Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013
Υπ. Οικ. Πολ. 1037/22.02.2013

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 13-21 του ν. 2648/1998, όπως ισχύουν.

Υπ. Οικ. Πολ. 1037/22.02.2013

Σχετ. έγγραφα:
1) Πολ.1055/12.05.2010, Οδηγίες εφαρμογής του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α')
2) Πολ.1170/10.08.2012 Κοινοποίηση διατάξεων παρ. 1-4 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α') και παρ. 9 του άρθρου 26 ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43')

Σε συνέχεια των δύο ανωτέρω εγκυκλίων περί διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των διατάξεων των άρθρων 13-21 ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238Α'), όπως ισχύουν, και λόγω της ανάγκης που ανέκυψε για περαιτέρω διευκρινίσεις μετά από σχετικά ερωτήματα των Δ.Ο.Υ, σημειώνουμε τα κάτωθι, τα οποία και θα πρέπει να ακολουθούνται από τη γνωστοποίηση της παρούσης εφεξής, προκειμένου για την ομοιόμορφη και ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Ι. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά του φακέλου που συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, το παράβολο που καταβάλλεται και το πότε υλοποιείται η σχετική απόφαση επισημαίνουμε:
α) Δικαιολογητικά του φακέλου. Στον προς εξέταση φάκελο που συνοδεύει την αίτηση για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από το αρμόδιο όργανο πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν:
- Η πρωτότυπη αίτηση του οφειλέτη
- Το πρωτότυπο παράβολο
- Το ειδικό κατά περίπτωση έντυπο συμπληρωμένο με τα κριτήρια του άρθρου 17 του ν. 2648/1998 και την άποψη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου επί του σχετικού αιτήματος
- Αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης)
- Αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης), στους οποίους θα εμπεριέχεται και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή
- Πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και
- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει προσκομισθεί από τον αιτούντα, προκειμένου να τεκμηριωθεί η οικονομική του αδυναμία

β) Παράβολο. Γενικά, προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής είναι να έχει ήδη πληρωθεί το προβλεπόμενο παράβολο. Στην περίπτωση που με το ίδιο αίτημα ζητείται διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, μέρος των οποίων ρυθμίζεται για πρώτη φορά, άλλο για δεύτερη και τέλος ένα μέρος για τρίτη, πρέπει να καταβάλλονται ισάριθμα παράβολα για όλες τις ως άνω επιμέρους διευκολύνσεις. Αίτημα χορήγησης τρίτης διευκόλυνσης χωρίς να κατατεθεί η προβλεπόμενη (άρθρ. 18 παραγρ. 3 περ. γ του ν.2648/1998) εγγυητική επιστολή δεν εξετάζεται και συνεπώς στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται παράβολο.

γ) «Υλοποίηση» απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.
- Η απόφαση της διευκόλυνσης «υλοποιείται» με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε εντός τριμήνου από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Μόνον τότε επέρχονται οι έννομες συνέπειες που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 2648/1998, και κυρίως τα ευεργετήματα του άρθρου 19. Μέχρι την πληρωμή δηλαδή της πρώτης δόσης, το χρέος θεωρείται μη ρυθμισμένο, παρά την έκδοση της απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης.
- Πρώτος μήνας ισχύος της διευκόλυνσης θεωρείται ο μήνας εντός του οποίου καταβλήθηκε η πρώτη δόση.
- Υπενθυμίζεται ότι, αν η σχετική απόφαση δεν υλοποιηθεί μέσα στο προβλεπόμενο τρίμηνο, η διευκόλυνση θεωρείται απωλεσθείσα και, εφόσον επιθυμείται η ρύθμιση του συγκεκριμένου χρέους, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για νέα (δεύτερη ή τρίτη κατά περίπτωση) διευκόλυνση.

II. Σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων πρώτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλών επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α) Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά: Για την επανεξέταση αιτήματος διευκόλυνσης απαιτείται να υπάρχει αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη διευκόλυνση. Η εν λόγω οικονομική αδυναμία μπορεί να είναι διαρκής (να υπήρχε δηλαδή και πριν τη χορήγηση της πρώτης διευκόλυνσης) ή «επιγενόμενη», λόγω μεταγενέστερης δηλαδή μεταβολής των οικονομικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση από τα εισοδήματα του οφειλέτη και τα λοιπά στοιχεία που αυτός έχει συνυποβάλει πρέπει να προκύπτει ότι η καταβολή των ανωτέρω δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης καθίσταται προβληματική έως αδύνατη.

β) Κατά την υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα πρέπει να εξετάζεται:
- Πρώτον, εάν το αίτημα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, ήτοι εντός δύο μηνών από την τελευταία εμπρόθεσμη καταβολή δόσης και
- Δεύτερον, εάν η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής παραμένει ενεργή και δεν έχει απωλεσθεί. Μάλιστα ο δεύτερος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα στάδια της επανεξέτασης, ήτοι τόσο κατά τη συζήτηση του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο, όσο και κατά τη υλοποίηση της απόφασης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς η επανεξέταση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις θεωρείται συνέχεια της χορηγηθείσας πρώτης διευκόλυνσης.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο