Περιοδικό

Ηλεκτρονικός Λογιστής

Τεύχος 1/8/2017

  Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
  Του κ. Χρήστου Ν. Τότση
  Nα απλοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες του Γ.E.MH.
  Του κ. Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
  Δάνεια, πιστώσεις ή παροχή εγγυήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων βάσει E.Λ.Π.
  Του κ. Γεωργίου Στ. Αληφαντή
  Φορολογικό Ημερολόγιο
  Υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου
  Φορολογική Νομολογία
  (ΣτE 1738/2017, ολομ.)
  Φορολογική Νομοθεσία
  Νόμος 4474/2017
  Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις
  Μηνών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦOPOΛOΓIKH EΠIΘEΩPHΣH

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Περιοχή Μελών

Εγγραφή

Αναζήτηση
Το καλάθι είναι άδειο