Τρίτη, 30 Μαϊου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010
Υπ. Οικ. Πολ. 1167/19.11.2010

Διεθνείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Έναρξη εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας-Αζερμπαϊτζάν,Ελλάδας-Μαρόκου, Ελλάδας-Σερβίας και Ελλάδας-Τυνησίας.

Υπ. Οικ. Πολ. 1167/19.11.2010

Σας γνωρίζουμε ότι από 1 Ιανουαρίου 2011, θα τεθούν σε εφαρμογή οι Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος μεταξύ:

1.

Ελλάδας & Μαρόκου

Ν.3820/2010 - Φ.Ε.Κ.19 τ.Α/16.02.2010

2.

Ελλάδας & Σερβίας

Ν. 3825/2010 & - Φ.Ε.Κ. 88 τ.Α/25.02.2010

3.

Ελλάδας & Αζερμπαϊτζάν

Ν. 3826/2010 - Φ.Ε.Κ. 29 τ.Α/25.02.2010

4.

Ελλάδας & Τυνησίας

Ν. 3742/2009 - Φ.Ε.Κ. 23 τ.Α/29.09.2010

Για διευκόλυνσή σας,επισυνάπτεται συγκεντρωτικός πίνακας με όλες τις Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Στον εν λόγω πίνακα συμπεριλαμβάνονται και τα ως άνω αναφερόμενα κράτη.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Έκδοση 24.11.2010

ΧΩΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ

Φ.Ε.Κ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αζερμπαϊτζάν

Ν.3826/2010

29/2010

19.02.2009

29.09.2010

01.01.2011

2

Αίγυπτος

Ν.3484/2006

170/2006

27.11.2004

23.08.2006

01.01.2007

3

Αλβανία

Ν.2755/1999

252/1999

14.07.1995

13.12.2000

01.01.2001

4

Αρμενία

Ν.3014/2002

103/2002

12.05.1999

18.07.2002

01.01.2003

5

Αυστρία

Ν.Δ. 994/1971

210/1971

(αναθεώρηση)

Ν.3724/2008

253/2008

18.07.2007

01.04.2009

01.01.2010

6

Βέλγιο

Ν.Δ.117/1969

41/1969

(αναθεώρηση)

Ν.3407/2005

266/2005

25.05.2004

30.12.2005

01.01.2005

7

Βουλγαρία

Ν.2255/1994

195/1994

15.02.1991

Πρωτόκολλο

Ν.2927/2001

140/2001

22.01.2002

01.01.2002

8

192/1964

Γαλλία

Ν.Δ.4386/1964

&73/1965

21.08.1963

31.12.1964

31.01.1965

9

Γερμανία

Α.Ν.52/1967

134/1967

18.04.1966

09.12.1967

01.01.1964

10

Γεωργία

Ν.3045/2002

198/2002

10.05.1999

20.10.2002

01.01.2003

11

Δανία

Ν.1986/1991

189/1991

18.05.1989

18.01.1992

01.01.1992

12

Ελβετία

Ν.1502/1984

192/1984

16.06.1983

21.02.1985

01.01.1986

13

Εσθονία

Ν.3682/2008

145/2008

04.04.2006

17.04.1997

01.01.2009

14

Ην. Βασίλειο

Ν.Δ.2732/1953

329/1953

25.06.1953

15.01.1954

01.01.1951
01.07.1952

15

Ην. Πολιτείες

Ν.Δ.2548/1953

231&333/1953

20.02.1950

30.12.1953

30.12.1953

16

Ινδία

Ν.Δ.4580/1966

235/1966

11.02.1965

17.03.1965

01.01.1964

17

Ιρλανδία

Ν.3300/2004

262/2004

24.11.2003

29.12.2004

01.01.2005

18

Ισλανδία

Ν.3684/2008

147/2008

07.07.2008

01.01.2009

19

Ισπανία

Ν.3015/2002

104/2002

24.10.1995

06.03.1998

01.01.1999

20

Ισραήλ

Ν.2572/1998

12/1998

04.12.2000

06.03.1998

01.01.2003

21

Ιταλία

Α.Ν. 23/1967

109/1967

(αναθεώρηση)

Ν.1927/1991

17/1991

03.09.1987

20.09.1991

01.01.1984

22

Κατάρ

Ν.3823/2010

22/2010

27.10.2008

20.03.2010

01.01.2011

23

Κίνα

Ν.3331/2005

83/2005

03.06.2002

11.11.2005

01.01.2006

24

Κορέα

Ν.2571/1998

11/1998

20.03.1995

10.07.1998

01.01.1999

25

Κουβέιτ

Ν.3330/2005

82/2005

02.03.2003

20.04.2005

01.01.2006

26

Κροατία

Ν.2653/1998

250/1998

18.10.1996

18.12.1998

01.01.1999

27

Κύπρος

Α.Ν.573/1968

223/1968

30.03.1968

16.01.1969

01.01.1967

28

Λετονία

Ν.3318/2005

46/2005

27.03.2002

07.03.2005

01.01.2006

29

Λιθουανία

Ν.3356/2005

52/2005

15.05.2002

05.12.2005

01.01.2006

30

Λουξεμβούργο

Ν.2319/1995

127/1995

22.11.1991

26.08.1995

01.01.1999

31

Μάλτα

Ν.3681/2008

144/2008

13.10.2006

30.08.2008

01.01.2009

32

Μαρόκο

Ν.3820/2010

19/2010

20.03.2007

17.11.2010

01.01.2011

33

Μεξικό

Ν.3406/2005

265/2005

13.04.2004

07.12.2005

01.01.2006

34

Μολδαβία

Ν.3357/2005

153/2005

29.03.2004

11.07.2005

01.01.2006

35

Ν. Αφρική

Ν.3085/2002

319/2002

19.11.1998

19.02.2003

01.01.2004

36

Νορβηγία

Ν.1924/1991

16/1991

27.04.1988

16.09.1991

01.01.1992

37

Ολλανδία

Ν.1455/1984

89/1984

16.07.1981

17.07.1984

01.01.1981

38

Ουγγαρία

Ν.1496/1984

178/1984

25.05.1983

17.02.1985

01.01.1985

39

Ουκρανία

Ν.3046/2002

199/2002

06.11.2000

26.09.2003

01.01.2004

40

Ουζμπεκιστάν

Ν.2659/1998

268/1998

01.04.1997

15.01.1999

01.01.1999

41

Πολωνία

Ν.1939/1991

37/1991

20.11.1987

28.09.1991

01.01.1991

42

Πορτογαλία

Ν.3009/2002

90/2002

02.12.1999

13.08.2002

01.01.2003

43

Ρουμανία

Ν.2279/1995

9/1995

17.09.1991

07.04.1995

01.01.1996

44

Ρωσία

Ν.3047/2002

200/2002

26.06.2000

01.01.2008

(μερική τροποποίηση)

Ν.3679/2008

142/2008

10.05.2007

20.12.2007

01.01.2009

45

Σαουδική Αραβία

Ν.3821/2010

20/2010

19.06.2008

01.04.2010

01.01.2011

46

Σερβία

Ν.3825/2010

88/2010

11.11.2008

08.06.2010

01.01.2011

47

Σλοβακία

Ν.1838/1989

86/1989

23.10.1986

23.05.1989

01.01.1990

48

Σλοβενία

Ν.3084/2002

318/2002

05.06.2001

08.12.2003

01.01.2004

49

Σουηδία

Ν.4300/1963

73/1963

06.10.1961

20.08.1963

01.01.1964

50

Τουρκία

Ν.3228/2004

32/2004

02.12.2003

05.03.2004

01.01.2005

51

Τσεχία

Ν.1838/1989

86/1989

23.10.1986

23.05.1989

01.01.1990

52

Τυνησία

Ν.3742/2009

23/2009

31.10.1992

29.09.2010

01.01.2011

53

Φινλανδία

Ν.1191/1981

206/1981

20.01.1980

23.08.1981

01.01.1982

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1084/26.05.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (ΕΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (ΕΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26.5.2023.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/22.05.2023
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072/18.05.2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.07.2000 (Β 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε. με Α.Φ.Μ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/23.05.2023
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων
Κ.Υ.Α. Α 1082/26.05.2023
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο