Έσοδα - Έξοδα

Παρουσίαση Προγράμματος

Βασικάπλεονεκτήματα της Εφαρμογής ΛΟΓΙΣΤΗΣ Έσοδα – Έξοδα :

 

 • Πρωτοποριακή τεχνολογία που παρέχει τη μέγιστη ταχύτητα και ευχρηστία
 • Εύκολη εγκατάσταση
 • Ευχρηστία με την χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου (F5 – F9 κλπ.)
 • Παραθυρικό περιβάλλον
 • Χειρισμός πολλαπλών παραθύρων (MDI)
 • Δυνατότητα παρακολούθησης απεριορίστου αριθμού εταιρειών με απεριόριστες χρήσεις σε κάθε εταιρεία
 • Πλήρης διαχείριση Εσόδων-Εξόδων, Φ.Π.Α. Παγίων, Φορολογίας Εισοδήματος, Συναλλοσομένων, Εγγραφών, Λογαριασμών
 • Μητρώο Παγίων
 • Απογραφή
 • Αυτόματη συμπλήρωση Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ και Εκκαθαριστικής
 • Αποστολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω διαδικτύου (internet) στο taxisnet
 • Αυτόματη συμπλήρωση του Εντύπου Ε3
 • Λογιστικός – Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος (Μ.Σ.Κ.Κ.) και μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης
  (Οριζόντια – Κάθετη)
 • Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης
 • Πολλαπλές εκτυπώσεις βιβλίων
 • Δυνατότητα μεταφοράς πελατών, προμηθευτών, Λογιστικού Σχεδίου, κτλ. από άλλη εταιρεία
 • Μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης εκτυπώσεων
 • Παρακολούθηση Φόρων (Δημοτικός Φόρος κ.τ.λ.)
 • Διαχείριση υποκαταστημάτων
 • Εκτύπωση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων για κάθε υποκατάστημα ή και συγκεντρωτικά.
 • Μαζικές Εκτυπώσεις Εντύπων και Καταστάσεων για πολλές Εταιρείες
 • Διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (Backup – Restore)
 • Εκτύπωση Κατάστασης Απαλλασσόμενων Εκροών   
 • Δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης (Update) της εφαρμογής μέσω internet