Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018
Λιγότεροι έλεγχοι και πρόστιμα σε «μεγάλους» λόγω παραγραφής

Μείωση στον αριθμό των φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται σε οικονομικά ισχυρούς φορολογούμενους, καθώς επίσης και σημαντική συρρίκνωση των ποσών των φόρων και των προστίμων που βεβαιώνονται από τους ελέγχους αυτούς καταγράφουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις επιδόσεις του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, τα οποία αναρτήθηκαν πρόσφατα στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Η σημαντική μείωση των καταλογισμών φόρων και προστίμων σε πλούσιους φορολογουμένους, η οποία καταγράφεται φέτος, οφείλεται κυρίως στις παραγραφές χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος που αφορούσαν φυσικά πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, τα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονταν στις γνωστές πλέον λίστες μεγαλοκαταθετών του εσωτερικού και του εξωτερικού. Τις παραγραφές προκάλεσαν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκαν εντός του 2017 και περιόρισαν σημαντικά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πενταετής προθεσμία παραγραφής φορολογικών υποθέσεων μπορεί να παρατείνεται. Μεταξύ άλλων, η ύπαρξη καταθέσεων σε ελληνική τράπεζα ή η αποστολή εμβάσματος από ελληνική τράπεζα δεν αποτελεί «συμπληρωματικό στοιχείο» και συνεπώς δεν επεκτείνεται από 5 σε δέκα χρόνια ο χρόνος παραγραφής.

Ειδικά για την περίπτωση αυτή, υπάρχουν δεκάδες αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) που έσβησε πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από τους φοροελεγκτές, ακόμη και σε εμπλεκόμενους στις λίστες Λαγκάρντ και εμβασμάτων εξωτερικού.

Όπως προκύπτει από τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από το ΚΕΦΟΜΕΠ κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2018 δεν ξεπέρασαν το 44% του συνόλου των ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ κατά την ίδια περίοδο τα ποσά των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής ανήλθαν σε ποσοστό λίγο πάνω από το 2,6% του συνολικού ετήσιου στόχου που έχει τεθεί με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για όλο το 2018. Σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2017 οι έλεγχοι του ΚΕΦΟΜΕΠ ήταν λιγότεροι κατά 10,78%, ενώ τα ποσά των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν από την υπηρεσία αυτή ήταν μειωμένα κατά 85,7%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ:

1 Κατά το οκτάμηνο (το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου) του 2018, τα 11 Τμήματα Ελέγχου του ΚΕΦΟΜΕΠ:

- Ολοκλήρωσαν τη διενέργεια 240 ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, τη στιγμή που για όλο το 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διενέργεια 550 ελέγχων σε φορολογουμένους αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα με τον στόχο που έχει θέσει η ΑΑΔΕ στο επιχειρησιακό της σχέδιο. Δηλαδή, στο πρώτο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ ολοκλήρωσαν μόνο το 43,63% των ελέγχων που οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
- Βεβαίωσαν ποσά φόρων και προστίμων συνολικού ύψους μόλις 13,06 εκατ. ευρώ στα 240 φυσικά πρόσωπα με μεγάλο πλούτο τα οποία έλεγξαν, ενώ, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος, έως το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν βεβαιώσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους σε πλούσιους φορολογούμενους. Ουσιαστικά στους πρώτους 8 από τους 12 συνολικά μήνες του 2018, οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ καταλόγισαν ποσά φόρων και προστίμων που αντιστοιχούν μόλις στο 2,612% του στόχου που έχει τεθεί και για τους 12 μήνες του έτους.

2 Τα βεβαιωθέντα ποσά φόρων και προστίμων από το ΚΕΦΟΜΕΠ κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2018 είναι μειωμένα κατά 85,7% ή κατά 78,28 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με αυτά που βεβαιώθηκαν στο πρώτο οκτάμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, στο πρώτο οκτάμηνο του 2018 το ΚΕΦΟΜΕΠ βεβαίωσε -όπως ήδη αναφέραμε- φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους μόλις 13,06 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 είχε βεβαιώσει φόρους και πρόστιμα ύψους 91,34 εκατ. 

Ποινικές διώξεις
Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018:

- Υποβλήθηκαν από τις αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες 214 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Από τις αναφορές αυτές οι 180 αφορούσαν περιπτώσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ και ποσά συνολικού ύψους 307,47 εκατ. ευρώ.
- Εντοπίστηκαν συνολικά 805 φορολογούμενοι να οφείλουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,229 δισ. ευρώ στο Δημόσιο. Για τους φορολογούμενους αυτούς υποβλήθηκαν από τις αρμόδιες ΔΟΥ αναφορές προς την αρμόδια Αρχή για να διερευνηθεί εάν διαπράχθηκε το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι εν λόγω φορολογούμενοι κινδυνεύουν, ουσιαστικά, να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης για ξέπλυμα «μαύρου» ή «βρόμικου» χρήματος.


Πηγή: Ναυτεμπορική.gr


 

Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1192/12.10.2018
Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους.
Α.Α.Δ.Ε. Πολ.1191/12.10.2018
Θέση ή μη οχήματος σε αναγκαστική ακινησία λόγω αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 237/1986 όπως ισχύει
Α.Α.Δ.Ε. Πολ.1189/11.10.2018
Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»
Α.Α.Δ.Ε. Πολ.1185/02.10.2018
Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού
Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1176/24.09.2018
Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α 287) για ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές σε περιοχές της Αττικής της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
Περισσότερα »Επιμέλεια : Χρήστος Ν. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΟΤΣΗ
Τι πρόστιμο επιβάλλεται για την απώλεια βιβλίων και στοιχείων.
Αρθρο του Θεόδωρου Γ. Ψυχογυιού
Ο Θεσμός του συμψηφισμού απαιτήσεων και χρεών προς το Δημόσιο
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Οι κατασχέσεις που αντιμετωπίζουν οι οφειλέτες του Δημοσίου και η δυνατότητα άμυνας αυτών
Επιμέλεια Χρήστου Ν. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από το εξωτερικό
Αρθρο των δικηγόρων Σπύρου Στ. Δελλαπόρτα και Χρυσόστομου Π. Γκίκα
Η κοινοποίηση- επίδοση με συστημένη επιστολή και η παρερμηνεία του άρθρου 5 παρ. 5 του Κ.Φ.Δ.
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Δυνατότητα συμψηφισμού αφορολόγητων αποθεματικών από sale and lease back με φορολογικές ζημιές
Επιμέλεια Χρήστου Ν. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Ειδικός φόρος επί ακινήτων 15%
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο