Logistis
Έκδοση 10η (2022)
Ενημερωμένη και με το Ν. 4816/2021
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Χρήστος Ν. Τότσης
Αθανάσιου Δ. Μάρκου
Δικηγόρων Οικονομολόγων
Κώδικες Φορολογικής Νομοθεσίας


Κώδικας Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Έκδοση 24η (2022), Σελ. 826

Ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4949/2022

ISBN --
Τιμή :60 €
αγορά
Κώδικας Α.Ε. & Ε.Π.Ε.


ΠΡΟΛΟΓΟΣ 24ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Η προηγούμενη 23η έκδοση του Κώδικα Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4646/2019. Έκτοτε και μέχρι σήμερα εκδόθηκαν οι νόμοι 4664/2020, 4712/2020, 4714/2020, 4745/2020, 4790/2021, 4796/2021, 4811/2021, 4818/2021, 4864/2021, 4872/2021, 4876/2021, 4916/2021, 4919/2022, 4932/2022, 4935/2022 και 4949/2022. Από τους ανωτέρω νόμους πρέπει να γίνει ειδική μνεία στο νόμο 4919/2022 με τον οποίο εισάγεται η Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) με ταυτόχρονη κατάργηση των άρθρων 85-114 του ν. 4635/2019 (Α' 167), περί Γ.Ε.ΜΗ., και των άρθρων 1-9α του ν. 4441/2016 (Α' 227), περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει την κωδικοποίηση του νόμου 4548/2018 «περί Α.Ε.» ενημερωμένη με τους νόμους 4712/2020, 4714/2020, 4796/2021, 4799/2021, 4811/2021, 4916/2022, την κωδικοποίηση του νόμου 3190/1955 «περί Ε.Π.Ε.» ενημερωμένη με τους νόμους 4811/2021, 4872/2021,4933/2022, το νόμο 4601/2019 «Περί Εταιρικών Μετασχηματισμών» και το νόμο 4919/2022 με τον οποίο εισάγεται η Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Η παρούσα έκδοση είναι εμπλουτισμένη με Παραρτήματα που περιλαμβάνουν κωδικοποίηση του νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ενημερωμένη με τους νόμους 4818/2021 και 4876/2021 και το νόμο 4935/2022 για τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και πολλές άλλες χρήσιμες νομοθετικές διατάξεις.

Σε ειδικό παράρτημα του βιβλίου υπάρχουν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, τα οποία έχουν συνταχθεί από τον κ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΗ, όπως και ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που περιλαμβάνουν το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α 227) και στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018 (Α 104), όσον αφορά την Α.Ε. και στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α 91), όσον αφορά την Ε.Π.Ε.

Στις υποσημειώσεις του βιβλίου αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάξεις, καθώς και η έναρξη ισχύος αυτών. Επίσης αναφέρονται και οι παλαιές διατάξεις που αντικαταστάθηκαν ή καταργήθηκαν. Τέλος οι δύο Κώδικες συνοδεύονται, εκτός από τους πίνακες περιεχομένων και από αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, κάτω από κάθε άρθρο παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις, οι αιτιολογικές εκθέσεις, η Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, σχετικές εγκύκλιοι και αποφάσεις, ενώ οι προστιθέμενες και οι τροποποιούμενες με τους ανωτέρω νόμους διατάξεις, τίθενται μέσα σε ράστερ για να τις εντοπίζει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ