το διπλότυπο αυτό έχει κατατεθεί σε αρχή εκτός Δ.Ο.Υ., πρέπει να υπάρχει επ' αυτού σφραγίδα και υπογραφή Δημόσιας Αρχής επί σχετικής επισημειωματικής πράξης ότι το παρόν (διπλότυπο/παράβολο) δε χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε.

Επισημαίνεται, τέλος ότι σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί παραγραφής, με το άρθρο 90 ν.2362/1995, η παραγραφή της απαίτησης κατά του Δημοσίου για «αρχήθεν» αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντων ποσών είναι τριετής από της καταβολής, ενώ στην περίπτωση, κατά την οποία η καταβολή είναι κατ' αρχήν νόμιμη, αλλά εκ των υστέρων προκύπτει λόγος επιστροφής, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σημείο «επελεύσεως του επιγενόμενου λόγου» (σχετ. η 656/2002 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία κοινοποιήθηκε με την Πολ.1005/10.1.2003).

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο