Logistis
Έκδοση 10η (2022)
Ενημερωμένη και με το Ν. 4816/2021
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Χρήστος Ν. Τότσης
Αθανάσιου Δ. Μάρκου
Δικηγόρων Οικονομολόγων
Κώδικες Φορολογικής Νομοθεσίας


Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) και Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ)
Ενημερωμένος και με το νόμο 4541/2018
Έκδοση 4η (2018), Σελ. 478
ISBN ---
Τιμή :50 €
αγορά
Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) και Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ)

Περιεχόμενα

- Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) ('Αρθρα 43-120 Ν. 4072/2012)
- Κώδικας Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) Ν. 3190/1955
- Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) ('Αρθρα 249-270 Ν. 4072/2012)
- Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) ('Αρθρα 271-284 Ν. 4072/2012)
- Αφανής εταιρεία ('Αρθρα 285-292 Ν. 4072/2012)
- Κοινοπραξία ('Αρθρο 293 Ν. 4072/2012)
- Κωδικοποίηση του Ν. 3419/2005 «Περί του Γενικού Εμπορικού Μητρώου» (Γ.Ε.ΜΗ.)
- Κωδικοποίηση του Ν. 4441/2016 «Περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
- Κ.Υ.Α. 63577/13.6.2018 Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομεριών και λοιπων θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μια στάσης για τη σύσταση εταιρειών
- Υπόδειγμα καταστατικού ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας
- Οι λογιστικοί χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της ΙΚΕ
- Διευκρινιστικές εγκύκλιοι - Αποφάσεις
- Αλφαβητικό ευρετήριο (Ι.Κ.Ε.-Ε.Π.Ε.)