Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014
www.capitaltax.gr
ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013
Υπ. Οικ. Πολ. 1037/22.02.2013

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 13-21 του ν. 2648/1998, όπως ισχύουν.

Υπ. Οικ. Πολ. 1037/22.02.2013

Σχετ. έγγραφα:
1) Πολ.1055/12.05.2010, Οδηγίες εφαρμογής του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α')
2) Πολ.1170/10.08.2012 Κοινοποίηση διατάξεων παρ. 1-4 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α') και παρ. 9 του άρθρου 26 ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43')

Σε συνέχεια των δύο ανωτέρω εγκυκλίων περί διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των διατάξεων των άρθρων 13-21 ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238Α'), όπως ισχύουν, και λόγω της ανάγκης που ανέκυψε για περαιτέρω διευκρινίσεις μετά από σχετικά ερωτήματα των Δ.Ο.Υ, σημειώνουμε τα κάτωθι, τα οποία και θα πρέπει να ακολουθούνται από τη γνωστοποίηση της παρούσης εφεξής, προκειμένου για την ομοιόμορφη και ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Ι. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά του φακέλου που συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, το παράβολο που καταβάλλεται και το πότε υλοποιείται η σχετική απόφαση επισημαίνουμε:
α) Δικαιολογητικά του φακέλου. Στον προς εξέταση φάκελο που συνοδεύει την αίτηση για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από το αρμόδιο όργανο πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν:
- Η πρωτότυπη αίτηση του οφειλέτη
- Το πρωτότυπο παράβολο
- Το ειδικό κατά περίπτωση έντυπο συμπληρωμένο με τα κριτήρια του άρθρου 17 του ν. 2648/1998 και την άποψη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου επί του σχετικού αιτήματος
- Αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης)
- Αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης), στους οποίους θα εμπεριέχεται και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή
- Πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και
- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει προσκομισθεί από τον αιτούντα, προκειμένου να τεκμηριωθεί η οικονομική του αδυναμία

β) Παράβολο. Γενικά, προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής είναι να έχει ήδη πληρωθεί το προβλεπόμενο παράβολο. Στην περίπτωση που με το ίδιο αίτημα ζητείται διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, μέρος των οποίων ρυθμίζεται για πρώτη φορά, άλλο για δεύτερη και τέλος ένα μέρος για τρίτη, πρέπει να καταβάλλονται ισάριθμα παράβολα για όλες τις ως άνω επιμέρους διευκολύνσεις. Αίτημα χορήγησης τρίτης διευκόλυνσης χωρίς να κατατεθεί η προβλεπόμενη (άρθρ. 18 παραγρ. 3 περ. γ του ν.2648/1998) εγγυητική επιστολή δεν εξετάζεται και συνεπώς στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται παράβολο.

γ) «Υλοποίηση» απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.
- Η απόφαση της διευκόλυνσης «υλοποιείται» με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε εντός τριμήνου από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Μόνον τότε επέρχονται οι έννομες συνέπειες που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 2648/1998, και κυρίως τα ευεργετήματα του άρθρου 19. Μέχρι την πληρωμή δηλαδή της πρώτης δόσης, το χρέος θεωρείται μη ρυθμισμένο, παρά την έκδοση της απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης.
- Πρώτος μήνας ισχύος της διευκόλυνσης θεωρείται ο μήνας εντός του οποίου καταβλήθηκε η πρώτη δόση.
- Υπενθυμίζεται ότι, αν η σχετική απόφαση δεν υλοποιηθεί μέσα στο προβλεπόμενο τρίμηνο, η διευκόλυνση θεωρείται απωλεσθείσα και, εφόσον επιθυμείται η ρύθμιση του συγκεκριμένου χρέους, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για νέα (δεύτερη ή τρίτη κατά περίπτωση) διευκόλυνση.

II. Σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων πρώτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλών επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α) Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά: Για την επανεξέταση αιτήματος διευκόλυνσης απαιτείται να υπάρχει αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη διευκόλυνση. Η εν λόγω οικονομική αδυναμία μπορεί να είναι διαρκής (να υπήρχε δηλαδή και πριν τη χορήγηση της πρώτης διευκόλυνσης) ή «επιγενόμενη», λόγω μεταγενέστερης δηλαδή μεταβολής των οικονομικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση από τα εισοδήματα του οφειλέτη και τα λοιπά στοιχεία που αυτός έχει συνυποβάλει πρέπει να προκύπτει ότι η καταβολή των ανωτέρω δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης καθίσταται προβληματική έως αδύνατη.

β) Κατά την υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα πρέπει να εξετάζεται:
- Πρώτον, εάν το αίτημα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, ήτοι εντός δύο μηνών από την τελευταία εμπρόθεσμη καταβολή δόσης και
- Δεύτερον, εάν η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής παραμένει ενεργή και δεν έχει απωλεσθεί. Μάλιστα ο δεύτερος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα στάδια της επανεξέτασης, ήτοι τόσο κατά τη συζήτηση του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο, όσο και κατά τη υλοποίηση της απόφασης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς η επανεξέταση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις θεωρείται συνέχεια της χορηγηθείσας πρώτης διευκόλυνσης.

Υπ. Οικ. Πολ. 1113/15.04.2014
Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Β2, των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Δ2 και της υποπαραγράφου Δ4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Α.Υ.Ο. Πολ 1081/19.03.2014
Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις
Υπ. Οικ. Πολ. 1109/14.04.2014
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α' (τροποποίηση διατάξεων ν. δ 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/07.04.2014)
Υπ. Οικ. Πολ. 1110/16.04.2014
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α'94) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα -ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
Α.Υ.Ο. Πολ. 1094/07.04.2014
Τροποποίηση της Πολ. 1050/17.02.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τ. Β/25.02.2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β', γ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013). Περίοδοι υποβολής (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014 Στατιστικά κατώφλια έτους 2014 (Intrastat) Eπίδομα (Δώρο) Πάσχα 2014 H εορτή της Πρωτομαγιάς 2014 Η αργία της 25ης Μαρτίου 2014 Επίδομα (Δώρο) Χριστουγέννων 2013 Η αργία της 25ης Δεκεμβρίου 2013 (Ημέρα Χριστουγέννων) Η αργία της 28ης Oκτωβρίου 2013 Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λπ. που μεταβιβάζονται στο έτος 2013 Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας από 1.12.2008
- Aρχεία για την ενημέρωση των αλλαγών
- Πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Συμπλήρωση της Δήλωσης Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων
- Aριθμητικά Kριτήρια για την υπαγωγή A.E. στον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.
- Ποιες A.E. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν Oρκωτούς Eλεγκτές
- Αμοιβές Ελεγκτών Α.Ε.Aρθρο του κ. Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Ασφαλιστικές εισφορές προς Ο.Α.Ε.Ε. μελών προσωπικών εταιρειών
Αρθρο του κ. Τάσου Νασόπουλου
Οι ταλαιπωρίες των διαδίκων στη Φορολογική Δικαιοσύνη ως και το αναλογικόν παράβολον επί ασκουμένων προσφυγών κατά πλειόνων της μιας συναφών πράξεων, εκδιδόμενων από φορολογικές και τελωνειακές αρχές
Αρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Η επιχειρούμενη κατάργηση της λογιστικοδιαχειριστικής οργάνωσης όλων των οικονομικών μονάδων της χώρας (Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) και αντικατάστασή της με μία παραλλαγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, διακρινόμενη από συνοπτική περιγραφή, πλήθος ασαφειών και πολλούς προαιρετικούς χειρισμούς, που εκ του ασφαλούς οδηγούν όλα αυτά σε λογιστική και φορολογική αναρχία και ασυδοσία
Αρθρο του κ. Χαράλαμπου Τσούση
Hλεκτρονική τιμολόγηση
Του κ. Σπύρου Αναγνώστου
Αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία των κατοίκων εξωτερικού με τους νόμους 3943/2011 και 4141/2013 και υποχρεώσεις αυτών σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2013
Αρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Ισολογισμός Εκκαθαρίσεως ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Oι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Aνώνυμης Eταιρείας
Αρθρο του κ. Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
H Γενική Συνέλευση των Mετόχων της A.E.
Αρθρο του κ. Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Mετατροπή E.Π.E. σε Προσωπική Eταιρεία (O.E.-E.E.)
Αρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Διανομή προμερισμάτων (προσωρινών μερισμάτων) από τις ανώνυμες εταιρείες
Προϋποθέσεις, φορολογία και λογιστικός χειρισμός (σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι και το N. 4110/2013)
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο