Λογιστής

Γενική Λογιστική

SampleΈχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους λογιστές, ο όμιλος Επιχειρήσεων ΤΟΤΣΗ ΑΕΒΕ και η Optisoft σχεδίασαν την εφαρμογή ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, με βασικά πλεονεκτήματα την αξιοπιστία, την ευκολία χρήσης, την ταχύτητα, αλλά και την αποτελεσματική παρακολούθηση των αναγκών των πελατών τους, σε συνδυασμό με απόλυτη ακρίβεια και γνώση που πηγάζει από την πολύχρονη παρουσία του περιοδικού ΛΟΓΙΣΤΗΣ.

Η εφαρμογή ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ,είτε ενσωματωμένη στην εφαρμογή ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είτε αυτόνομη, καλύπτει πλήρως όλες τις λογιστικές και χρηματοοικονομικές διαδικασίες.