Περιοδικό

Ηλεκτρονικός Λογιστής

Τεύχος 1/7/2019

  Ειδήσεις – Κρίσεις-Σχόλια
  Επιμέλεια: ρήστος Ν. Τότσης, Νικόλαος Χρ. Τότσης
  Παρέκταση παραγραφής από 5ετία σε 10ετία
  Του κ. Χρήστου Ν. Τότση
  Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί και φορολογικές υποχρεώσεις
  Του κ. Γιώργου Δαλιάνη
  Κίνητρα επενδύσεων για μονάδες παροχής κοινών υπηρεσιών
  Της κας. Τζένης Πάνου

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦOPOΛOΓIKH EΠIΘEΩPHΣH

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Περιοχή Μελών

Εγγραφή

Αναζήτηση
Το καλάθι είναι άδειο