Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018
Νέα Κυκλοφορία από τις Εκδόσεις Τότση Κώδικας ΙΚΕ (2018)

ΚΩΔΙΚΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ι.Κ.Ε.),

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ο.Ε.,Ε.Ε.) 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

   Η παρούσα 4η έκδοση του παρόντος Κώδικα περιλαμβάνει εκτός από την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) και τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε.,Ε.Ε.) που περιελάμβανε η προηγούμενη 3η έκδοση, και την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε.). Τούτο κρίθηκε αναγκαίο μετά τις θεμελιώδεις τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4541/2018 στις Ε.Π.Ε., ιδίως στην επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, τα εταιρικά μερίδια, τον τρόπο σύστασης της εταιρείας , τη δημοσιότητα, τη σύγκληση της συνέλευσης η οποία μπορεί να διεξάγεται πλέον και μέσω τηλεδιάσκεψης , τις αρμοδιότητες αυτής, την αναβίωση της εταιρείας και τη διαχείριση.

   Εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 3190/1955 « περί Ε.Π.Ε.» και την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 4072/2012 « περί Ι.Κ.Ε.. Ο.Ε. , Ε.Ε. κλπ» η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει και έξι παραρτήματα τα οποία βλ. στον Γενικό Πίνακα Περιεχομένων.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, οι τροποποιούμενες και προστιθέμενες νέα διατάξεις παρατίθενται σε ράστερ για να τις επισημαίνει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ

Κ.Υ.Α. Πολ. 1221/26.11.2018
Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α')
Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1224/05.12.2018
Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογράφης
Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1218/03.12.2018
Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.
Α.Α.Δ.Ε. Πολ.1223/10.12.2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α') για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Α.Α.Δ.Ε. Πολ. 1222/05.12.2018
Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων
Περισσότερα »ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο