Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015
www.capitaltax.gr
ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).

Α.Υ.Ο. Πολ. 1077/04.04.2014

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. Δ6Α 1015213/28/01/2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994.

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4110/2013 (Α' 17).

4. Την 1041664/04.04.1995/Πολ. 1098 διαταγή μας με την οποία κοινοποιήθηκαν πίνακες με τους οποίους χαρακτηρίζονται οι περιοχές της Ελλάδας σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές.

5. Την 1044146/07.04.1995/Πολ. 1105 διαταγή μας με την οποία παρασχέθηκε το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας ή ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας δήμου ή κοινότητας, συγκρότησης επιτροπής κατά νομαρχία προκειμένου να επανακριθεί ο χαρακτηρισμός αυτός του δήμου ή της κοινότητας.

6. Το από 06.03.2014 Πρακτικό της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 που συστήθηκε με την Δ6Α 1024430/08.02.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

7. Ότι με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε:
1. Τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος-ενοικίου-μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:
α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις περιφερειακές ενότητες των νομών του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.
Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή.

2. Φορολογούμενοι οι οποίοι κατά την υποβολή των δηλώσεων οικονομικού έτους 2014 επικαλούνται επαναχαρακτηρισμό περιοχής με βάση τέτοια απόφαση, θα πρέπει να συνυποβάλουν και φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης του νομάρχη ή περιφερειακού διευθυντή επαναχαρακτηρισμού του δήμου ή της κοινότητας.

3. Σε όποια περιφερειακή ενότητα του νομού δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.

4. Στις περιπτώσεις που εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανωτέρα βία, δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει όπως ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτού γίνει με βάση το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από το σχετικό «ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ» του ΕΛ.Γ.Α. το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΟΥ.

5. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού εισοδήματος, από το έτος της φύτευσης λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης.

6. Για εκμεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη των πινάκων, λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς με αυτές εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες, κατά περίπτωση.

7. Τέλος, κατά τον προσδιορισμό των εν λόγω τιμών των γεωργικών προϊόντων με την αντικειμενική μέθοδο έχουν ληφθεί υπόψη και τα ποσά όλων των αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, ενισχύσεις κ.λπ.). Από 01.01.2011 οι επιδοτήσεις αυτές, είτε είναι συνδεδεμένες με την παραγωγή είτε όχι, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τεκμηρίων.


Πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)


Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Περίοδοι υποβολής (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2015 έως 31/12/2015 Επίδομα (Δώρο) Χριστουγέννων 2014 Η αργία της 28ης Oκτωβρίου 2014 Η αργία του Αγίου Πνεύματος 2014 Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013). Η αργία της 25ης Μαρτίου 2014 Στατιστικά κατώφλια έτους 2014 (Intrastat) Eπίδομα (Δώρο) Πάσχα 2014 H εορτή της Πρωτομαγιάς 2014 Η αργία της 25ης Δεκεμβρίου 2013 (Ημέρα Χριστουγέννων) Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λπ. που μεταβιβάζονται στο έτος 2013 Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας από 1.12.2008
- Aρχεία για την ενημέρωση των αλλαγών
- Πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Συμπλήρωση της Δήλωσης Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων
- Aριθμητικά Kριτήρια για την υπαγωγή A.E. στον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.
- Ποιες A.E. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν Oρκωτούς Eλεγκτές
- Αμοιβές Ελεγκτών Α.Ε.Αρθρο του κ. Mιλτ. Κ. Λεοντάρη
Yποχρεωτική η χορήγηση της άδειας σε όλο το προσωπικό μέχρι 31 Δεκεμβρίου
Αρθρο του κ. Xαράλαμπου Σ. Τσούση
Θέματα Λογιστικών Bιβλίων (N. 4308/2014)
Αρθρο του κ. Λεωνίδα Κορρέ
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών. H ευρωπαϊκή οδηγία 49/2003/EC/ (Interest - Royalty Directive)
Αρθρο του Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Παροχές σε είδος προς τους εργαζόμενους
Αρθρο του Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά το άρθρο 39Β του Ν. 2859/2000
Αρθρο του κ. Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Φορολογία Εισοδήματος Εταιρειών
α) Με το Ν. 2238/94 (μέχρι και τη χρήση 2013 - οικ. έτος 2014)
β) Με το Ν. 4172/2013 (από το φορολογικό έτος 2014 και εφεξής)
Αρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Λογιστικός χειρισμός της αυτοτελούς φορολόγησης με το Ν. 4172/2013 των αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 2238/1994
Αρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου
Ωφέλεια λόγω παραιτήσεως πιστωτών από απαιτήσεις τους και από διαγραφή υποχρεώσεων κατ' άρθρο 99 Πτωχ. Kώδ.
Αρθρο του κ. Σπυρίδωνος Γ. Αναγνώστου
Aντιμετώπιση θεμάτων Φορολογικής κατοικίας μετά και τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 4223/2013 καθώς επίσης υποχρεώσεις φορολογικού κατοίκου Eλλάδος που αποκτά εισοδήματα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης
Aρθρο του κ. Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Ασφαλιστικές εισφορές προς Ο.Α.Ε.Ε. μελών προσωπικών εταιρειών
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο