Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 3 Απριλίου 2013
Α.Υ.Ο. Πολ. 1066/02.04.2013

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Α.Υ.Ο. Πολ. 1066/02.04.2013
           
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), και ειδικότερα:
α) τις διατάξεις του άρθρου 41,
β) τις διατάξεις του άρθρου 42,
γ) τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57,
δ) τις διατάξεις του άρθρου 64,
2. Τις διατάξεις του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160/20.9.2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και ειδικότερα τα άρθρα 4, 9 και 10.
3. Την υπ’ αριθ. 309891/14.12.2010 (ΦΕΚ 1966 Β΄/21.12.2010 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και ασφαλιστική ενημερότητα, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 235/23719/28.2.2012 (ΦΕΚ 500 Β΄/29.2.2012 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
4. Τις διατάξεις του νόμου 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ Α΄151/6.9.2010).
5. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 και 1405/06.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου Ε, Υποπαράγραφος Ε1 «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και λοιπές φορολογικές διατάξεις» του νόμου 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄22).
7. Την ΑΥΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).
8. Την ΑΥΟ Πολ. 1098/9.8.2007 (ΦΕΚ 1630/Β/17.8.07).
9. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.
10. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου και πιο αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου για την ορθή καταβολή του επιστρεπτέου φόρου, στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. που πραγματικά τα δικαιούνται,
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού της τάξεως των 480.000 ευρώ περίπου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που επιβαρύνει τις αποκτήσεις αγαθών και λήψεις υπηρεσιών (εισροές), στους αγρότες που έχουν υπαχθεί στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), ως εξής:

'Αρθρο 1
Δικαιούχοι επιστροφής - Βάση υπολογισμού της επιστροφής.

1. Δικαιούχοι επιστροφής του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους είναι οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ,  κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους, ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που ζητείται η επιστροφή έχουν μεταταχθεί σε άλλο καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους.

2. Βάση επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή, με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, αποτελεί το σύνολο των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων που προέρχονται από παράδοση αγροτικών προϊόντων από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, που πραγματοποιούν προς άλλο υποκείμενο στο φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση αγροτικών προϊόντων. Ως παράδοση αγαθών θεωρείται και η αξία αγροτικών προϊόντων που διατίθενται, ως αμοιβή σε είδος, για τη λήψη υπηρεσιών από άλλους υποκείμενους στο φόρο, όπως εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά κλπ. δικαιώματα.

3. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως υποκείμενοι στο φόρο θεωρούνται και το Δημόσιο, οι Περιφερειακές Διοικήσεις, Περιφερειακές Ενότητες οι Δήμοι, και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου ακόμη και αν οι δραστηριότητές τους απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, όπως τα νοσοκομεία, οι κλινικές κλπ.

4. Η επιστροφή που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, στην περίπτωση πωλήσεων αγροτικών  προϊόντων, τα οποία διατίθενται από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, πραγματοποιείται με έκπτωση στην περιοδική δήλωση που υποβάλλεται για τις εν λόγω πράξεις υπό το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας απόφασης.

 'Αρθρο 2
Αίτηση επιστροφής, απαραίτητα δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής της.

1. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο, σύμφωνα με το έντυπο που έχει καθιερωθεί με την ΑΥΟ Π.953/88 (έντυπο 010Α - ΦΠΑ έκδοση 2007), με την επισήμανση ότι στον Πίνακα Γ΄ «αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών» τα ακαθάριστα έσοδα θα συμπληρώνονται μόνο στη στήλη (6) του εντύπου αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς το συντελεστή επιστροφής. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
   
2. Η αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α., για την οποία χρησιμοποιείται το έντυπο Φ6 - έκδοση 2007, 010Α - ΦΠΑ, υποβάλλεται:
α) είτε απευθείας από τον αγρότη στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του, ή στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκεί μία από τις αγροτικές του εκμεταλλεύσεις.
β) είτε μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η συνεταιριστική οργάνωση.

Σε περίπτωση που η επιστροφή πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 3.β του άρθρου 5 και η Δ.Ο.Υ. υποβολής δεν διαθέτει τμήμα ελέγχου, η αίτηση διαβιβάζεται στη Δ.Ο.Υ. με τμήμα ελέγχου.

3. Με την αίτηση επιστροφής συνυποβάλλονται τα πρωτότυπα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ή του πρώην Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, από τα οποία προκύπτουν  τα ακαθάριστα έσοδα από την παράδοση των αγροτικών προϊόντων και την παροχή των αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Αν τα πρωτότυπα των στοιχείων έχουν υποβληθεί από τον αγρότη, για οποιοδήποτε λόγο, σε άλλη υπηρεσία και δεν επιστρέφονται σ' αυτόν, αρκεί η υποβολή των αντιγράφων τους στα οποία θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία αυτή ότι το πρωτότυπο έχει κατατεθεί και παραμένει σ' αυτή. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι ιδίως:

- τιμολόγια αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων,

- εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου,

- τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών προκειμένου για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών,

- τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από αγρότες, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά, κλπ. δικαιώματα),

- εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων.

4. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να υποβληθεί συμπληρωματική ή τροποποιητική αίτηση επιστροφής. Συμπληρωματική είναι η αίτηση επιστροφής η οποία περιλαμβάνει νέα φορολογικά παραστατικά, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση, ενώ τροποποιητική είναι αυτή με την οποία ζητείται η διόρθωση των αιτούμενων προς επιστροφή ποσών Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που με την τροποποιητική αίτηση προκύπτει ποσό επιστροφής μικρότερο αυτού που είχε αρχικά επιστραφεί, η διαφορά καταβάλλεται στο δημόσιο με υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με υποχρέωση καταβολής του πρόσθετου φόρου που ορίζεται για την εκπρόθεσμη δήλωση από το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή.

5. Αιτήσεις επιστροφής γίνονται δεκτές μόνο εάν το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται σε 20 ευρώ τουλάχιστον.

'Αρθρο 3
Λήψη στοιχείων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών στην αρχή κάθε έτους υποβάλει στο Υπουργείο αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή σε εξουσιοδοτημένο από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενο Οργανισμό αίτημα για τη λήψη ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2. Το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)  ή εξουσιοδοτημένος από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενος Οργανισμός, με βάση το άρθρο 6 του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151/6.9.2010 για τη διαλειτουργικότητα του μητρώου με άλλα πληροφορικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, παρέχει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικό αρχείο  στο οποίο περιλαμβάνονται οι αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του νόμου 3874/2010 και έχουν υποβάλλει Αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, ή Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του νόμου 3877/2010 εφόσον είναι υπόχρεοι. Το ανωτέρω ηλεκτρονικό αρχείο ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα ηλεκτρονικά αρχεία που λαμβάνει από τις συνεταιριστικές οργανώσεις, σύμφωνα με την περίπτωση δ) του άρθρου 4.

3. Στο ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 2, αναγράφεται η κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής κάθε αγρότη ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα. Με τον όρο «κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής», για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, εννοείται το ανώτατο ύψος ακαθαρίστων εσόδων που μπορεί να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, που λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες και με την εφαρμογή των συνήθων καλλιεργητικών πρακτικών ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα. 

'Αρθρο 4
Υποχρεώσεις των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις υποχρεούνται:

α) Να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις επιστροφής των αγροτών μαζί με τα παραστατικά της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και να μεριμνούν για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης και της αναλυτικής κατάστασης που περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

β) Να καταχωρίζουν τις αιτήσεις επιστροφής, ηλεκτρονικά σε συγκεντρωτικές καταστάσεις. Στις συγκεντρωτικές αυτές καταστάσεις αναγράφονται, για κάθε αγρότη ξεχωριστά, τουλάχιστον:

- ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος, 

- το συνολικό ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που  προέρχονται από  παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και  παροχές αγροτικών υπηρεσιών, όπως προκύπτει από τα παραστατικά της παραγράφου 3 του άρθρου 2,

- το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό, 

- ο αριθμός του τραπεζικού του λογαριασμού μαζί με το IBΑN της τράπεζας στην οποία τηρείται ο εν λόγω λογαριασμός. Η ένδειξη αυτή δεν απαιτείται προκειμένου για αιτήσεις που θα υποβληθούν, μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, το έτος 2013.

Ειδικά για αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν το έτος 2013, συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεί το «Βιβλίο μεταγραφής αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» που καθιερώθηκε με την ΑΥΟ Π.953/88, το οποίο μπορεί να συμπληρώνεται και χειρόγραφα. Για τις αιτήσεις αυτές υποβάλλεται ηλεκτρονικό αρχείο σε δισκέτα, το οποίο περιλαμβάνει τον ΑΦΜ του δικαιούχου αγρότη, το συνολικό ποσό επιστροφής και το ποσό 0,00.
 
γ) Να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις, μαζί με τις αιτήσεις των αγροτών και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.

δ) Να αποστέλλουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  ή στον εξουσιοδοτημένο από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενο Οργανισμό για κάθε ΑΦΜ δικαιούχου αγρότη, ηλεκτρονικές αναλυτικές καταστάσεις των φορολογικών  παραστατικών που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση επιστροφής, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

- το πλήθος και τη συνολική αξία των φορολογικών παραστατικών, ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα,

- το πλήθος και τη συνολική αξία των φορολογικών παραστατικών παροχής αγροτικών υπηρεσιών.

Με τους όρους «ομοειδής καλλιέργεια» και «ομοειδής ζωική μονάδα», για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται οι καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο, όπως έχουν κωδικοποιηθεί στο παράρτημα ΙΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ.  309891/14.12.2010 (ΦΕΚ 1966 Β΄/21.12.2010) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄160)», όπως ισχύει κάθε φορά, ενώ για τις εκμεταλλεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στο παραπάνω παράρτημα, λαμβάνεται υπόψη η κατάταξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

'Αρθρο 5
Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων επιστροφής
και διαδικασία καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού Φ.Π.Α.

Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται:

1. Να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις επιστροφής μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις φορολογικών παραστατικών που υποβάλλονται απευθείας από τους αγρότες και μετά από ένα σύντομο έλεγχο των παραστατικών και της ορθής μεταφοράς των ποσών των φορολογικών στοιχείων στην αίτηση επιστροφής, τις καταχωρούν στο σύστημα TAXIS.

2. Να παραλαμβάνουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, που υποβάλλονται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, και, μετά από ένα σύντομο έλεγχο τις καταχωρούν στο TAXIS.

3. Να ελέγχουν την ακρίβεια της μεταφοράς του συνολικού ποσού επιστροφής από τις αιτήσεις των δικαιούχων αγροτών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Για αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν το έτος 2013, ο έλεγχος αυτός αφορά το ηλεκτρονικό αρχείο που υποβάλλεται σε δισκέτα από τις συνεταιριστικές οργανώσεις.

4. Με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτημένου από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενου Οργανισμού που αναρτάται στο INTRANET από τη ΓΓΠΣ, προβαίνουν σε σύγκριση του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής με τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής κάθε δικαιούχου που περιλαμβάνεται στο εν λόγω αρχείο, και:
  
α) Εφόσον το συνολικό ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής δεν υπερβαίνει τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής του αιτούντος, πραγματοποιούν την επιστροφή χωρίς περαιτέρω έλεγχο, εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, εκτός εάν ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. διαθέτει στοιχεία ή πληροφορίες με βάση τα οποία υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες καταστρατήγησης των διατάξεων.  
   
β) Σε αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή πραγματοποιείται μετά από προσωρινό φορολογικό έλεγχο και αν κριθεί απαραίτητο μετά από τακτικό έλεγχο.    

5. Αν η επιστροφή πραγματοποιείται μετά από έλεγχο, το ποσό του επιστρεπτέου Φ.Π.Α. καταβάλλεται στο δικαιούχο το αργότερο εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

6. Η επιστροφή του φόρου γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και την έκδοση ΑΦΕΚ.

7. Το ποσό της επιστροφής Φ.Π.Α., κατατίθεται στον προσωπικό λογαριασμό τραπέζης που έχει υποδειχθεί από τον αγρότη στην αίτηση επιστροφής. Στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από τους κληρονόμους, το ποσό της επιστροφής αποδίδεται στα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων το έτος  2013 το ποσό της  επιστροφής θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των αγροτών που έχουν δηλωθεί από τους ίδιους στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για την καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων τους. Το ΑΦΕΚ εκδίδεται στο όνομα της συνεταιριστικής οργάνωσης. Μετά από τους τυχόν συμψηφισμούς θα παραδίδεται στη συνεταιριστική οργάνωση αναλυτική εκτύπωση αίτησης επιστροφής που θα περιλαμβάνει και τους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και τα διπλότυπα είσπραξης που έχουν εκδοθεί για τους συμψηφισμούς. Η Δ.Ο.Υ. θα καταθέτει με εντολή μεταφοράς το υπόλοιπο ποσό για κάθε ΑΦΕΚ σε  ανέγκλητο λογαριασμό που πρέπει να δημιουργήσουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης. Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των ποσών επιστροφής ΦΠΑ στον ανέγκλητο λογαριασμό, οι συνεταιριστικές οργανώσεις υποχρεούνται να καταθέσουν τα επιστρεφόμενα ποσά χωρίς καμία παρακράτηση και στο ακέραιο στο λογαριασμό κάθε δικαιούχου αγρότη και να επιστρέψουν, εντός είκοσι  (20) εργασίμων ημερών, συνολικό για κάθε ΑΦΕΚ extrait της Τράπεζας από το οποίο αποδεικνύεται η καταβολή αυτή και στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά ο αριθμός του ΑΦΕΚ. Ποσά που ενδεχομένως δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν απ’ ευθείας στους  λογαριασμούς δικαιούχων αγροτών επιστρέφονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επιστραφούν απευθείας στους αγρότες. 

'Αρθρο 6
Αμοιβή συνεταιριστικών οργανώσεων.

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις, για τις υπηρεσίες τους στη διαδικασία επιστροφής του φόρου στους αγρότες, δικαιούνται αποζημίωσης η οποία ορίζεται σε οκτώ 8 ευρώ, ανά αίτηση επιστροφής που διεκπεραιώνουν. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από το δημόσιο με την έκδοση σχετικής απόφασης και ΑΦΕΚ.

'Αρθρο 7
Λοιπές Διατάξεις

1. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας καταργούνται:

α) Η Α.Υ.Ο. Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).

β) Κάθε άλλη απόφαση που ρυθμίζει διαφορετικά  τα θέματα που ρυθμίζονται με την απόφαση αυτή.

2. Η ΑΥΟ ΠΟΛ.1098/9.8.2007 (ΦΕΚ 1630/Β/17.8.07) συνεχίζει να ισχύει.

Έναρξη ισχύος.

1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για τις αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που θα υποβληθούν από το 2013 και εφεξής.

Ειδικά για το έτος 2013 οι αιτήσεις επιστροφής υποβάλλονται από 2.4.2013. Αιτήσεις επιστροφής που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων θα πρέπει να επανυποβληθούν.  
     
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο