Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013
Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1036890/27.02.2013
Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. Πολ. 1083/2003

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1036890/27.02.2013
ΣΧΕΤ.: Η από 22.2.2013 αίτησή σας.

Με την ως άνω σχετική αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας, εφαρμοζομένων των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. Πολ. 1061/01.07.2004, απαλλάσσεται από τη σήμανση των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης επί των ιδιόκτητων οχημάτων σας, ενώ κατόπιν σχετικής αίτησής σας, σας επιτρεπόταν η κατά διάφορο τρόπο θεώρηση των ως άνω εκδιδομένων στοιχείων με σχετική απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., η οποία ωστόσο παύει να ισχύει από 1.1.2013. Επιπλέον, μας γνωρίζετε ότι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχατε ακαθάριστα έσοδα 1.319.310,42 ευρώ και μέσο όρο προσωπικού 9,7 άτομα και ρωτάτε εάν μπορείτε να εκδίδετε τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία σας επί του αυτοκινήτου, που απαλλάσσονται της σήμανσης, χωρίς θεώρηση εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης β3 της παρ.1 της Α.Υ.Ο.Ο. Πολ. 1083/02.06.2003.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. Πολ. 1061/01.07.2004, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής σήμανσης με μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά εκτός εγκατάστασης επί οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 1 του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ.Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012) και της ΑΥΟΟ Πολ. 1083/02.06.2003.

2. Περαιτέρω, με την εγκύκλιό μας Πολ. 1198/23.07.2002 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. Πολ. 1166/2002 (η οποία κωδικοποιήθηκε και ισχύει με την Α.Υ.Ο.Ο. Πολ. 1083/02.06.2003), διευκρινίστηκε ο τρόπος υπολογισμού του ορίου ακαθαρίστων εσόδων και του μέσου όρου προσωπικού, βάσει των οποίων κρίνεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των επιμέρους περιπτώσεων που ορίζει η Α.Υ.Ο.Ο. Πολ. 1083/02.06.2003.

3. Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρίας σας ανήλθε σε 9,7 άτομα, παρεχόμενης της δυνατότητας στρογγυλοποίησης του αριθμού αυτού στην πλησιέστερη μονάδα, δηλαδή με μέσο όρο προσωπικού 10 ατόμων και ακαθάριστα έσοδα άνω των 900.000 €, πληροίτε τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β3 της παρ.1 της Α.Υ.Ο.Ο. Πολ. 1083/02.06.2003 και μπορείτε να εκδίδετε τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία επί των οχημάτων σας (που απαλλάσσονται από τη σήμανση με βάση την εξαίρεση που καθιέρωσε η Α.Υ.Ο.Ο. Πολ. 1061/01.07.2004, η οποία εξακολουθεί να ισχύει), για τα οποία υποχρεούστε σε θεώρηση βάσει των διατάξεων του άρθρου 9§1 του Κ.Φ.Α.Σ., αθεώρητα με την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟ Πολ. 1083/2003».

Σημειώνεται τέλος, ότι η ισχύς της Απόφασης του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. με την οποία σας είχε επιτραπεί η κατά διάφορο τρόπο θεώρηση των στοιχείων σας, παύει από 1.1.2013, παρατεινόμενης της προθεσμίας με την Πολ. 1004/04.01.2013 έως την 28.2.2013.


Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο